Parohia „Cuv. Paraschiva“, Corbu de Sus

 

Parohia „Cuv. Paraschiva“, Corbu de Sus

 

ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE

[PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICODEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]

Parohia este situată la o distanţă de 23 km nord de municipiul Constanţa. Comuna Corbu face parte din localităţile aflate pe litoralul Mării Negre şi cuprinde satele Corbu, Vadu şi Luminiţa. Vatra satului Corbu este formată din satele Corbu de Jos şi Corbu de Sus, care au figurat ca localităţi distincte până în anul 1968, când s-a aplicat reorganizarea administrativteritorială, conform legii 2/ 1968, acestea două formând un singur sat – Corbu.

 

Denumirea sub care a apărut satul Corbu de Sus, pentru prima oară în documente, este Gargalicul Mare. Acesta a fost întemeiat de tătari, înainte de 1876; va fi ruinat în timpul Războiului de Independenţă şi reînfiinţat de locuitorii din Gargalicul Mic,  ncepând cu anii 1878-1879. La sfârşitul sec. al XX-lea, vatra acestui sat se întindea pe 66 ha, populaţia fiind în majoritate români şi numărând 454 suflete. Satul stăpânea 2893 ha. Suprafaţa comunei este de 11.804 ha, iar teritoriul administrativ se ridică în prezent la peste 20.000 ha. Cele mai vechi urme de existenţă umană datează din epoca fierului sec. XII, mijlocul sec. V î.Hr. (Titus Cergau, 1937).

 

Săpăturile arheologice au scos la lumină urme materiale, vase geto-dacice, oale,  castroane decorative cu brâu alveolat, produse de ceramică aparţinând culturii elenistice şi romane. Toate acestea au fost descoperite la o distanţă de 2,1 km nord-est de sat pe locul numit de localnici Ghiaurchioi (satul creştinilor). Comuna Corbu face parte din categoria localităţilor rurale mari, având o populaţie de peste 5000 de locuitori, majoritatea de naţionalitate romană, alături de care există şi etnici de naţionalitate bulgară, maghiară, germană, turcă şi altele, potrivit recensământului din anul 2006. Profilul comunei Corbu este preponderant agricol, dar dezvoltarea localităţii a fost influenţată şi de industrie şi de tendinţele pieţei imobiliare. Datorită aşezării sale geografice între staţiunea Mamaia şi Năvodari – la sud şi Delta Dunării – la nord, comuna se bucură de un mare potenţial de dezvoltare turistică. În acest context, comuna oferă multiple posibilităţi de agrement şi obiective turistice diverse.

 

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE

[ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica din Corbu de Sus datează din anii 1921-1940 şi este amplasată în zona centrală. Cu puterea Tatălui, cu puterea Fiului şi cu ajutorul Sf. Duh, s-a pus piatra de temelie a bisericii cu hramul „Sf. Cuvioasa Paraschiva“ în anul 1921. În anul 1985, s-au făcut reparaţii la tencuială şi la acoperiş.

[PICTURA] Tot în anul 1985, s-a făcut pictura nouă în tehnica tempera de către pictorul Teodor Munteanu din Târgovişte şi George Basaca din Valul lui Traian, decorator, în timpul păstoririi preotului paroh Roman Gheorghe şi cu ajutorul enoriaşilor. S-au terminat lucrările de reparaţii şi pictură în anul 1985, când locaşul de cult a fost resfinţit. [ŞIRUL PREOŢILOR PAROHI]

 

CIMITIRE

Parohia nu deţine cimitir.

 

ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT

[ACTIVITĂŢI CULTURALE]. Nu este cazul.

 

PROFILUL ACTUAL

AL PAROHIEI

[ACTIVITĂŢI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE s.a.] Ocaziţional, parohia organizează

pelerinaje la mănăstirile din apropiere.

 

DATE DE CONTACT PAROHIE

[HRAM] „Sf. Cuvioasă Parascheva“;

[ADRESA] Str. Principală, nr. 322, com. Corbu, jud. Constanţa;

[OFICIU PAROHIAL]

Nu are telefon şi nici site oficial.

 

Preot paroh: SCARLET PAUL AURELIAN

Data naşterii: 11.10.1984

Studii: Licenţiat în Teologie

Hirotonit preot: 22.12.2007

Telefon: 0721113207

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

%d bloggers like this: