Parohia Viroaga

ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia este situată în satele Viroaga şi Căscioarele din comuna Cerchezu, judeţul Constanţa. Satul Viroaga a fost întemeiat la sfârşitul sec. al XIX-lea, între anii 1884-1885, pe o veche așezare de tătari, numită Calfachioi, ce se traduce în limba română  “omul spărgător de piatră” . Ocupaţia băştinaşior era extragerea pietrei din canaralele şi stâncile ce dăinuiesc şi astăzi în mijlocul satului.

Localitatea se învecinează cu comuna Independenţa la nord, la sud cu satul Cerchezu, la nord-vest cu satul Olteni şi sud-est cu oraşul Negru-Vodă. Primul colonist român care a venit aici în 1884 a fost preotul Sădeanu Ion din comuna Poiana, judeţul Olt. La recomandarea preotului au mai sosit şi alţi colonişti de pe malurile Oltului.  Au găsit aici câteva case locuite de turci şi bulgari. Bulgarii Toncov Ştefan şi al doilea Biju deţineau aici terenuri întinse pe vatra satului. Ocupaţia principală a coloniştilor era agricultura şi a rămas până astăzi. S-a luat iniţiativa înfiinţării unei școli, dar şi a unei Bănci de ajutor sătesc în anul 1904. Ca formă administrativă a aparţinut de comuna Docuzaci (Măgura, de azi) şi făceau parte din Parohia Cerchezu care avea deja lăcaş de cult ridicat. Parohia are în componenţă şi satul Căscioarele care este situat între localităţile Viroaga şi Cerchezu. Satul a fost înfiinţat de colonişti germani pe o veche aşezare de tătari între anii 1894-1898. În aceeaşi perioadă sunt menţionate şi trei familii de români: Stănică Marin, Clement Dumitru şi Andrei Stan. Până în anul 1898, satul se numea Mamut Sli. Între anii 1898-1932 a purtat numele de Mamuslia.

În anul 1932 s-a stabilit numele de Căscioarele. În perioada 1939-1940 etnicii germani au părasit satul, care a fost populat ulterior de români din Caliacra şi zona Olteniei.

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Preotul Sădeanu Ion a luat hotărârea de a construi biserica Sfântul Dimitrie, în anul 1908, împreună cu un comitet local format din: Vasile Ion, Toncov Ştefan, Dănilă Ion, Todescu Ion, Niţu Ion, Ştolea Niţă, Ungureanu Marin, Radu Ion, Marinescu Vasile, Badea Marin şi Simion Ion. Toncov Ştefan este cel care a donat terenul pe care este construită biserica. Constructia a durat până în anul 1913. Biserica s-a ridicat din contribuţia comunităţii, dar și prin truda lor. Au transportat cu care trase de animale piatra pentru temelie de la distanţa de peste 50 km. Proiectul şi execuţia lucrării a fost sub supravegherea arhitectului Marcu Dumitru. [PICTURA] Pictura fost executată de Mlădinescu Grigore din Turnu-Severin în anul 1914. Stilul bisericii este bizantin, cu trei turle, iar pictura era renascentistă. La 15 februarie 1915 s-a sfinţit acest sfânt lăcaş cu hramul Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. [ŞIRUL PREOŢILOR] Primul slujitor a fost preotul Sădeanu Ion, până în anul 1920, când i-a urmat fiul său Sădeanu Constantin până în anul 1929. A urmat ca slujitor, preotul Girip Ioan sub a carui păstorire s-a înfiinţat Parohia Viroaga, anul 1930. În anul 1944 a urmat ca preot paroh Cojocaru Vasile pâna în anul 1989, când a şi decedat. Este înmormântat în curtea bisericii. Este cea mai îndelungată păstorire şi un preot dedicat misiunii. A urmat preotul Panaite Dumitraşcu până în anul 1998, când a preluat preotul paroh Păun Gheorghe. A renovat biserica şi a construit o casă parohială. În anul 2000 a fost numit ca preot paroh Boloaga Emil Marian până în anul 2007. Începând cu anul 2007, luna iunie şi până în prezent preot paroh este Toma Sorin. În anul 2013 s-a înlocuit acoperişul turlelor care era deteriorat cu unul nou. Un cântăreţ care a rămas în memoria enoriaşilor şi astăzi a fost Bănică Ion. A slujit biserica alături de Preotul Girip Ioan şi Preotul Cojocaru Vasile.

CIMITIRUL. Parohia nu deţine cimitir.

ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară.

DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sf. Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir” [ADRESA] Strada Merilor, nr. 23, satul Viroaga, judeţ Constanţa. [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon şi site oficial.

BIBLIOGRAFIE: Arhiva Bisericii Sf. Mare Mucenic Dimitrie, Viroaga – Dosar corespondenţă nr.16: Istoricul satelor şi bisericilor Viroaga şi Căscioarele, întocmit Pr. Cojocaru Vasile 1971/1974

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *