Parohia „Pogorârea Sfântului Duh“ şi „Sfântul Ierarh Alexandru“, Constanţa

 

 

Parohia „Pogorârea Sfântului Duh“ şi „Sfântul Ierarh Alexandru“, Constanţa

 

 

A. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE
[TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO – DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]

Parohia este situatã în Municipiul Constanţa, Cartier Tomis III, la intersecţia bulevardelor Soveja cu Alexandru Lăpuşneanu, având adresa: Aleea Magnoliei, nr 4 B. Înfiinţarea parohiei a avut loc în data de 24 noiembrie 2002, având hramul „Pogorârea Sfântului Duh“. La început, s-a slujit într-un cort militar, amplasat în partea de răsărit a terenului oferit de Primăria Municipiului Constanþa, prin purtarea de grijă şi strădania Înaltpreasfinţitului Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, teren în suprafaþă de 1500 m, conform HCLM nr. 494 din 21.11.2003. Ca parohie nou-înfiinţată, istoricul comunităţii parohiale nu are un conţinut foarte bogat.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE
[ISTORIA ZIDIRII EI] Sfânta bisericã este construitã din lemn, având la exterior material OSB, tencuitã ulterior cu material acrylic; are formã de navã, cu o lungime de 19.5 m şi lãþimea de 8.00 m.

[PISANIA] Cu vrerea Tatãlui, cu ajutorul Fiului şi împreunã lucrarea Sfântului Duh, s-a construit biserica cu hramul «Pogorârea Duhului Sfânt» şi «Sfântul Ierarh Alexandru» din municipiul Constanþa, între anii 2004-2005. Sumele necesare construcþiei noului lãcaş au fost oferite, cu generozitate şi jertfelnicie, de cãtre enoriaşii parohiei noastre, precum şi de cãtre numeroşi sponsori şi donatori. Slujba de sfinþire a noului lãcaş a fost oficiatã de cãtre Înaltpreasfinþitul Dr. Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, înconjurat de un ales sobor de preoþi şi diaconi, în prezenþa numeroşilor credincioşi din parohie şi din municipiul Constanþa, astãzi, 06 august 2005, la praznicul Schimbãrii la Faþã a Domnului Hristos. Biserica a primit, la aceastã datã, cel de-al doilea hram – „Sfântul Ierarh Alexandru“.

[PICTURA] Pictura a fost realizatã, cu strãdania enoriaşilor, de pictorul Viorel Ungureanu,
sub formã de icoane, amplasate în interiorul sfintei biserici. Catapeteasma conþine atât icoane pictate, cât şi sculptate în lemn de sculptorul Ciprian Dumitru.

[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ªI CÃRÞI VECHI]. Biserica nu detine obiecte de valoare.
[şIRUL PREOÞILOR] Pr. Paroh Constantin Dumitrache şi Pr. Claudiu Dragomirescu.

C. CIMITIRUL. Parohia nu deþine un cimitir parohial.

D. ACTIVITÃÞI CULTURALE şI FILANTROPICE ÎN TRECUT
[ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] În perioada marilor sãrbãtori de Sfintele Paşti şi Crãciun, parohia organizeazã activitãþi filantropice şi culturale potrivit fiecãrei perioade.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI
[ACTIVITĂţI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ş.a. ] Actualmente, se întreprind activitãþi de ajutorare a celor mai nevoiaşi. Periodic, se fac cateheze cu tineretul, în special în zilele de vineri,
dupã slujba Sfântului Maslu.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE
[HRAM] „Pogorârea Sfântului Duh“ şi „Sfântul Ierarh Alexandru“;
[ADRESA] Aleea Magnoliei, nr. 4 B – Constanþa;
[OFICIU PAROHIAL] e-mail: pogorareasfantuluiduhconstanta@yahoo.com Nu are telefon şi nici site oficial.

Preot paroh: DUMITRACHE CRISTINEL CONSTANTIN
Data naşterii: 24.05.1968
Studii: Licenþiat în Teologie
Hirotonit preot: 08.11.1994
Rang: Iconom stavrofor
Telefon: 0726119120

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

%d bloggers like this: