PAROHIA „SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL“, SINOE

PAROHIA „SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL“, SINOE

 

A. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE
[Prezentarea generală a localităţii ]
Localitatea Sinoe este una dintre aşezările cele mai vechi din Dobrogea,alături de cetatea grecească Histria, trecută sub stăpânire romană, după cucerirea Daciei în anii 105-106 d.Hr. Prima atestare documentară a localităţii apare în anul 159 d.Hr. în perioada stăpânirii romane din timpul împăratului roman Antoninus Pius. Localitatea, având pe atunci denumirea de Vicus Quintionis, era o importantă localitate romană ce se afla pe drumul de pe malul Mării Negre care făcea legătura cu cetatea Tomis (Constanţa). În timpul expansiunii imperiului Otoman,localitatea având populaţie predominant de origine turcă, îşi schimbă numele în Casapchioi (satul Macelerului). În urma invaziei bulgarilor din sudul Rusiei şi al Basarabiei, populaţia de origine bulgară s-a stabilit în satul Casapchioi, iar populaţia de origine turcă s-a retras în totalitate. Denumirea actuală a satului – Sinoe apare în anul 1926. Localitatea aparţine de comuna Mihai Viteazu şi este situată pe şoseaua Mihai Viteazu-Năvodari- Constanţa, la 60 km de Constanţa. Satul Sinoe are ca vecinătăţi: la nord-nord-vest – localitatea Mihai Viteazu, la sud – localitatea Istri aflată la o distanţă de 6 km, iar la est este marginită de apele Lacurilor Sinoe, Zmeica şi Goloviţa.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE
[ISTORIA ZIDIRII EI . ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII].
Biserica „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“ din localitatea Sinoe a fost construită între anii 1856-1858 cu agoniseala şi sudoarea locuitorilor acestui sat de origine bulgară. Acest sfânt lăcaş a fost zidit în formă de corabie, fără nicio turlă, acoperişul fiind făcut din stuf, iar mai apoi schimbat, făcându-l din tablă. După un timp, au zidit şi clopotniţa pe care au lipit-o de biserică, acesteia făcându-i-se o turlă. La ridicarea bisericii s-au folosit, ca şi materiale: piatră din zidurile Cetăţii Histria, ca dovadă fiind şi ferestrele lăsate netencuite pe zidurile exterioare. Iniţial, biserica a fost lipită pe exterior cu o compoziţie formată din pământ şi nisip, iar la interior s-a folosit o altă compoziţie formată din nisip, var şi păr de capră, podeaua fiind cu cca. un metru sub nivelul solului. Cu trecerea timpului, enoriaşii satului au preluat iniţiativa şi au adus podeaua la nivelul solului, au tencuit biserica pe exterior cu ciment, iar interiorul a fost lăsat în forma iniţială până în anul 2010. În anul 2000, primarul localităţii, Grameni Gheorghe, împreună cu membrii Consiliului Local, ia decizia de a consolida şi restaura zidurile bisericii, de a îndrepta turla clopotniţei, deoarece aceasta se înclinase foarte mult, devenind un pericol pentru cei ce veneau la slujbă.

În anul 2001, după finalizarea lucrărilor de restaurare a exteriorului bisericii, a fost săvârşită slujba de sfinţire a bisericii de către Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

[Pisanie]Cu voia Tatălui, cu ajutorul Fiului şi cu binecuvântarea Duhului Sfânt, s-a resfiinţit acest sfânt lăcaş, în anul 2010 noiembrie 8, de către Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului. Lucrările de pictură s-au făcut de pictorul bisericesc Dorinel Coman sub directa îndrumare a Pc. Părinte Paroh Poteleanu Constantin şi a Pc. Părinte Protoiereu Prodan Grigore, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Teodosie. Întreaga osteneală a acestei lucrări a fost făcută de Primăria Mihai Viteazu şi Consiliul Local, prin grija deosebită pentru biserică a primarului Grameni Gheorghe. Scrie, Doamne, în cartea vieţii pe toţi ctitorii, ostenitorii şi închinătorii acestui sfânt lăcaş.

[PICTURA]
În anul 2009, prin grija Dlui primar Gheorghe Grameni, încep lucrările de restaurare a interiorului bisericii, respectiv pictarea zidurilor în frescă, schimbarea catapetesmei cu una făcută din lemn de fag, schimbarea stranelor pentru credincioşi şi micşorarea cafasului. După finalizarea picturii, în anul 2010, a fost săvârşită slujba de resfinţire de către Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. După nici un an de la fericitul eveniment, s-a produs un incendiu care a deteriorat pictura, în unele locuri în totalitate, iar restul fiind acoperită de fum, ceea ce a determinat refacerea picturii distruse şi restaurarea celorlalte părţi din pictură.
[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISEŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deţine obiecte vechi sau de valoare.

[ŞIRUL PREOŢILOR]
Pr. Ştefan Ionescu; Pr. Ştefan Popof; Pr.Toni Marinof (pentru aceştia, nu se cunoaşte perioada în care au slujit, ştiindu-se doar că au fost primii preoţi care au slujit în acest sfânt lăcaş); Pr. Ion Dumitrescu, 1897-1916; 1918-1924; Pr. Hristu Ivanov, 1916-1918; Pr. Constantin Dumitrescu, 1924-1925; Preot Silvan Nistor, 1925-1926; Pr. Radu Braşoveanu, 1926-1932; Pr. Leon Tomşa, 1933-1946; Pr. Stoicescu Aurelian, 1946-1976; până în anul 2000, nu deţinem nicio informaţie despre preoţii care au slujit aici. Din anul 2000, luna noiembrie, până în prezent Pr. Poteleanu Constantin.

C. CIMITIRUL
Parohia deţine cimitrul sătesc pe care îl administrează cu ajutorul enoriaşilor; nu sunt înmormantate în el personalităţi bisericeşti sau laice.
D. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT
Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI
Ocazional, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din ţară.
F. DATE DE CONTACT PAROHIE
[Hram] „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“;
[Adresa ] Str. Bisericii, nr. 2, localitatea Sinoe,comuna Mihai Viteazu, judeţul Constanţa;
[Oficiu parohial ] Tel: 0767069148. Nu are site oficial.

Preot paroh: POTELEANU CONSTANTIN
Data naşterii: 04.06.1980
Studii: Licenţiat în Teologie
Hirotonit preot: 21.09.2000
Telefon: 0767069148

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

%d bloggers like this: