Parohia „Adormirea Maicii Domnului“ II, Constanta

 

Parohia „Adormirea Maicii Domnului“ II, Constanţa

ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE
Parohia este situată în Cartierul Tomis III din oraşul Constanţa, pe vechiul teritoriu al satului Anadalchioi, cuprins în aria delimitată de actualele străzi Barbu Delavrancea, Soveja, Primăverii, Ion Raţiu şi Poporului. Existenţa unei aşezări umane în această zonă este atestată prin descoperirea arheologică a unui tumul (mormânt) din epoca bronzului la Constanţa – Cartierul Anadalchioi. Numele localităţii Anadalchioi este de origine turcă. După ocuparea Dobrogei de către turci şi tătari (sec. XII – XIII), aşezările dobrogene primesc denumiri turceşti care arată locul de unde sunt aduşi colonizaţii Imperiului Otoman în această zonă: Anadalchioi (satul anatolienilor), Arnăuţchioi (satul albanezilor), Lazchioi (satul lazilor), etc…

Satul Anadalchioi era aşezat în partea nordică a vechii cetăţi a Tomisului, ulterior a oraşului Constanţa, fiind despărţit de acesta de garnizoana militară. În partea sud-vestică era mărginit de localitatea Coiciu, actualmente inclusă în oraşul Constanţa. Partea nordică a satului era mărginită de Lacul Tăbăcăriei (Ghiolul Mic).

La începutul secolului al XX-lea, populaţia satului era alcătuită din români, germani, turci, evrei, armeni, ruşi, greci. Între români erau şi fârşeloţi (o ramură a aromânilor)

Vedere exterioară

În 1928, satul Anadalchioi devine cartier al oraşului Constanţa. Extinzându-se oraşul înspre nord, nord-vest se extind şi graniţele Parohiei Adormirea II, în perimetrul străzilor Ştefăniţă Vodă, Aurel Vlaicu, Alexandru Lăpuşneanu. Construindu-se biserici
în această zonă, Parohia Adormirea II revine la vechile fruntalii ale satului Anadalchioi.

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE

Parohia Adormirea II este situată pe bulevardul Tomis, nr. 230. Numele îi vine de la biserica parohială care are hramul Adormirea Maicii Domnului. Întrucât, în oraşul Constanţa, mai există o biserică cu acest hram, construită între 1900-1911, iar satul Anadalchioi a intrat în componenţa oraşului Constanţa în anul 1928, bisericii şi parohiei din Anadalchioi i s-a dat denumirea Adormirea II Constanţa.

I se mai spune şi Biserica Albă, deoarece dintotdeauna a fost zugrăvită la exterior
în alb, având acoperişul din tablă argintie.

Terenul, în suprafaţă de 4597 m², pe care este construită biserica a fost primit prin donaţie, la sfârşitul veacului al XIX-lea. Donaţia a fost făcută de către Vasile Teodoru către Primăria Anadalchioi, cu menţiunea ca pe acest teren să fie construită o biserică pentru nevoile spirituale ale credincioşilor satului.

Posesia bisericii asupra acestui teren a fost contestată de arhitectul Mihran Caseikbasian, care intentează proces primăriei Anadalchioi şi Casei Bisericii din Ministerul Cultelor, proces prin care revendica terenul. În anul 1925, după 14 ani de dispute juridice, Tribunalul Constanţa stinge conflictul dintre Caseikbasian şi Primăria Constanţa, terenul revenindu-i parohiei, iar Mihran Caseikbasian primeşte în schimb două loturi de câte 900 m² în Cartierul Coiciu.

La începutul anului 1904, se formează un comitet alcătuit din Ioan Georgescu – preşedinte, Ştefan Ionescu – vicepreşedinte, Anastase Anton – casier, Nicolae Ganef, Cristu Ceacu, Simion Tănase şi Tănase Dabo – membrii, în scopul demarării lucrărilor de construire a bisericii.

Planul locaşului de cult a fost întocmit de inginerul Dimitrie Bănescu – şeful Serviciului Tehnic al judeţului Constanţa. La 3 octombrie 1904, se pune piatra de temelie a acestei biserici în cinstea şi pomenirea Adormirii Maicii Domnului, preot fiind Teodor Georgescu care depune aleasă strădanie la pornirea acestei lucrări. Construcţia bisericii s-a făcut în regie proprie. Majoritatea materialelor au fost dăruite de enoriaşii din Anadalchioi şi de alţi creştini din Constanţa. Transportul materialelor a fost asigurat tot de enoriaşi, sprijiniţi şi de creştinii de alte confesiuni (nemţi luterani şi chiar de turci musulmani). În anul 1908, strădaniile se încununează prin sfinţirea locaşului, de către episcopul Pimen Georgescu al Dunării de Jos, însoţit de protoiereul judeţului Constanţa, preotul Ioan Grigorescu, în prezenţa ministrului Culturii, Spiru Haret.

Biserica Adormirea II este construită din piatră şi cărămidă, în formă de cruce, cu o turlă (cupolă) pe naos şi două turle care străjuiesc intrarea ce se face printr-un pridvor deschis. Biserica are 26,7 metri lungime şi în partea cea mai lată are 14 metri, suprafaţa totală fiind de 266 m².

În 1914, se încep demersurile pentru construirea unei clopotniţe de 21,12 m² în latura nordică a bisericii,7 lucrări care vor fi definitivate în anul 1915. În anul 1979, prin adresa nr. 1380 / 15.02.1979, Serviciul de Gospodărie Comunală şi Locativă a judeţului Constanţa impune cedarea de către biserică în scopul construirii de locuinţe, a unei suprafeţe de 3585 m² de teren din curtea bisericii şi a centralei termice, construită nu cu mult înaintea acestei date. Se promite în schimb construirea altei centrale termice şi a altei clopotniţe din zidărie în locul celei vechi din lemn. Se iau terenul şi centrala, dar promisiunile nu se mai onorează, biserica fiind nevoită să construiască pe propria cheltuială un alt spaţiu pentru centrală şi o altă clopotniţă. Biserica este împodobită cu pictură în ulei, în stil realist. Nu avem date precise despre timpul pictării sfântului locaş, pictor fiind se pare un anume Cardaş din oraşul Tulcea. În anii 1930, 1947 şi 1962 au fost executate lucrări de renovare a picturii afectată de fumul lumânărilor care ardeau în biserică. Este cunoscut colectivul de pictori al ultimei restaurări din 1962, colectiv format din Ion Muşcelean, Iuliu Goler şi preotul Constantin Lembrău. Între anii 1993-1994 s-a făcut o nouă spălare a picturii şi a fost înlocuit mobilierul din biserică.

În cei aproape 107 ani de existenţă, la altarul acestui sfânt locaş, au slujit: Preot Teodor Georgescu, Preot Constantin Provinceanu, Preot Constantin Pâslaru, Preot Visarion Petculescu, Preot Ştefan Bumbac, Preot Neagu Vechiu, Preot Nicolae Voicu, Preot Nicolae Picu, Preot Stănică Hogea, Preot Ion Neagu, Preot Mitică Staicu.

În prezent, soborul slujitorilor Parohiei Adormirea II Constanţa, este alcătuit din Preot Vasile Dancu, Preot Ioan Rusu, Preot Ştefan Ion, Preot Stelian Florin Dabija.

Biserica nu deţine obiecte de valoare.

CIMITIRUL

După construirea bisericii, Primăria din Palazul Mare dă în administrarea parohiei cimitirul Anadalchioi, care după 1948 trece în administrarea Primăriei Constanţa. În prezent, Parohia Adormirea II Constanţa nu are cimitir propriu sau în administrare.

ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT

În ultimii patruzeci de ani, răspunsurile la Sfânta Liturghie sunt date de un cor mixt alcătuit din membrii ai corului Filarmonicii locale şi din credincioşi înzestraţi cu aptitudini muzicale. În Postul Crăciunului, se susţineau şi se susţin concerte de colinde în afara programului de slujbă. Numărul mare de auditori din tot oraşul făcea să se susţină mai multe reprezentaţii.

Pentru pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenelor de bacalaureat sau de testare naţională, s-au organizat meditaţii la diverse discipline sub îndrumarea benevolă a unor profesori din parohie. Activitatea filantropică a fost susţinută de preoţii parohiei prin direcţionarea unor ajutoare către cei aflaţi în nevoie.

PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI

Fără a dispune de un local adecvat activităţii filantropice, administraţia parohială vine în ajutorul celor nevoiaşi prin colecte de bunuri pentru aceştia. Astfel a devenit tradiţie împărţirea de haine şi diverse alimente membrilor unei asociaţii de persoane cu dizabilităţi, precum şi multor familii cu venituri modeste.

Se are în vedere ca, o dată cu redobândirea unei părţi din terenul de care a fost deposedată parohia, să se construiască un centru destinat activităţilor filantropice şi culturale.

 DATE DE CONTACT PAROHIE

[Hram] Adormirea Maicii Domnului II;

[Adresa ] Bulevardul Tomis, nr. 230, Constanţa;

[OFICIU PAROHIAL] Telefon: 0241.645.177.

Preot paroh: DANCU
VASILE ADRIAN
Data naºterii: 30.12.1974
Studii: Masterat în Teologie
Hirotonit preot: 06.01.2002
Telefon: 0744800446

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

%d bloggers like this: