Parohia „Înălţarea Sf. Cruci“ şi „Sf. Calinic de la Cernica“

 

Parohia „Înălţarea Sf. Cruci“ şi „Sf. Calinic de la Cernica“

A. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE
[TOPONIMIE, PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂŢII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]
Piatra de temelie s-a pus la data de 17 iunie 2007, când Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a sfinţit locul unde avea să se înalţe acest paraclis.

B.ISTORICUL BISERICII PAROHIALE.
[ISTORIA ZIDIRII EI] Acesta s-a construit în perioada 20 iunie 2007 – 25 mai 2008. Pe data de 30 mai 2008, s-a oficiat Dumnezeiasca Liturghie în acest paraclis, de către Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, dată când s-a sfinţit acest lăcaş de cult. Biserica este construită în întregime din lemn de brad adus din zona comunei Valea Plopului, judeţul Prahova. Are formă de corabie cu o singură turlă, aşezată deasupra bolţii în pronaos. Turla este o construcţie cu baza pătrată cu latura de 2,25 m şi o înălţime de 11 m. Turla este îmbrăcată în întregime cu şindrilă din brad în formă de coadă de rândunică. În apropierea coamei de la acoperiş, există o deschidere pe toată lăţimea turlei cu o înălţime de 0,5 m în cele patru laturi, având posibilitatea vederii libere în jurul acesteia. Turla este acoperită cu şindrilă din fag în formă de solzi, iar deasupra ei se află o cruce impunătoare din inox prevăzută cu un paratrăznet cu o coborâre dublă, oferind astfel un coeficient de siguranţă ridicat la descărcări electrice.

[ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII]
Dimensiunile sunt următoarele: lungimea bisericii este de 17 m, incluzând altarul, naosul, pronaosul şi pridvorul, iar lăţimea acesteia este de 8 m la exterior. Biserica este învelită cu şindrilă din fag în formă de solzi, iar spre altar cât şi spre pridvor pe coama acoperişului se aflã încã douã cruci din inox atât pentru a marca cã este lăcaş ortodox, cât şi pentru siguranţa la descărcări electrice, acestea fiind prevăzute cu paratrăznete,toate fiind legate la o centură de împământare. Acoperişul are o înălţime de 5 m şi o pantă înclinată de 6,5 m pentru scurgerea rapidă a apei. Biserica are în structura de rezistenşă 44 de montanţi (bârne) înalţi de 3,5 m care dau înălţimea bisericii, ce pornesc din podea şi până la streaşină. Aceştia au latura de 18cmx18cm şi sunt montaţi pe verticală, încadraţi sus şi jos între bârne de aceeaşi dimensiune de 18cmx18cm, bârne ce se află pe tot perimetrul bisericii. Podul este construit din rigle de 12cmx10cm pe latură, asterială sub şindrilă cu numeroase rigle de legătură şi contravântuiri, asigurând o rezistenţă, dar şi o flexibilitate specifică construcţiilor din lemn.

Montanţii au contravântuiri pentru rezistenţă la vânt puternic şi sunt acoperiţi la exterior cu scânduri din brad aşezate pe orizontală. Toţi pereţii exteriori ai bisericii sunt vopsiţi cu bait tech. Pereţii exteriori au 8 ferestre de dimensiuni relativ mici de 1 m pe 0,5 m lăţime. Împărţirea ferestrelor s-a realizat astfel: trei pe peretele din partea de nord, două ferestre spre peretele din sud şi trei ferestre la altar pe fiecare din laturile jumătăţii de hexagon spre est. Biserica are la interior pereţii realizaţi din lambriuri de brad aşezate pe orizontală, date cu lac incolor. Între pereţii exteriori şi cei interiori se află o folie din aluminiu pentru a nu reflecta căldura spre exterior, precum şi trei straturi de câte 5 cm din cronoterm (material izolator specific locuinţelor din lemn) asigurând o izolaţie termică ridicată. Altarul este în formă de jumătate de hexagon, având o lungime de 3 m şi o lăţime de 7,6 m la interior, are o boltă de 1/2 sferă cu un diametru de 7,6 m, cu extremităţile naos sprijinite pe doi stâlpi lipiţi de o parte şi de alta a catapetesmei, de zidurile dinspre nord şi sud. În încăperea altarului se află în faţa Sfintei Mesei o cruce din lemn de brad înaltă de 2,5 m, precum şi cele două molenii tot din lemn de brad, toate fiind pictate în ulei. Naosul este în formă de pătrat cu latura de 7,6 m şi are o boltă 1/2 de cilindru cu acelaşi diametru de 7,6 m, sprijinit spre altar pe cei doi stâlpi de la marginile catapetesmei, pe care se sprijină şi bolta de la altar, iar spre pronaos, tot pe cei doi stâlpi marginali, ce continuă din turlă spre podea, întocmai ca cei de la catapeteasmă şi care despart naosul de pronaos. Urmează pronaosul care este în formă de dreptunghi cu lungimea de 4,5 m şi lăţimea de 7,6 m. Deasupra lui se află baza turlei. Tot în acest spaţiu de deasupra pronaosului s-a format un cafas. Urmează, în continuare, pridvorul ce se află în exteriorul bisericii, separat de peretele exterior spre vest. Acesta are o lăţime de 8 m cu o lungime de 2 m, încadrat spre est de peretele bisericii, iar spre vest de patru stâlpi din brad sculptaţi. Pridvorul este înconjurat de un gărduţ din lemn din brad, pe partea de la nord şi pe partea de la sud, iar pe partea de vest, la mijloc, gardul este înterupt pentru acces. Gărduţul are modele populare decupate mecanic. Intrarea în biserică se face pe uşa de la pridvor (din două foi) confecţionată din lemn de stejar, cu dimensiunile de 1,9 / 1,8 m. Mai există şi a doua uşă de acces în biserică, pe peretele dinspre sud al naosului, dintr-o singură foaie. Există, deasemenea, o a treia uşă la altar spre peretele din sud tot dintr-o singură foaie, pentru accesul preoţilor. Ultimile două uşi sunt în tăblii, confecţionate din brad şi vopsite cu baiţ tech. Acoperişul paraclisului este din şindrilă şi tratat cu ulei de in fiert.

[PICTURA] La exterior, pe pereţii dinspre sud şi dinspre vest, în partea superioară, se află zece picturi în ulei pe lemn în formă de medalioane, cu un diametru de 40 cm. Deasemenea, de o parte şi de alta a uşilor de acces din pridvor, se află două picturi în ulei pe lemn a Sf. Ap. Petru şi a Sf. Ap. Pavel. Pictura este realizată parţial în interior. Pe bolta altarului se află pictată Sfânta Maria cu pruncul în braţe (Oranta), în naos pe boltă este pictată icoana Mântuitorului-Pantocrator, la demarcaţia dintre naos şi pronaos pe boltă se află pictată icoana Sfintei Treimi, de o parte şi alta a catapetesmei în naos pe peretele din nord şi pe cel din sud se află cele două icoane ale Sf. Ana şi a Sf. Ioachim, iar în pronaos sub turlă se află pictat Sf. Ioan Botezătorul. Aceste icoane enumerate sunt pictate direct pe peretele din lemn al bisericii. A fost nevoie de o pregătire specială a peretelui prin fixarea unei plase din oţel prinsă de perete, apoi s-a folosit un adeziv peste această plasă, după care s-a dat cu un gled de provenienţă germană şi abia apoi s-a realizat pictura în ulei, între anii 2007 şi 2008. Pictorul care a executat aceste icoane este Pr. Gheorghe Mihai. Celelalte picturi ale Sf. Parascheva, Sf. Împăraţi Constantin şi Elena, Sf. Gheorghe, Deisis, Sf. Nicolae, Sf. Nectarie şi Sf. Andrei au fost pictate pe lemn din tei şi ataşate pe pereţii bisericii prin rame din lemn. Catapeteasma este din lemn din brad. Pe aceasta se află deocamdată icoane litografii acoperite cu sticlă. Deasupra catapetesmei, în mijloc, se găseşte Crucea răstignirii, încadrată de cele două molenii, înfăţişând pe Maica Domnului şi pe Sf. Evanghelist Ioan, realizate în ulei pe lemn. Celelalte icoane de pe pereţii interiori sunt litografii acoperite cu sticlă încadrate în rame din lemn. Sub icoana Mântuitorului- Pantocrator, se află un candelabru din bronz cu 12 becuri mignion; de asemenea, sub icoana Sf. Ioan Botezătorul, se află un candelabru din bronz cu 13 becuri mignion iar pe pereţii laterali se află câte 6 aplice din bronz cu câte două braţe cu becuri mignion, având la mijloc două capete de vulturi. Starea actuală a bisericii este foarte bună, fiind o construcţie solidă şi făcându-se neîntrerupt reparaţii de întreţinere, atât în interior cât şi în exterior. Procesul de înfrumuseţare a paraclisului continuă prin pictarea de noi icoane pe lemn, prin realizarea unei catapetesme din lemn de tei.

[ŞIRUL PREOŢILOR] Preot paroh Niculae Dragomir.

C. CIMITIRUL. Parohia nu deþine cimitir.

D. ACTIVITĂŢI CULTURALE şI FILANTROPICE ÎN TRECUT
[ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI
[ACTIVITĂŢI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE,
CATEHETICE ş.a. ] Nu este cazul.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE
[HRAM] „Înălţarea Sf. Cruci“ şi „Sf. Calinic de la Cernica“;
[ADRESA] Str. Eduard Gaudella, nr. 84 (Zona Energia), Constanţa;
[OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon ºi nici site oficial.

Paroh: Diacon Creţu Mihai
Data naşterii: 31.05.1980
Studii: Masterat în Teologie
Hirotonit diacon: 18.05.2010
Telefon: 0767438558

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

%d bloggers like this: