Parohia „Sf. Patru Martiri de la Niculiţel“

 

Parohia „Sf. Patru Martiri de la Niculiţel“

 

A. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE
[PREZENTAREA GENERALÃ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]
Parohia este situatã în Cartierul Faleză-Nord din Constanţa, care începe
de la Delfinariu şi se terminã la Pescărie, intrarea în staþiunea Mamaia. La vest, este delimitat de bulevadrul Mamaia, iar la est de ţărmul Mării Negre. Pânã în anul 1999, Cartierul Falezã-Nord a aparþinut de biserica Sf. Dumitru.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE
[ISTORIA ZIDIRII EI] Terenul bisericii a fost obţinut în toamna anului 1999 de la Primăria Municipiului Constanþa. Preotul paroh de atunci, Gigi Păun, s-a ocupat de construcţia bisericii. Demisolul bisericii a fost sfinþit în anul 2002. Lucrãrile au continuat şi biserica propriu-zisã a fost sfinþitã la data de 20 septembrie 2009 de către Înaltpreasfinþitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII]
Arhitectura este în stil bizantin, triconc, cu pridvor şi cu balcon exterior; are trei turle, una deasupra naosului şi douã deasupra pronaosului. Planul bisericii a fost realizat de arhitectul E. Domolescu. Dimensiunile bisericii sunt de 24 m în lungime şi de 10 m în lãþime. Biserica este ziditã din BCA şi cãptuşitã cu polistiren pe exterior.

[PICTURA] Pictura în ulei pe suport de frescă este în lucru şi a fost începutã în anul 2008, de pictorul Ioan Coþofan. Pictura este realizatã în stil realist, fiind o reproducere a picturii marelui artist român Nicolae Grigorescu, de la Mãnãstirea Agapia, judeþul Neamþ. Catapeteasma din lemn de stejar a fost donatã, în anul 2007, de Dnul Aurel Butnaru.

[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deþine obiecte de valoare.

[ŞIRUL PREOŢILOR] Pr. Gigi Păun (paroh din 1999 până în 2014), Pr. Florin Spanache (din 2002), Pr. Mihai Pãun (îmbisericit din 2009 până în 2014), Pr. Gheorghe Viþelaru (îmbisericit din 2011 pânã în 2013), pr. Ionel Olivian Murariu (din 2014) şi Pr. paroh Marius Constantin Murariu (din 2014).

C. CIMITIRUL
Parohia nu deþine cimitir.

D. ACTIVITĂŢI CULTURALE ş`I FILANTROPICE ÎN TRECUT
Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI
Se întreprind activităţi de ajutorare a celor mai nevoiaşi şi catehizarea tinerilor din parohie.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE
[HRAM] „Sf. 4 Martiri de la Niculiţel“;
[ADRESA] Str. Unirii, nr. 108, Constanþa;
[OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon şi nici site oficial.

Preot paroh: MURARIU MARIUS CONSTANTIN
Data naşterii: 18.05.1983
Studii: Doctor în Teologie
Hirotonit diacon: 28.09.2010
Hirotonit preot: 04.06.2015
Rang: Iconom stavrofor
Telefon: 0731324655

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

%d bloggers like this: