Parohia „Sfântul Nicolae“- Coiciu“, Constanţa

 

Parohia „Sfântul Nicolae“- Coiciu“, Constanţa

 

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE 

[ISTORIA ZIDIRII EI]
La 1 septembrie 1925, Episcopia Constanţei înfiinţează, în comuna Anadolchioi, zona Coiciu, Parohia „Sfântul Nicolae“ II, numindu-l paroh pe preotul Nicolae Coadă. Această parte a comunei Anadolchioi se mai numea şi „cartierul demobilizaţilor“, deoarece a luat fiinţă după terminarea Primului Război Mondial, prin parcelarea de locuri de case pentru cei reîntorşi de pe front. Pentru săvârşirea sfintelor slujbe preotul Nicolae Coadă a amenajat o casă de rugăciune, care, cu greu, putea să acopere nevoile spirituale ale credincioşilor din parohie. De aceea, încă de atunci, comitetele parohiale au început demersuri pentru construirea în cartier a unei biserici, lucru ce avea să se întâmple abia peste 30 de ani. Graniţele parohiei, în anul 1937, erau cuprinse între: „str. General Dragalina, str. Ioan Lahovari, str. Mihail Coiciu, str. Ieremia Movilă, str. Neagoe Basarab, str. ştefăniţă Vodă, până la vechiul hotar al satului Anadolchioi, până la casa şcolii normale de fete, cartierul demobilizaţilor Anadolchioi, până la Berechet, vecin cu parohia Palas şi Cuvioasa Parascheva“.

În anul 1946 Parohia „Sfântul Nicolae“ – Coiciu se împarte în două, deoarece, în zona Berechet, se mai construise o capelă, cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul“. Între anii 1945 şi 1948, biserica parohială a fost amenajată în cadrul Regimentului 34 Infanterie, instalat în Cabana Marinei din Cartierul Coiciu, clădirea ce adăposteşte astăzi cabinetele medicale din cartier. În luna iulie a anului 1948, biserica parohială se mută în str. Steagului, nr. 23, în casa lui Gheorghe Lipan. Deoarece încercările de a ridica o biserică nu se materializează, nici chiar atunci când Sfatul Popular Constanţa donează un teren pentru acest scop (pe locul şcolii Gimnaziale nr. 10 de azi)8, în anul 1952, preotul Mitrofan Palade,parohul de atunci, ia hotărârea ca să mărească lăcaşul de cult din strada Steagului,nr. 23. Pentru acest proiect, părintele Mitrofan Palade a folosit materiale de construcţie de la Schitul „Sfânta Elena de la Mare“, dar şi de la Sanatoriul Sfintei Patriarhii, din Techirghiol, iar pentru înfrumuseţarea interiorului bisericuţei a folosit obiecte de cult de la biserica „Sfântul Nicolae“ I din Constanţa, care era închisă10. Membrii consiliului Parohial, care au realizat extinderea capelei şi înfrumuseţarea ei în anul 1952, erau: preotul paroh Mitrofan Palade – preşedinte, preotul Nicolae Coadă, preotul Ioan Popescu, Stan Dobrescu – epitrop casier, Aurelian Marin, Constantin Ene, Vasile Spânoche, Gheorghe Lipan, Marin Doicescu, Nicolae Drăghici, Marin Mirea, Gheorghe Gavrilă, Manole Vasiliu, Dumitru Dumitriu şi Gheorghe Mertoiu11. În anul 1957, parohia reuşeste să obţină un teren, pentru construirea unei biserici mai mari, de la Sfatul Popular Constanţa. Sub grija arhitectului Theodor Duţescu, biserica actuală a parohiei, din strada Răzoare, nr. 68, este gata în mai 1958,când se face recepţia lucrărilor. Slujba sfinţirii bisericii a avut loc în ziua de 29 iunie 1958, de sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, şi a fost oficiată de episcopul Chesarie Păunescu al Dunării de Jos – Galaţi, alături de un sobor de preoţi: arhim. Ieronim Moţoc, vicarul administrativ al Episcopiei, pr. Mihai Blănaru, consilier administrativ al Episcopiei, pr. Ioan Dragomir, protopopul Constanţei, pr. Constantin Coadă,pr. Preda Ionescu, pr. Neagu Vechiu, pr. Ilie Sanda şi preoţii parohiei: Mitrofan Palade, Nicolae Coadă şi Mihail Leca.

[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII]
Biserica a fost construită în formă de corabie, cu două abside mici, fără turlă. A fost pictată în anul 1982 de pictorul bisericesc Teodor Munteanu-Belca din Târgovişte. Tot în acelaşi an, s-a lucrat şi mobilierul bisericii la Institutul Biblic din Bucureşti, în cadrul atelierelor de la Mănăstirea Plumbuita. Aceste lucrări s-au desfăşurat sub parohiatul preotului Constantin Mitu. Din câte se pare, catapeteasma bisericii a fost adusă de la biserica „Cuvioasa Parascheva“ din Piaţa Griviţei, care a fost închisă la începutul anilor 1960. Clopotniţa actuală a fost ridicată în anul 1966 şi are o înălţime de 8,5 m. Lucrări importante asupra lăcaşului de cult s-au desfăşurat şi în timpul în care preotul Gheorghe Ploscaru a fost parohul aceste biserici. Dintre ele amintim: schimbarea gardului bisericii din panouri din plasă de sârmă cu un gard din fier forjat, amenajarea unei turle la intrare şi mărirea bisericii prin mutarea zidului de miazănoapte cu cinci metri lateral, în anul 1998. Cu această ocazie, a fost restaurată pictura bisericii şi a fost pictat noul perete al bisericii de către pictorul bisericesc George Dăsagă, motiv pentru care biserica a fost resfinţită la 4 octombrie 1998, de arhiepiscopul Lucian al Tomisului.

[ŞIRUL PREOŢILOR]
De la întemeiere, în Parohia „Sfântul Nicolae“ – Coiciu au slujit: preotul Nicolae Coadă – între 1925 şi 1960, a fost preot paroh între anii 1925 şi 1951; preotul Ioan Radu – pentru o scurtă perioadă, în anul 1940; preotul Mitrofan Palade – între 1945 şi 1985; a fost preot paroh în perioadele 1951-1972, 1975-1977, 1984-1985; preotul Ioan Popescu – între anii 1951 şi 1953, dar majoritatea timpului a fost detaşat la sanatoriul Patriarhiei de la Techirghiol; preotul Ioan Dragomir – între anii 1953 şi 1957; Pr. Mihail Leca – între anii 1958 şi 1995; a fost preot paroh între anii 1972 şi 1973; Pr. Constantin Mitu – între anii 1960 şi 1995; a fost preot paroh în perioadele 1970-1972, 1973-1975, 1977-1984,1985-1986; Pr. Gheorghiţă Olar – între anii 2010 şi 2011. Astăzi, slujitorii clerici ai bisericii sunt: Pr. Vasile Vârlan – din 1995, iar din anul 2003 este paroh al bisericii; Pr. Gheorghe Ploscaru – din 1985, a fost preot paroh între anii 1986 şi 2003; Pr. Costică Moroianu – din 1995; Pr. Alexandru Buciu – din 2005.

C. CIMITIRUL
Parohia nu deţine cimitir.

D. ACTIVITĂŢI CULTURALE şI FILANTROPICE ÎN TRECUT.
[ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI
[ACTIVITĂŢI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ş.a.] Nu este cazul.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE
[HRAM] „Sfântul Nicolae“ – Coiciu;
[ADRESA] Str. Răzoare, nr. 68, Constanţa;
[OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon şi nici site oficial.

Preot paroh: Istrati Valentin Ioan
Data naşterii: 08.02.1975
Studii: Doctor în Teologie
Hirotonit preot: 20.03.2008
Telefon: 0742219443

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

%d bloggers like this: