PAROHIA „ÎNĂLŢAREA DOMNULUI“, FÂNTÂNELE

 

 

PAROHIA „ÎNĂLŢAREA DOMNULUI“, FÂNTÂNELE

LOCALIZAREA COMUNEI FÂNTÂNELE
Călătorul venind dinspre Constanţa iese din Cogealac spre nord; ajuns pe coama dealului i se deschide ochilor perspectiva aşezării comunei Fântânele pendinte de comuna Cogealac din anul 1963, sat aşezat în partea nord-estică a pământului scăldat de Dunăre şi Marea Neagră a bătrânei Dobroge.

Comuna Fântânele se întinde între coordonatele 44’ 32’42“ – punctul sudic şi 44’ 40’48“ – punctul nordic.

Vecinii aşezării sunt:
– în N – satele Panduru, Beidaud;
– în S – satul Cogealac;
– în N-E – satul Mihai Viteazul;
– în E – satul Istria;
– în S-E – satul Tariverde;
– în V – satul Râmnic.

Teritoriul comunei Fântânele se remarcă printr-o serie de elemente specifice de ordin natural, uman, economic, care se completează reciproc şi formează cadrul unitar al aşezării. Specificul geografic al comunei reiese din poziţia sa, structura şi dinamica
economiei. Unitatea fizico-geografică în care este încadrată aşezarea este Podişul Casimcei, încadrat, la rândul lui, după unii autori, în zona orogenului Nord-Dobrogean, iar după alţi autori ca unitate aparte numită Dobrogea Centrală.

După structura petrografică, aspectul geografic, teritoriul Fântânele face parte din
ţinutul munţilor peneplenizaţi ai Dobrogei, la care, pe linia Topalu-Taşaul, apar rădăcinile unor munţi vechi, transformaţi într-o câmpie de eroziune (Peneplena Casimcea).

Teritoriul face parte din districtul geomorfologic al câmpiei deluroase înalte a Casimcei (Podişul Casimcei), cu văi largi, cu terase şi înălţimi medii în jur de 100 metri (Câmpia Fântânele). Deci, înălţimea medie a Câmpiei Fântânele este de 50-70 metri.

CADRUL ISTORIC

  1. NUMELE LOCALITĂŢII
    Vechiul sat Fântânele a fost înfiinţat de un om bogat bei turc, în apropierea ruinelor a trei sate; astăzi, nu se mai ştie nimic de existenţa acestora. Numai în N-E au rămas ruinele unui vechi sat Hageavat, ruine ce au rămas în amintirea celor de azi.

Denumirea veche de Inan-Ceşme, pe care a avut-o cu mulţi ani urmă acest sat, se presupune a fi de origine turcească şi s-ar traduce prin „fântâna lui Inan“(cişmea – apă bună).

Numele turcesc de Inan-Cişme, care în traducere ne arată o caracteristică a locului, a fost tradus întocmai sau mai apropiat, cu condiţia ca numele românesc cel nou să fie frumos şi firesc. Astfel Inan-Cişme s-a tradus prin Fântânele.

  1. AŞEZAREA ANTICĂ DE LA FÂNTÂNELE – DESCOPERIRILE
    ARHEOLOGICE DE PE TERITORIUL ACESTEIA
    Cunoscută încă de pe vremea lui Vasile Pârvan, care semnala într-una din lucrările sale resturile unor importante construcţii hidraulice, sau a lui Constantin Moisil, care publica diploma unui veteran în prima jumătate a secolului al III-lea d.Hr., aşezarea de la Fântânele intră definitiv în istoriografia românească prin cercetările din 1949-1950 datorită lui Vasile Canarache, fostul director al Muzeului din Constanţa.

Graţie lui, s-au obţinut precizări suplimentare privind construcţiile menţionate, fără a putea vorbi de o prezentare corespunzătoare. Acestor cercetări li s-au adăugat în decursul vremii, descoperirea întâmplătoare a două reliefuri purtând imaginea cavalerului trac, a unor monede imperiale romane sau a altor obiecte, parţial conservate de Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.

Aceste elemente corelate cu amplasarea aşezării pe locul unora din cele mai bune izvoare de apă din întreaga Dobroge au facilitat începerea săpăturilor arheologice, în primul rând privind epoca romană, dar neexcluzând existenţa unor aşezări mai timpurii
sau mai târzii. Mai sus, aminteam de descoperirea pe teritoriul satului nostru a reliefului purtând imaginea cavalerului trac. Acesta are înălţimea de 26 cm şi lăţimea de 33 cm.

ŞCOALA, BIBLIOTECA, CĂMINUL CULTURAL, ASISTENŢA SANITARĂ
Noi dimensiuni au capătat şi orizontul cultural şi social al comunei prin mijloacele de informare, confortul şi dotările social-culturale.

Comuna dispune de o şcoală gimnazială de opt ani de studii, o grădiniţă, bibliotecă în cadrul şcolii, un cămin cultural, un dispensar uman, asociaţii agricole, magazine şi localuri de alimentaţie. Unitatea şcolară se află în centrul comunei, fiind un local dat în folosinţă în 1964.

Scurtă evoluţie a şcolii după 1940
În anul 1940, în unitatea şcolară erau două familii de învăţători: Crişu Gheorghe şi Badea Ion. Existau patru clase şi se învăţa simultan, fiind organizate în două cicluri de învăţare: primar şi gimnazial.

Trebuie ca, împreună cu cercul de istorie, să ne ocupăm mai mult de păstrarea şi conservarea trecutului satului, trecutului national, să participăm alături de arheologi la descoperirea şi punerea în valoare a culturii materiale şi spirituale străvechi.

Biserica din localitate
Având în vedere datele existente şi înscrise pe catapeteasmă, deducem că biserica a fost construită undeva înainte de 1898. Neexistând dovezi care să ateste anul construcţiei bisericii şi luându-ne după mărturiile bătrânilor satului, ştim că biserica a fost construită de către populaţia bulgară, convieţuind în acele vremuri în aceste locuri.

Biserica este construită în formă treflată, cu o turlă mare pe partea estică, ea nefiind împodobită cu pictură până în anii 2010-2012, când încep lucrările de reabilitare. Pictura bisericii este efectuată în stil neo-bizantin în tehnica fresco. Odată cu pictarea bisericii, a avut loc şi restaurarea catapeteasmei, a amvonului, scaunelor arhiereşti şi a iconostasului, dându-li-se valoarea ce o aveau altădată, fiind poleite cu foiţă de aur şi argint. Pictura a fost efectuată în timpul arhipăstoririi Înaltpreasfinţitului Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului care, la data de 24 iunie 2012, a şi sfinţit biserica, preot paroh fiind Oprea George Daniel. Un aport estetic deosebit la pictarea lăcaşului sfânt l-a adus pictorul Coman Daniel.

Pardoseala din biserică a dobândit o nouă utilitate, fiind acoperită cu gresie porţelanată şi montându-i-se instalatia de încălzire.

Şirul preoţilor slujitori ai bisericii din Fântânele pe care îi cunoaştem este următorul: din anul 1942 până în anul 1982 a fost P.C. PR. Hoştină Ioan; din 1982 până în anul 2010 şi în prezent PC.. PR. Mardarie Andrei din anul 2010 şi până în prezent P.C. PR. Oprea George Daniel În cimitirul comunei noastre, nu sunt îngropate personalităţi ale timpului, însă o parte a cimitirului este rezervată mormintelor populaţiei bulgare.

Satul reprezintă o comunitate închegată cu diferite instituţii, oameni ce respectă tradiţiile şi cu o stratificare socială ce nu poate fi încălcată. Însă, în ciuda celor întâmplate, evenimentele nu reuşesc să schimbe nimic, iar viaţa merge înainte.

DATE DE CONTACT PAROHIE
[HRAM] „Înălţarea Domnului“;
[ADRESA] Str. Basarabia, nr. 85, comuna Fântânele, judeţul Constanţa;
[OFICIU PAROHIAL] Telefon Pr. paroh Oprea George Daniel 0749180822.

Preot paroh:
OPREA GEORGE DANIEL
Data naşterii: 29.11.1980
Studii: Licenţiat în Teologie
Hirotonit preot: 13.06.2010
Rang: Iconom stavrofor
Telefon: 0747467062

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

%d bloggers like this: