Parohia Vadu

 

Parohia Vadu

 

Vadu este un sat în partea de nord-est a judeţului Constanţa, în apropierea litoralului şi a sistemului lagunar Razim-Sinoe. Aparţine administrativ de comuna Corbu. În trecut, s-a numit Caraharman. Ca în multe sate dobrogene, populaţia românã din satul Vadu nu are o tradiţie foarte veche. Românii aşezaţi pe aceste locuri au venit odatã cu schimbul populaţiei din Cadrilater, în anul 1940. Tot în aceastã periodã, a început şi construirea bisericii parohiale „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil“, sub îndrumarea învãţãtorului Alexandrescu şi a preotului Andrei Dumitru. Stilul arhitectonic este cel comun bisericilor cu trei turle în formã de cruce.

Preot paroh: Tonea Marian Razvan
Data naşterii: 2.07.1977
Studii: Licenţiat în Teologie
Hirotonit preot: 1.01.2020
Telefon: 0723791091

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept

%d bloggers like this: