Parohia „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena“, Corbu de Jos

 

Parohia „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena“, Corbu de Jos

A. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE
[TOPONIMIE, PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂŢII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC].
Comuna Corbu este alcătuită din trei sate: Corbu – satul central, Vadu şi Luminiţa. Despre Corbu se poate spune că este o aşezare foarte veche, mărturie în acest sens stând descoperirile arheologice din zonă: promontoriul de la Capul Midia, pe care se găsesc urme de epoca neolitică şi grecoromană; ridicătură de pământ de formă pătrată, în marginea de nord-est a satului Vadu, cu pietre şi fragmente ceramice, care indică urme ale satului roman Vicus Celeris; necropola de lângă actualul cimitir din Corbu de Jos, care datează din sec. V-IV î.Hr. Mai târziu, în epoca feudală, zona Corbu este lipsită de ştiri.

Pe la sfârşitul sec. al XVIII-lea şi începutul sec. al XIX-lea, cerchezii emigranţi au format locuitorii acestui ţinut, alături de care s-au aşezat oieri din părţile Sibiului în urma transhumanţei, iar mai târziu, pe la mijlocul sec. al XX-lea au venit şi bulgarii.

Din „Dicţionarul geografic al jud. Constanţa“, din anul 1897, reiese următorul fapt: com. Corbu se numea Gargalac şi era formată din 4 sate: Gargalacul Mare (Corbu de Sus), Gargalacul Mic (Corbu de Jos), Karaharman (Vadu) şi Sahman (Luminiţa).

Din 1096 de locuitori, 82 erau turci, iar ocupaţiile de bază erau agricultura, pescuitul, creşterea oilor. Existau, pe teritoriul comunei, 11 mori de vânt. Transportul se făcea prin intermediul carelor şi al bărcilor. În urmă cu cca. 70 de ani, tabloul satului era foarte sumbru; pe lângă casele zidite, mai existau şi bordeie, iar ştiinţa de carte lipsea cu desăvârşire. Ţăranii erau toată viaţa datornici la boierul pe a cărui moşie trudeau din greu, de dimineaţa până seara. Exista, totuşi, un învăţător, dar şi 30 de elevi, care nu frecventau şcoala, fiind opriţi acasă pentru a munci. Totuşi, anii au trecut, iar imaginea comunei s-a schimbat, aspiraţiile oamenilor, ca şi modul lor de viaţă prinzând contur odată cu trecerea timpului. Satul a evoluat mult în ultimii ani. S-au înmulţit locuitorii, s-au schimbat domeniile de activitate, s-a înfrumuseţat aspectul gospodăriilor, în continuare – existând o puternică tendinţă de extindere, modernizare şi înfrumuseţare, care scoate la iveală prosperitatea oamenilor din localitate.
Un lucru foarte important de menţionat este faptul că partea de nord a satului este străbătută de pârâul unei cişmele, care s-a creat din unirea unor izvoare ce se găsesc la ieşirea din sat, spre nord, pe câmp, în partea stângă a şoselei. Luminiţa era un sat turcesc, o aşezare foarte mică, actualmente mai existând doar câteva familii de turci în localitate. Satul este aşezat în partea sud-vestică a localităţii Corbu, fiind despărţit de acesta, de lacul Corbu, în zona satului Luminiţa aflându-se două cariere de piatră.

B.ISTORICUL BISERICII PAROHIALE
[ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica din Corbu de Jos a fost zidită în anul 1892, cu hramul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi mama sa Elena şi sfinţită în 1894.

Între anii 1986-1988, s-au făcut reparaţii generale şi s-a pictat din nou în tehnica fresco de pictorul Munteanu Teodor Delcea. Biserica a fost resfinţită de Arhiepiscopul Antim Nica al Tomisului şi Dunării de jos.
[ŞIRUL PREOŢILOR] Pr. Doicescu Eustatiu (1895-1910), Pr. Ionescu Marin (1910-1916); Pr. Nicola Ioan( 1916-1919), Pr. Stoicescu Nicolae (1919-1925), Pr. Rodideală Constantin (1928-1961), Pr. Popescu Ioan (1961-1965), Pr. Buric Mihail (1965-1973), Pr. Samoilă Teodor (1973-1984); Pr. Mitrofan Vasile (1984-1991), Pr. Lupea Marcel (1991-1999); Pr. Ciocănel Viorel Marian (1999-prezent).

C. CIMITIRE
Parohia are un cimitir la marginea localităţii. În curtea bisericii, este amenajat un mic cimitir al eroilor căzuţi în luptele din cel de-Al II-lea Război Mondial.

D. ACTIVITĂŢI CULTURALE
ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT
[ACTIVITĂŢI CULTURALE]. Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL
AL PAROHIEI
[ACTIVITĂŢI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE,CATEHETICE s.a.] Nu este cazul.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE
[HRAM] „Sf. Constantin şi Elena“;
[ADRESA] Str. Bisericii, nr. 5,
loc. Corbu, jud. Constanţa;
[OFICIU PAROHIAL]
Tel. 0241.765.123; nu are site oficial.

Preot paroh:
CIOCĂNEL VIOREL MARIAN
Data naşterii: 16.04.1966
Studii: Licenţiat în Teologie
Hirotonit preot: 16.04.1994
Rang: Iconom stavrofor
Telefon: 0740063873

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

%d bloggers like this: