Schitul „Sfântul Gherman” din Dobrogea

ISTORICUL COMUNITĂȚII Schitul Sfantul Gherman din Dobrogea este situat în Rezervația Naturală „Canaraua Fetii” în S-E județului Constanța, în podișul Dobrogei de Sud, în raza teritorială a localității Băneasa, la granița cu comuna Lipnița.Canaraua Fetii este un Canion stâncos de aproape 20 km lungime și 50metriînălțime, ce începe lângă „Balta Iormac”( în apropierea localității Băneasa) și trece granița în Bulgaria unde poartă numele de Suha Reka(pârâul secat).Directorul muzeului istoric din Călărași, D-nul Marian Neagu, a reconfirmat existența unei biserici rupestre și a unui important complex monahal bizantin care s-a distrus într-un mare incendiu produs de năvălirile barbare, ca, mai apoi să disparăîn totalitate odată cu ocuparea Dobrogei de către Imperiul Otoman.Mănăstirea este situata într-un peisaj mirific, pe o vale largă despre care unii specialiști spun că ar fii fost un vechi curs al fluviului Dunărea ce șerpuia printre adevărați pereti de calcar cu crenelurile acoperite de vegetație și de păduri nesfârșite ce se întind pe mai multe hectare în Romania și Bulgaria. Stâncile, de aproximativ 50-60 m sunt roase, fisurate, ascunzând în interiorul lor nișe, hornuri, grote, care cândva au fost locuite de sihaștrii. Locurile acestea sunt unice în felul lor și datorită climei, florei,  faunei, existând aici diverse  specii de fluturi, flori, plante medicinale, precum și numeroase păsări și animale sălbatice ce fac din aceste locuri adevărate minuni ale naturii ce au fost create de Dumnezeu.

ISTORICUL BISERICII. Schitul Sfântului Cuvios Gherman din Dobrogea, a fost înființat pe 1 octombrie 2011 cu binecuvantarea Ips Teodosie Arhiepiscopul, prin purtarea de grija a parintelui Protos. Gherman Nicolae.În data de 28 octombrie 2011 a fost sfințită piatra de temelie a Bisericii de lemn, de către Ips Dr. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului cu hramul „Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea”.Construcția bisericii schitului a început în anul 2011, în data de 29 octombrie și a fost finalizată la data de 20 noiembrie 2011.  Biserica este construita din bârne și lemn,în formă de navă,  cu o turlăși un pridvor (brâncovenesc). Pe o placă de piatră amplasată mai târziu apare următorul text: „Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, aceasta Sfântă Biserică s-a ridicat în timpul  stăreției P.Cuv.Protos.Gherman Nicolae, în memoria Sfântului Cuvios Gherman din Dobrogea, în timpul arhipăstoririi Ips Dr. Teodosie Arhiepiscopul Tomisului, și s-a sfințit  de către Ips. Dr Teodosie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi,  în data de 29 iulie 2011, anul mântuirii. „Scrie Doamne în cartea vieții pe toți miluitorii, binefăcătorii, ostenitorii, viețuitorii acestui sfânt așezământ”. [ANEXE]În cadrul schitului  s-a construit o stăreție și un corp de chilii pentru monahi și credincioși ce adăpostește și trapeza schitului. În acest edificiu monahal s-a început și contrucția unui corp de chilii ce va deservi un arhondaric și trapeza pentru credincioși. În prezent obștea schitului este alcătuită din cinci viețuitori care încearcă sățină candela aprinsă necontenit și să-i slujească lui Dumnezeu neîncetat.

DATE DE CONTACT MĂNĂSTIRE. [HRAM] „Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea”;[ADRESA]Loc. Baneasa, jud. Constanta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *