Parohia Constanța „Sfântul Nicolae – Coiciu”

A. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] La 1 septembrie 1925 Episcopia Constanței înființează în comuna Anadolchioi, zona Coiciu, parohia Sfântul Nicolae II, numindu-l paroh pe preotul Nicolae Coadă . Această parte a comunei Anadolchioi se mai numea și cartierul demobilizaților, deoarece a luat ființă după terminarea primului război mondial, prin parcelarea de locuri de case pentru cei reîntorși din război. Pentru săvârșirea sfintelor slujbe preotul Nicolae Coadă a amenajat o casă de rugăciune, care, cu greu putea să acopere nevoile spirituale ale credincioșilor din parohie. De aceea, încă de atunci, comitetele parohiale au început demersuri pentru construirea în cartier a unei biserici, lucru ce avea să se întâmple abia peste 30 de ani. Granițele parohiei, în anul 1937, erau cuprinse între: „str. General Dragalina, str. Ioan Lahovari, str. Mihail Coiciu, str. Ieremia Movilă, str. Neagoe Basarab, str. Ștefăniță Vodă, până la vechiul hotar al satului Anadolchioi, până la casa școlii normale de fete, cartierul demobilizaților Anadolchioi, până la Berechet, vecin cu parohia Palas și Cuvioasa Parascheva” .

În anul 1946 parohia „Sfântul Nicolae – Coiciu” se împarte în două, deoarece în zona Berechet se mai construise o casă de rugăciune, cu hramul „Sfântul Ioan Botezătorul” . Între anii 1945 și 1948, biserica parohială a fost amenajată în cadrul Regimentului 34 Infanterie, instalat în Cabana Marinei din cartierul Coiciu , clădirea ce adăpostește astăzi cabinetele medicale din cartier. În luna iulie a anului 1948 biserica parohială se mută în str. Steagului, nr. 23 , în casa lui Gheorghe Lipan . Deoarece încercările de a ridica o biserică nu se materializează, nici chiar atunci când Sfatul Popular Constanța donează un teren pentru acest scop (pe locul Școlii Nr. 10 de azi) , în anul 1952 preotul Mitrofan Palade, parohul de atunci, ia hotărârea ca să mărească locașul de cult din strada Steagului nr. 23. Pentru acest proiect, părintele Mitrofan Palade, a folosit materiale de construcție de la Schitul „Sfânta Elena de la Mare”, dar și de la Sanatoriul Sfintei Patriarhii, din Techirghiol , iar pentru înfrumusețarea interiorului bisericuței a folosit obiecte de cult de la biserica „Sfântul Nicolae I” din Constanța, care era închisă . Membrii consiliului parohial, care au realizat extinderea casei de rugăciuni și înfrumusețarea ei în anul 1952, erau: preotul paroh Mitrofan Palade – președinte, preotul Nicolae Coadă, preotul Ioan Popescu, Stan Dobrescu – epitrop casier, Aurelian Marin, Constantin Ene, Vasile Spânoche, Gheorghe Lipan, Marin Doicescu, Nicolae Drăghici, Marin Mirea, Gheorghe Gavrilă, Manole Vasiliu, Dumitru Dumitriu și Gheorghe Mertoiu .

În anul 1957 parohia reușeste să obțină un teren pentru construcția unei biserici mai mari, de la Sfatul Popular Constanța . Sub grija arhitectului Theodor Duțescu, biserica actuală a parohiei, din strada Răzoare nr. 68, este gata în mai 1958, când se face recepția lucrărilor . Slujba sfințirii bisericii a avut loc în ziua de 29 iunie 1958, de sărbătoarea „Sfinților Apostoli Petru și Pavel”, și a fost oficiată de episcopul Chesarie Păunescu al Dunării de Jos – Galați, alături de un sobor de preoți: arhim. Ieronim Moțoc, vicarul administrativ al Episcopiei, pr. Mihai Blănaru, consilier administrativ al Episcopiei, pr. Ioan Dragomir, protopopul Constanței, pr. Constantin Coadă, pr. Preda Ionescu, pr. Neagu Vechiu, pr. Ilie Sanda și preoții parohiei: Mitrofan Palade, Nicolae Coadă și Mihail Leca.
[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica a fost construită în formă de corabie, cu două abside mici, fără turlă. A fost pictată în anul 1982 de pictorul bisericesc Teodor Munteanu-Belca din Târgoviște. Tot în același an s-a lucrat și mobilierul bisericii la Institutul Biblic din București, în cadrul atelierelor de la Mănăstirea Plumbuita. Aceste lucrări s-au desfășurat sub parohiatul preotului Constantin Mitu. Din câte se pare, catapeteasma bisericii a fost adusă de la biserica „Cuvioasa Parascheva”, din Piața Griviței, care a fost închisă la începutul anilor 1960. Clopotnița actuală a fost ridicată în anul 1966 și are o înălțime de 8,5 m. Lucrări importante asupra lăcașului de cult s-au desfășurat și în timpul în care preotul Gheorghe Ploscaru a fost parohul aceste biserici. Dintre ele amintim: schimbarea gardului bisericii din panouri din plasă de sârmă cu un gard din fier forjat, amenajarea unei turle la intrare și mărirea bisericii prin mutarea zidului de miazănoapte cu cinci metri lateral, în anul 1998. Cu această ocazie a fost restaurată pictura bisericii și a fost pictat noul perete al bisericii de către pictorul bisericesc George Dăsagă, motiv pentru care biserica a fost resfințită la 4 octombrie 1998, de Înaltpreasfințitul Lucian Florea, Arhiepiscopul Tomisului. [ŞIRUL PREOŢILOR] De la întemeiere în parohia „Sfântul Nicolae – Coiciu” au slujit: Preotul Nicolae Coadă – între 1925 și 1960, a fost preot paroh între anii 1925 și 1951; Preotul Ioan Radu – pentru o scurtă perioadă, în anul 1940; Preotul Mitrofan Palade – între 1945 și 1985; a fost preot paroh în perioadele 1951 – 1972, 1975 – 1977, 1984 – 1985; Preotul Ioan Popescu – între anii 1951 și 1953, dar majoritatea timpului a fost detașat la sanatoriul Patriarhiei de la Techirghiol; Preotul Ioan Dragomir – între anii 1953 și 1957; Preotul Mihail Leca – între anii 1958 și 1995; a fost preot paroh între anii 1972 și 1973; Preotul Constantin Mitu – între anii 1960 și 1995; a fost preot paroh în perioadele 1970 – 1972, 1973 – 1975, 1977 – 1984, 1985 – 1986; Preotul Gheorghiță Olar – între anii 2010 și 2011. Astăzi, preoții bisericii sunt: Preotul Vasile Vârlan – din 1995, iar din anul 2003 este paroh al bisericii; Preotul Gheorghe Ploscaru – din 1985, a fost preot paroh între anii 1986 și 2003; Preotul Costică Moroianu – din 1995; Preotul Alexandru Buciu – din 2005.

C. CIMITIRUL. Parohia nu deține cimitir.

D. ACTIVITAȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALA, ACTIVITATE FILANTROPICA] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Nu este cazul.

F. DATE DE CONTACT. [HRAM] „Sfântul Nicolae – Coiciu”; [ADRESA] Strada Răzoare nr. 68, municipiul Constanța; [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *