Parohia Lumina I

 

 

A. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE
[TOPONIME, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII D.P.D.V. GEOGRAFIC,
ISTORICO-GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]
Localitatea se numeşte Lumina din anul 1965, în conformitate cu decretul 799/1964, şi este locuită din Antichitate, fapt ce o demonstrează informaţia preluată de Constantin Brătescu la schimbarea toponomiei Dobrogei dată de Procopius din Cezareea, care aminteşte aici de o aşezare cu numele Mavro-Vale în traducere Valea Neagră. După 1417, zona cade sub stăpânire musulmană, devenind, după cum spune marele geograf Simion Mehedinţi, „drum al războaielor de cucerire, drum al armatelor ruso-turce“. În 1861, când Nusred Bay începe procesul de colonizare a Dobrogei cu tătarii din sudul Crimeii, localitatea primeşte denumirea turcească Cogealia, după Cogea Ali – şeful tribului tătar aşezat aici.

Aici erau, în 1899, după Dicţionarul Geografic al României, întocmit de I. Lahovari, C.I. Brătescu şi G. Tocilescu, o şcoală turcească, o casă de rugăciuni protestantă şi o geamie ridicată în 1865 deservită de un hoge. În 1929, în baza decretului dat de guvernul naţional ţărănesc, a luat denumirea de Valea Neagră. De reţinut este faptul că, între anii 1873-1883, din Gubernia Chersonului şi din Mannhein vin colonişti germani care se aşează în Cogealia. După 1877, când Dobrogea se alipeşte României, începe o linişte manifestată prin încetarea mişcărilor de populaţie. Între 1926-1940, numeroşi turci şi tătari emigrează în Turcia, iar în 1940 germanii părăsesc localitatea Lumina, stabilindu-se definitiv în Germania, în casele lor venind, în urma schimbului de populaţie, românii din Cadrilater.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE.
[ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica a fost preluată în 1940 de la populaţia germană ce a părăsit teritoriul ţării în urma schimbului de populaţie şi aparţinea cultului evanghelist. A fost sfinţită în anul 1941 de episcopul Gherontie Nicolau. Arhitectura este în formă simplă de dreptunghi, neavând abside şi turle, ci doar o turlă mică la intrarea în clopotniţă, fiind construită din chirpici.
[PICTURA] Biserica nu este pictată, ci doar văruită.

[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI]
Biserica nu deţine obiecte de valoare.

[ŞIRUL PREOŢILOR] Primul preot slujitor al parohiei a fost Constantin Dobriţoiu, care a venit din Cadrilater odată cu populaţia română. Acesta a slujit până în anul 1978, când a murit, iar în locul lui a venit preotul Hristu Ploscaru. În anul 1989, în locul preotului Ploscaru, a venit preotul Vasile Latcan, care a slujit până în anul 1999, când a fost înlocuit de preotul Doru Chiriac, care slujeşte parohia în prezent.

C. CIMITIRUL
Comuna are două cimitire în care nu sunt înmormântate personalităţi de seamă.

D. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT
[ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI
[ACTIVITĂŢI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ş.a.] Nu este cazul.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE
[HRAM] „Sf. Mare Mc. Dimitrie Izvorâtorul de Mir“;
[ADRESA] localitatea Lumina, judeţul Constanţa;
[OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon şi nici site oficial.

Preot paroh:
CHIRIAC DORU
Data naşterii: 17.03.1968
Studii: Licenţiat în Teologie
Hirotonit preot: 01.04.1994
Rang: Iconom stavrofor
Telefon: 0737515052

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

%d bloggers like this: