PAROHIA „SFÂNTA TREIME“, SĂCELE I

PAROHIA „SFÂNTA TREIME“, SĂCELE I

A. Istoricul Comunităţii Parohiale
Parohia „Sfânta Treime“ este situată în comuna Săcele, judeţul Constanţa.Denumirea sub care apare localitatea în secolul al XIX-lea este Peletlia, acest cuvânt, ce provine din limba turcă, însemnând „Stejar“. Date istorice cu privire la anul înfiinţării comunei Săcele nu se cunosc cu exactitate, susţinându-se perioada 1840-1850. După Războiul de Independenţă din 1877-1878, când Dobrogea a revenit la patria-mamă, cătunul Peletlia aparţinea de comuna Carahorman (azi, Vadu). În anul 1910, sediul comunei s-a mutat de la Carahorman la Peletlia, iar în anul 1925, numele satului s-a schimbat oficial, la intervenţia a doi boieri locali, în Săcele. Comuna Săcele este situată în sud-estul României, la 45 km nord de Constanţa şi la 22 km de Năvodari, aflându-se la jumătatea distanţei dintre Constanţa şi Tulcea.

B. Istoricul Bisericii Parohiale
Parohia din Săcele a luat fiinţă odată cu aşezarea primilor români creştini proveniţi din Ardeal. În monumentala lucrare „Dobrogea în pragul veacului al XX-lea“, apărută în 1904, căpitanul Marin Ionescu-Dobrogianu menţionează faptul că“, în localitatea Peletlia (Săcele), se afla o bisericuţă de gard, lipită cu pământ, având hramul „Acoperământul Maicii Domnului“. Nu este cunoscut anul în care aceasta a fost construită şi nu se cunoaşte ctitorul. Se apreciază că biserica ar fi fost ridicată pe la anul 1886, fiind iniţial un lăcaş de rugăciune construită din ciamur (chirpici), învelită cu olană. În anul 1958 s-au adăugat sfântul altar, turla de deasupra pronaosului, pridvorul, iar acoperişul din olană a fost înlocuit cu tablă, după cum reiese din Raportul Serviciului Tehnic al Episcopiei Dunării de Jos din 26.VI.1958. În anul 1927, hramul bisericii a fost schimbat în „Sfânta Treime“.

[Arhitectura, plan, dimensiuni, materiale de construcţie]
Biserica, în formă de navă, are lungimea de 23 m şi lăţimea de 6 m, este construită din chirpici, pe temelie de piatră, acoperită cu tablă galvanizată. Are două turle, una pe pronaos, cealaltă pe naos. Uşile de la biserică sunt din lemn de brad.

[Pictura] Nu există.

[Anexe] Clopotniţa, detaşată de biserică, este construită din zid şi învelită cu tablă. Nu se cunoaşte anul ridicării ei. Actuala casă parohială a intrat în posesia parohiei în anul 1938, făcându-se schimb de imobile cu un enoriaş din localitate.
[Obiecte de cult , manuscrise] Biserica nu deţine obiecte de valoare.
[Şirul preoţilor ]

Numele primului preot apare în actele parohiei pe la 1900, acesta numindu-se S. Marinescu. În ordine cronologică, apar următorii preoţi:
1908-1915, Pr. G. Dobrescu;
1915-1925, Pr. Arhim I.Goicea;
1925-1929, Pr. F. Petcu;
1929-1939, Pr. D. Andrei;
1939-1947, Pr. E. Văduva;
1947-1982, Pr. Ghe. Taifas;
1982-1995, Pr. F. Turcu;
1995-2001, Pr. S. G. Girel;
2001-prezent, Pr. M. Ciocan.

C. Cimitirul Parohia nu deţine cimitir în proprietate.

D. Activităţi culturale şi filantropice în trecut
Între anii 2002-2006 a funcţionat o şcoală catehetică duminicală pentru o mai bună înţelegere de către enoriaşi a Sfintei Scripturi şi a cultului, dar care şi-a încetat activitatea.

E. Profilul actual al parohiei . Nu este cazul.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE
[HRAM] „Sfânta Treime“;
[Adresa ] Str. Cetatea Histriei, nr.11, comuna Săcele, judeţul Constanţa;
[Oficiu parohial ] Nu are telefon şi nici site oficial.

Preot paroh: CIOCAN MARIAN
Data naşterii: 28.06.1968
Studii: Licenţiat în Teologie
Hirotonit preot: 06.08.1994
Telefon: 0766682823

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

%d bloggers like this: