Parohia Cogealac II

Parohia Cogealac II

A. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE
[TOPONIMIE, PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂŢII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]
Localitatea Cogealac este aşezată într-o zonă depresionară a Podişului Casimcea. Ea ocupă 248,68 km2 din nordul Dobrogei, în partea de sud-est a României. Din punct de vedere administrativ comuna Cogealac face parte din judeţul Constanţa şi este alcătuită din satele: Cogealac, Tariverde, Fântânele, Râmnicul de Sus, Râmnicul de Jos şi Gura Dobrogei. Populaţia de începuturi, turcească şi tătărescă, s-a împrăştiat cu timpul. Coloniştii germani, superiori numeric faţă de românii veniţi din Transilvania, prin întreaga lor activitate, au contribuit la dezvoltarea comunei.

În 1879, a luat fiinţă o şcoală de limba germană, iar în anul 1880 o şcoală românească
(într-un spaţiu închiriat). În anul 1900, s-au construit sediul primăriei şi biserica nemţescă, devenită în 1946 biserică creştin-ortodoxă, cu hramul „Sf. Vasile“. În anul 1902, s-a construit spaţiul care adăpostea şcoala românească. Mai târziu, în 1934, s-a înălţat în centrul satului biserica creştin-ortodoxă cu hramul „Sf. Maria“. Acordul româno-bulgar de la Craiova, din 7 septembrie 1940, a provocat o puternică mişcare şi schimbare a populaţiei. Locuitorii de origine germană şi bulgară au părăsit satul, repatriindu-se, iar în locul lor au venit colonişti de origine aromâno-macedoneni. Creşterea animalelor constituie şi astăzi o îndeletnicire de bază a locuitorilor şi o sursă de venituri. Activitatea comercială a căpătat şi ea diferite aspecte. Au apărut numeroase societăţi cu capital privat, s-a dezvoltat zona comercială, s-au construit noi clădiri destinate activităţilor comerciale, s-au renovat altele mai vechi, s-a mers în pas cu vremea. În această perioadă, s-au înfiinţat şi s-au desfiinţat bănci. S-a dezvoltat reţeaua de telefonie. S-au realizat numeroase lucrări tehnico-edilitare. În prezent, 3300 de locuitori, din cei circa 7142 câţi există în comună, trăiesc în satul Cogealac.

Sursa de venituri şi mijloacele de trai sunt asigurate, în cea mai mare parte, din creşterea vitelor şi din exploatarea terenurilor agricole. Funcţionează asociaţii şi societăţi agricole cu suprafeţe între 500-1500 ha. Activitatea comercială este în plină dezvoltare. Puterea economică a comunei este la nivel mediu. Prin efectele Legii 416/ 2001, 200 de familii din Cogealac beneficiază de venitul minim garantat. S-au asfaltat principalele artere de circulaţie din sat şi este în derulare un program SAPARD, pentru pietruirea şi modernizarea altor străzi din localitate. S-a reamenajat, prin asfaltare, terenul de sport din curtea şcolii, s-a modernizat şi sala de sport. Grupul şcolar Cogealac a fost renovat prin refacerea totală a acoperişului, prin tencuirea zidurilor exterioare. S-au executat lucrări de reamenajare a parcului din comună: au fost amplasate bănci, au fost refăcute aleile, s-au montat surse de iluminat, s-a amenajat un loc de joacă pentru copii, ş.a. Se amenajează, pe vechiul amplasament, oborul comunal. Sunt prevăzute, spre reabilitare, Căminul Cultural, piaţa şi clădirea Primăriei. S-a extins reţeaua de alimentare cu apă potabilă şi se lucrează la definitivarea reţelei pentru partea de sud a localităţii. În trimestrul III – 2002, comuna Cogealac este prinsă în programul de alimentare cu gaze naturale, prin montarea unei staţii de presiune a gazelor şi extinderea a 3 km din reţeaua pentru gaze.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE
[istoria zidirii ei] Biserica cu hramul „Sf. Vasile cel Mare“ din satul Cogealac a fost construită între anii 1880 – 1888, de către repatriaţii germani. Biserica este construită cu temelie din piatră şi cărămidă, acoperită cu ţiglă. A fost împroprietărită în 1888 cu 10 ha teren arabil. În anul 1945, prin ordinul Ministrului Cultelor şi Artelor cu nr. 21265/ 1945, a fost repartizată spre folosinţă enoriaşilor evacuaţi din Cadrilater. [PICTURA] Pictura s-a realizat în tehnică „fresco“. [ŞIRUL PREOŢILOR] Pr. Mocanu Ţone, care s-a pensionat în 1996, iar în prezent Pr. paroh Dumitrache Nicolae şi Pr. Iovescu Ovidiu Viorel.

C. CIMITIRUL
Parohia deţine un cimitir parohial de cca. 5000 m.p. şi este îngrădit cu gard de piatră. În cimitir nu sunt înmormântate personalităţi ale Neamului românesc.

D. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT
[ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ]. Parohia deţine o bibliotecă parohială. Se organizează activităţi culturale şi filantropice în perioada Sfintelor Paşti şi a Crăciunului. Se fac cateheze pentru tineret în zilele de vineri, după slujba Sfântului Maslu. Se organizează activităţi de ajutorare a celor nevoiaşi.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI
[ACTIVITĂŢI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ş.a. ] În prezent, parohia acordă ajutoare sociale familiilor nevoiaşe din parohie, iar periodic se fac cateheze cu tineretul.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE
[HRAM] „Sf. Vasile cel Mare“;
[ADRESA] Str. Liceului nr. 38-40,
localitatea Cogealac, judeţul Constanţa;
[OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon şi nici site oficial.

Preot paroh:
DUMITRACHE NICOLAE
Data naşterii: 22.06.1968
Studii: Licenţiat în Teologie
Hirotonit preot: 27.07.1995
Rang: Iconom stavrofor
Telefon: 0766484167

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

%d bloggers like this: