Parohia „Sf. Mare Mc. Gheorghe“, Poiana

 

 

Parohia „Sf. Mare Mc. Gheorghe“, Poiana

 

ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE

[TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]

Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ este situată în satul Poiana, judeţul Constanţa. Satul Poiana este situat la 6 km distanţă S-V de oraşul Ovidiu şi este aşezat într-o frumoasă poieniţă de unde provine şi numele. Aşezarea se presupune că ar data din sec. XVII-lea, când se numea Horaslar, iar primii săi locuitori se pare că au fost fraţii Orzali. În anul 1929, pe baza decretului 799, îşi va schimba numele din Horaslar în Cocoşu, iar din anul 1964 satul poartă numele de Poiana1. Relieful satului este predominant de podiş cu altitudini reduse, având cota maximă de + 80 m. Din punct de vedere etnic, satul este format înjumătăţit din români şi arromâni la care se adaugă şi două familii de turci. Majoritatea locuitorilor din satul Poiana au religia creştin-ortodoxă.

 

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE

[ISTORIA ZIDIRII EI]

Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“ a fost zidită în anul 1934 şi a avut ca primă destinaţie casă de închinăcine pentru nemţi, ulterior schimbându-i-se destinaţia în biserică ortodoxă datorită necesităţii unui lăcaş de cult ortodox. Biserica, cu suprafaţa de 70 m2, este construită din chirpici, pe temelie de pământ, fiind acoperită cu ţiglă. Este o biserică modestă, fără turle, dar este însufleţită de „biserica interioară“, cea duhovnicească, prin lucrarea pastorală a preotului paroh, precum şi de vrednicii credincioşi care împreună participă la această sfântă misiune. Biserica nu este pictată, însă este împodobită cu multe icoane. Catapeteasma este realizată din lemn şi împodobită de două vechi icoane: Sfânta Cuvioasă Parascheva (care a fost donată de familia Aristide Jacob în anul 1922) şi Sfânta Treime dăruită de familia Hristu Suslu în anul 1932, după cum este scris pe acestea.

[ŞIRUL PREOŢILOR]

Primul preot care a slujit la acestă sfântă biserică a fost un cleric care aparţinea de biserica din Ovidiu, ulterior fiind hirotonit, pentru Parohia Poiana, preotul Pacea. Au mai slujit: Pr. Leonard Florin, Pr. Papacostea Constantin Bogdan (1999- octombrie 2014), iar în prezent este Pr. Petcu Eugen (din noiembrie 2014).

 

CIMITIRUL. Parohia deţine un cimitir, la ieşirea din satul Poiana, înspre satul Galeşu.

 

ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT

[ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul

 

PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI

[ACTIVITĂŢI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ş.a.] Pe lângă intensa lucrare liturgică, duhovnicească şi pastorală a preotului paroh, se desfăşoară activităţi social-filantropice de ajutorare a cazurilor sociale din parohie. De asemenea, pentru a înţelege mai bine mesajul liturgic, se dau constant articole de citit credincioşilor şi rugăciuni în copii xerox

 

DATE DE CONTACT PAROHIE

[HRAM] „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe“;

[ADRESA] Str. Albatros, satul Poiana, judeţul Constanţa;

[OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon şi nici site oficial.

 

Preot paroh: Petcu Eugen

Data naşterii: 28.12.1986

Studii: Masterat în Teologie

Hirotonit preot: 06.11.2014

Telefon: 0727627717

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

%d bloggers like this: