Parohia „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului“, Constanţa

Parohia „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului“,
Constanţa

 

A. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE
Parohia „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului“ este situată în oraşul Constanţa, Cartierul Compozitorilor, str. Titus Cergău, nr. 2 şi se află în jurisdicţia Arhiepiscopiei Tomisului, Protoieria I Constanţa. Cartierul Compozitorilor este unul foarte tânăr şi este situat în partea de Vest a municipiului.

Fiind într-o zonă limitrofă a oraşului, se încadrează între străzile: b-dul Aurel Vlaicu (varianta oraşului–linia ferată) la Vest, Institutul de Marină Militară la Est, str. Dezrobirii (Zona Primo), str. Eliberării la Sud şi str. Baba Novac la Nord. Ideea înfiinţării acestui cartier datează din preajma anilor 1990, deci după Revoluţia din decembrie 1989, când s-a realizat, de către Primăria Constanţa, şi un Plan Urbanistic General al zonei, de către arhitecţii Danciu Ioan Alexandru şi soţia sa Danciu Mihaica, care prevedea locuinţe P+2E+M (maximum), o şcoală, o grădiniţă, o creşă de copii, spaţii verzi, o biserică, câteva spaţii comerciale de mici dimensiuni, etc. Loturile de pământ pentru locuinţe au fost de aprox. 500 mp şi au fost oferite de Primăria Constanţa în special veteranilor de război. În anul 2002, în acest cartier, existau aprox. 10 case.

O dată cu trecerea anilor, acestea s-au înmulţit, în prezent (anul 2015) procentul de ocupare fiind de aprox. 80%. Comunitatea parohială s-a dezvoltat o dată cu cartierul, preoţii slujitori ai aceste parohii, doi la număr, fiind în mijlocul viitorilor enoriaşi.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE
„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului“ a fost înfiinţată la 1 ianuarie 2003 în baza certificatului fiscal existent încă din anul 2001. În scurt timp, preotul paroh a obţinut din partea Primăriei Constanţa punerea în posesia Arhiepiscopiei Tomisului a terenului pentru construirea bisericii, având 1100 mp. S-au făcut cadastrul şi intabularea terenului, s-a obţinut certificatul de urbanism. S-a ridicat o construcţie provizorie din lemn de cca. 80 mp, care, de la data de 6 octombrie 2003 până la 20 noiembrie 2007, a fucţionat ca paraclis. S-au obţinut toate avizele necesare stipulate în certificatul de urbanism, iar în anul 2005 s-a emis autorizaţia de construcţie pentru biserică în stil maramureşean. Proiectul a fost realizat de către arhitecţii Danciu Ioan Alexandru şi soţia sa Mihaica, benevol, care, cu mult suflet şi multă dăruire, au adaptat un plan de arhitectură bisericească în stil maramureşean, specific zonei de munte, zonei de litoral, specifică oraşului Constanţa. Din această echipă au mai făcut parte, benevol, următorii:

Ing. Rezistenţă – D. Coţofană Radu, Ing. Electrice– Telefonie – Dl Mihai Cartuţă, Instalaţii Termice – Dl Ing. Apas Erdan, Instalaţii Sanitare – Dl Ing. Calimarea Gabriel, Studiu Geotehnic – Dl Ing. Nicolae Tase, Executant Instalaţii Electrice – Dl Ing. Frunză Costel, Diriginte de şantier – Dna Ing. Popescu Magda Elena. La data de 8 iunie 2006, Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi şi în prezenţa mai multor credincioşi, a sfinţit locul pentru punerea temeliei bisericii propriu zise.

Deoarece amplasamentul bisericii a fost stabilit de Primăria Constanţa pe o movilă de pământ, talpa de fundare fiind foarte jos, s-a hotărât realizarea unui demisol pe toată suprafaţa construcţiei bisericii, demisol care rezolvă multe probleme administrative. La data de 9 iunie 2006, s-a demarat construirea propriu-zisă a bisericii, turnându-se primul beton. În luna noiembrie 2007, s-a finalizat construirea demisolului, iar din data de 20 noiembrie 2007 acesta a devenit paraclis, oficiindu-se în el toate slujbele bisericeşti. A urmat o perioadă de aproximativ doi ani în care s-au făcut eforturi deosebite pentru achiziţionarea materialului lemnos necesar ridicării suprastructurii din lemn de brad, acoperişul fiind din şindrilă de brad. În anul 2008, fostul paraclis din lemn a fost reamenajat şi transformat în casă parohială. La data de 28 octombrie 2009, o echipă de meşteri în lemn din loc. Bârsana, jud. Maramureş, condusă de către Domnul Pop Vasile, om credincios, responsabil şi cu frica Lui Dumnezeu, a început ridicarea suprastructurii din lemn de brad peste demisolul din fier şi beton.

Din cauza lipsei de fonduri, lucrarea a încetat în decursul anului 2010, reluându-se la începutul anului 2011 şi finalizându-se în decursul anului 2012. În perioada 2010-2011, prin dania unui bun credincios din Constanţa, pe nume Preduţ Oprea Traian, a fost realizată clopotniţa tot în stil maramureşean, la demisolul căreia a fost amenajat un grup sanitar pentru preoţi şi credicioşi şi a fost instalată centrala termică pentru întregul ansamblu eclezial. În luna noiembrie, ziua 20, anul 2013, de hramul bisericii, Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat slujba Vecerniei şi Aghiasmei celei mici, acordând şi arhiereasca binecuvântare de a se sluji în biserica mare. De la acea dată şi până în prezent, se execută lucrări de pictură bisericească bizantină clasică pe icoane din lemn de tei, de diferite dimensiuni (100/50, 100/100, 150/150 cm), fiind cea mai potrivită variantă pentru o biserică din lemn. Pe lângă lucrările de pictură, mai sunt de executat lucrări de finalizare a exteriorului sfântului locaş, a curţii, etc. În vara anului 2013, parohia a mai dobândit din partea Primăriei Constanţa, un teren aflat în imediata vecinătate a bisericii, în suprafaţă de 581 mp, pe care s-a amenajat un spaţiu verde (gazon, livadă de pomi fructiferi, gard viu), cu o troiţă maramureaşeană, băncuţe, şi cât
mai curând un spaţiu de joacă pentru copii. Pentru realizarea tuturor acestor lucrări, preoţii acestei parohii: Ioniţă Florin-paroh, şi Cazacu Cristian-coslujitor, au fost susţinuţi de un grup de credincioşi, iubitori de Hristos şi de Biserica Sa, dintre care se evidenţiază în mod deosebit, cu un aport substanţial Dl Niţă Teodor şi socrul acestuia Dl Marinescu Ion (plecat la Domnul la o zi după hramul bisericii- 22.11.2009), precum
şi Dnii: Preduţ Oprea-Traian, Dumitrache Sorin-Marian, Sufragiu Petru, Draica Ion, Vasilescu Mihai Miron, Vaşvari Vasile, Frunză Costel, Buduru Petrică, Mutu Nicolae,
urmaţi de mulţi alţi credincioşi care au ajutat după puterea lor atât financiar, cât şi cu muncă fizică. La finalizarea tuturor lucrărilor, cu ajutorul lui Dumnezeu, se va face şi sfinţirea cea mare a bisericii sau târnosirea.

C. CIMITIRUL
Parohia nu deţine cimitir, în imediata apropiere aflându-se Cimitirul Municipal „Energia“.

D. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT
Din punct de vedere cultural, parohia, în baza unui parteneriat, a desfăşurat activităţi importante cu ªcoala Gimnazială nr. 23 „Sf. Constantin Brâncoveanu“ din Constanţa, care se află în teritoriul său. Activităţile cele mai importante s-au derulat în preajma principalelor sărbători (Naşterea şi Învierea Domnului), când cei mai mulţi dintre elevi au fost spovediţi şi împărtăşiţi, fie în biserică, fie la şcoală, într-un spaţiu special amenajat, în funcţie de vremea de afară. Din punct de vedere filantropic, parohia a ajutat, în funcţie de posibilităţi, câteva familii nevoiaşe, cu alimente, îmbrăcăminte şi, pe alocuri, cu bani.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI
Actualmente parohia îşi propune continuarea acestor activităţi, dar şi o implicare mai accentuată în susţinerea copiilor proveniţi din familii defavorizate, familii destrămate, etc. De asemeni, se doreşte amenajarea unei trapeze la demisolul bisericii, unde periodic să se poată efectuata activităţi de ajutorare a celor nevoiaşi, cât şi organizarea unor mese festive cu ocazia unor evenimente importante din viaţa parohiei (hramuri, sărbători bisericeşti mai mari, etc). Din punct de vedere cultural, se are în vedere organizarea unor cateheze şi seri duhovniceşti, în special pentru tineri, la care să fie invitate periodic şi diverse personalităţi atât laice cât şi din clerul bisericesc.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE
[HRAM] „Intrarea în biserică a Maicii Domnului“;
[ADRESA] Cartierul Compozitorilor, str. Titus Cergău, nr. 2, Constanţa.

Preot paroh: IONIŢĂ FLORIN
Data naşterii: 13.06.1978
Studii: Masterat în Teologie
Hirotonit preot: 15.12.2002
Rang: Iconom stavrofor
Telefon: 0769091073

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

%d bloggers like this: