Parohia „Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie“, Constanţa

Parohia „Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie“, Constanţa

 

A. ISTORICUL COMUNITAŢII PAROHIALE
[TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALÃ D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICODEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]
Parohia „Sfântul Sfinþit Mucenic Haralambie“ din oraşul Constanþa este
situatã în Cartierul Tomis Nord, zona Boema, B-dul Tomis, nr 301.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE
[ISTORIA ZIDIRII EI] Parohia a fost înfiinþatã în luna mai 2010, prim paroh fiind numit preotul Marius Asandei. Odatã cu numirea ca paroh a preotului Ciprian Stanca, a fost pusã, la 1 iulie 2010, piatra de temelie a paraclisului „Sfântul Sfinþit Mucenic Haralambie“, de Înaltpreasfinþitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Tot Înaltpreasfinþia Sa a sfinþit paraclisul la 25 iulie 2010. Cocheta bisericuþã este împodobitã cu icoane litografiate, de dimensiuni foarte mari.

[ARHITECTURÃ. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCÞII]
Paraclisul este construit pe schelet metalic cu plãci de tablã, la interior este izolat cu vatã mineralã ºi rigips de baie, iar la exterior este izolat cu polisiren de 5 cm ºi tencuialã decorativã, având 21m lungime ºi 8m lãþime. În anul 2014, s-au început lucrãrile la construcþia bisericii. S-a turnat temelia ºi s-au ridicat pereþii din cãrãmidã.

[PICTURA] Nu este cazul.

[ANEXE] În luna ianuarie 2011, parohia a primit donaþie de la biserica „Sf. Ierarh Nicolae“ din Nãvodari, un schelet metalic, pe structura cãruia s-au construit lumânãrarul, casa mortuarã, grupurile sanitare la parter, iar la etaj biblioteca parohialã ºi un birou administrativ.

[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CŞRŢI VECHI]
Biserica nu deþine obiecte de valoare.

[ŞIRUL PREOŢLOR] Preoþii care au slujit ºi care slujesc ºi astãzi în aceastã parohie, sunt urmãtorii: Pr. Marius Asandei (2010-2015), Pr. Bogdan Gavrilã (2010-2013), Pr. paroh Ciprian Stanca, Pr. Irinel Petroiu, Pr. Tiberiu-Andrei Cristea şi Pr. Mircea Munteanu.

C. CIMITIRUL
Parohia nu deþine cimitir.

D. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT
[ACTIVITATE CULTURALÃ, ACTIVITATE FILANTROPICÃ]
Parohia a organizat mai multe simpozioane cu teme religioase.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI
[ACTIVITĂŢI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ş.a.]
În urma vizitei Preasfinþitului Longhin, care a înfiinþat ºi întreþine un mare centru social la Bãnceni (Ucraina), preoþii Parohiei „Sfântul Haralambie“ ºi-au luat canon ca sã îngrijeascã de copii aflaþi în situaþii grele: orfani, bolnavi sau cu probleme financiare. Astfel, în urma unui parteneriat între Arhiepiscopia Tomisului ºi Direcþia Generalã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului, Parohia „Sfântul Haralambie“ oferã sprijin pastoral, financiar ºi alimentar copiilor din Centrele de plasament „Traian“, „Antonio“, „Micul Rotterdam“, „Centrul de primire a copiilor în regim de urgenþã“ ºi „Delfinul“. De asemenea, organizeazã pentru aceºti copii pelerinaje ºi excursii la mãnãstirile ºi cetãþile din judeþ. Tot în cadrul acestui proiect, parohia întreþine douã familii nevoiaºe, fiecare având câte cinci copii, ºi oferã zilnic câte un pacheþel la 46 de copii cu probleme de la ªcoala inclusivã „Ovidiu“ din Constanþa.

Preoþii parohiei colaboreazã ºi cu Asociaþia Provita pentru dreptul la viaþã al copiilor nenãscuþi, prin conºtientizarea femeilor despre pericolele la care se expun ºi despre pãcatul grav al avortului. Parohia „Sfântul Haralambie“ ºi Asociaþia Provita sprijinã moral ºi material femeile ºi familiile care acceptã sã pãstreze copilul, luptând astfel împotriva unui pãcat de moarte, care este din ce în ce mai rãspândit.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE
[HRAM] „Sfântul Mare Mucenic Haralambie“;
[ADRESA] B-dul Tomis, nr 301, Constanþa;
[ADRESA MAIL] parohiasfharalambie@yahoo.com
[SITE] sfantul-haralambie.ro
[OFICIU PAROHIAL.] Telefon: 0241643953

Preot paroh: STANCA CIPRIAN
Data naşterii: 02.03.1982
Studii: Masterat în Teologie
Hirotonit preot: 27.12.2008
Rang: Iconom stavrofor
Telefon: 0730992870

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

%d bloggers like this: