Parohia Poiana

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE.

[TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]

Parohia Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este situată în satul Poiana, Județul Constanța. Satul Poiana este situat la 6 km distanță S-V de oraşul Ovidiu și este așezat într-o frumoasă poieniță de unde provine și numele. Aşezarea se presupune că ar data din sec. XVII-lea, când se numea Horaslar, iar primii săi locuitori se pare că au fost fraţii Orzali. În anul 1929, pe baza decretului 799, îşi va schimba numele din Horaslar în

Cocoşu, iar din anul 1964 satul poartă numele de Poiana.[1] Relieful satului este predominant de podiș cu altitudini reduse având cota maximă de + 80 m. Din punct de vedere etnic satul este format înjumătățit din români și arromâni la care se adaugă și două familii de turci. Majoritatea locuitorilor din satul Poiana au religia creștin-ortodoxă.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE.

 [ISTORIA ZIDIRII EI]

Biserica “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a fost zidită în anul 1934, și a avut ca primă destinație casă de închinăcine pentru nemți, ulterior schimbându-i-se destinația în biserică ortodoxă datorită necesității unui locaș de cult ortodox. Biserica, cu suprafața de 70 m2, este construită din chirpici, pe temelie de pământ și este acoperită cu țiglă. Este o biserică modestă, fără turle dar este însuflețită de “biserica interioară”, cea duhovnicească, prin lucrarea pastorală a preotului paroh, precum și de vrednicii credincioși care împreună participă la această sfântă misiune. Biserica nu este pictată, însă este împodobită de multe icoane. Catapeteasma, este realizată din lemn și este împodobită de două vechi icoane: Sfânta Parascheva care a fost donată de familia Aristide Jacob în anul 1922 și Sfânta Treime dăruită de familia Hristu Suslu în anul 1932, după cum este scris pe acestea.

C. [ŞIRUL PREOŢILOR]  

Primul preot care a slujit la acestă sfântă biserică a fost un preot care aparținea de biserica din Ovidiu, urmând ulterior să fie hirotonit pentru parohia Poiana, Pr. Pacea. Au mai slujit Pr. Leonard Florin, Pr. Papacostea Constantin Bogdan (1999- Octombrie 2014), iar în prezent este Pr. Petcu Eugen (din Noiembrie 2014).

D. CIMITIRUL.

      Parohia deține un cimitir, la ieșirea din satul Poiana, înspre satul Galeșu de ± 500 m.

E. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ]

Nu este cazul.

F. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.]

Pe lângă intensa lucrare liturgică, duhovnicească și pastorală a preotului paroh, se desfășoară activități social-filantropice de ajutorare a cazurilor sociale din parohie.  De asemenea, pentru a înțelege mai bine mesajul liturgic, se dau constant articole de citit credincioșilor și rugăciunii în copii xerox.

G. DATE DE CONTACT PAROHIE.

      [HRAM] „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”;

[ADRESA] Str. Albatros, satul Poiana, judeţul Constanța;

[OFICIU PAROHIAL. NU SE INDICĂ NUMERE SAU ADRESE DE EMAIL PERSONALE]  Nu are telefon şi site oficial.

[1] Date furnizate de Primăria Ovidiu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *