Parohia Constanța „Sfântul Spiridon”

   A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIME, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL ECONOMIC] În anul 1997, în ziua de duminică, 31 august, s-a săvârșit slujba de sfințire a picturii de la Parohia ,,Cuvioasa Paraschiva “ din Constanța de către Î.P.S. Lucian. Aici activa preotul Mitrofan Vasile pe postul III, cu această ocazie primind hirotesia pentru distincția de ,,Iconom Stavrofor ” pentru activitățile depuse anterior. La înmânarea semnului distinctiv de Iconom Stavrofor – Sfânta Cruce, Î.P.S. Lucian i-a mulțumit pentru râvna de care a dat dovadă până atunci și l-a îndemnat ca pe mai departe să fie aceeași ,,slugă bună și credinciosă”, a bisericii. În acel moment, a încolțit în mintea sa ideea de a construi o biserică nou, angajându-se în fața Lui Dumnezeu, a Î.P.S. Lucian și a enoriașilor prezenți la slujba de sfințire că va zidi o biserică nouă și primind arhiereasca binecuvântare pe loc, în acel moment.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] La începutul lunii septembrie 1997, s-a format un ,,Comitet de inițiativă ”, compus din 12 membri, parte bărbătească și preotul Mitrofan I. Vasile, ca președinte. După strângerea semnăturilor de accord cu ridicarea unei biserici în cartier, s-a ales locul între blocurile N, M, O, Q, careu de blocuri delimitat de străzile – Aleea Solidarității, Aleea Prieteniei, Strada Dreptății, Strada Dumitru Marinescu din cartierul Inel II. S-a redactat un memoriu către Primăria Municipiului Constanța. Pr. Mitrofan Vasile, președinte al acestui ,,Comitet de inițiativă“, a solicitat intervenția Arhiepiscopiei Tomisului la autoritățile locale pentru a înlesni primirea în concesiune a locului. După îndeplinirea tuturor formalităților, în ședința publică din 28 august 1998, prin Hotărârea nr.310 se atribuie în concesiune de către Primăria Municipiului Constanța suprafața de 1500 metri pătrați Arhiepiscopiei Tomisului cu destinația de a construi biserica în Inel II pe Aleea Cutezătorilor. În luna mai 1999, a început ridicarea unui Paraclis pus sub patronajul ,,Sfântului Mare Mucenic Corneliu Sutașul“ și a ,,Drept Credinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt “. Acest Paraclis s-a terminat în anul 2000, când a fost sfințit în 3 decembrie de un sobor de preoți, având ca delegat din partea Î.P.S. Lucian pe Părintele Vicar, Hogea Stănică. Tot în anul 2000, pentru Paraclisul ridicat am obținut racordarea la Rețeaua de Energie Electrică și instalarea unui post telefonic. Înainte de a fi sfințit, Paraclisul a fost împodobit cu Catapeteasma din stejar, Sfânta Cruce în Sfântul Altar, Anaforiță, Iconostas, Tetrapod, Strana Cântăreți etc. Mobilierul a fost confecționat de meșterul Croitoru Vasile din satul Curechiștea, com. Grumăzești, județul Neamț. Acest Paraclis a fost ridicat din cărămidă, dotat cu geamuri și uși termopan, învelit cu tablă zincată, având dimensiunile de 17 metri lungime, 8 metri lățime și înălțimea singurei turle existente pe pronaus de 21 metri. Din data de 9 martie 2001 până în 9 septembrie același an, s-a executat pictura Paraclisului în tehnică ,,Fresco din nou” de către domnul pictorul bisericesc Teodor Delcea Munteanu din Târgoviște. În vara aceluiași an, 2001, s-au turnat pentru parohie 4 (patru) clopote de mărimi diferite, având 42 kg, 85 kg, 120 kg, 320 kg, la un atelier particular din Târgu Mureș. Clopotele sunt personalizate fiind inscripționalizate cu numele parohiei, al donatorilor și al preotului paroh care s-a ocupat îndeaproape de aceasta. Anul 2002 a fost folosit în întregime pentru construcția împrejmuirii locului concesionat, care măsoară 360 m liniari.

[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] În ziua de luni, 7 iulie 2003, Î.P.S. Dr. Teodosie sfințește și pune piatra de temelie a bisericii mari cu hramul ,,Sfântul Spiridon”, ce va avea următoarele dimensiuni: 33 m lungime, 12 m lățime și 26 m înălțime – turla mare. Tot în anul 2003, se obține racordarea la Sistemul de Apă și Canalizare. Restul anului, cât a permis timpul, după ce s-a sfințit temelia, s-au turnat betoane până la cota 0 și s-a continuat cu zidăria ajungându-se până la cota + 2,5 m. În anul 2004, se continuă zidirea bisericii până la centura de siguranță, cota + 7,5 m înălțime. Se construiește în același timp în curtea bisericii un Lumânărar cu 3 încăperi, având 4 m lungime și 6 m lățime. În anul 2005, se toarnă cupolele de la cele 3 abside, naos și pronaos și se pune baza turlei mari. S-a comandat mobilier la același meșter pentru toată biserica mare. În anul 2006, se zidește turla mare, se pune Sfânta Cruce și se acoperă cu tablă de aluminiu. Se obține acordul Congaz și se face racordarea Paraclisului la gaze naturale cu posibilități de extindere a instalației la biserica mare și la clopotnița ce se va construi. 

În anul 2007 se zidesc cele 2 turle mici, se pun Sf. Cruci, se acoperă cu tablă de aluminiu, se face toată dulgheria pentru tot corpul bisericii, încep tencuielile exterioare, care se finalizează spre sfârșitul anului. În anul 2008 se vopsește tot exteriorul bisericii, se încep tencuielile interioare, se execută comandă în Târgu Mureș ferestre termopane din lemn stratificat, se montează paratrăsnetul. Se achiziționează piatra ornamentală pentru placat pe exterior un briude 1,2 m. Se montează ornamente din piatră de Baschioi la exteriorul ferestrelor. Se procură 3 policandre și 23 aplici, 20 candele cu 3 lumini, 3 Sf. Cruci binecuvântare, 1 set Sf. Vase, 1 chivot, 1 Sf. Evanghelie. În 2009 tencuieli interioare, se zidește din cărămidă pridvorul exterior, se montează toată instalația electrică. Se toarnă trotoare de beton jur împrejurul bisericii și o platformă mare betonată, în fața bisericii se face racordarea cu apă. În 2010 marmura se montează în pardoseală în toată biserica, se acoperă cu asterială și tablă pridvorul exterior, în Altar se montează parchet. În data de 14 martie 2010 Î.P.S. Teodosie face Sfințirea Bisericii mari. Se montează catapeteasma, se aduce tot mobilierul din stejar, străni credincioși, străni cântăreți, Iconostas, tetrapod, proscomidiar, Sf. Cruce în spatele Sf. Mese, Axiomița, etc. În 2011 se achiziționează pavaj ornamental și borduri pentru platformă și trotoarele și aleile de acces, se achiziționează pavele ecologice pentru o suprafață de 150 m.p. existentă între trotuarele bisericii și aleile de acces. Se achită mobilierul bisericesc. În 2012 se întocmește devizul pentru pictură. În 2013 se achiziționează var stins și câlți pentru pictură. Se adjudecă lucrările de pictură pe seama pictorului de categoria II – Pr. Voicu Aurelian. În 2014 începe pictura; s-a realizat Sf. Altar și Turla mare până la bază. În 2015 se va continua cu pictarea bisericii.

[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deţine obiecte de valoare. [ŞIRUL PREOŢILOR] De la înființarea parohia a avut un singur preot paroh, în persoana pr. Mitrofan Vasile.

C. CIMITIRUL. Nu deține cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Parohia are bibliotecă, a încheiat parteneriate cu 2 școli generale și 2 grădinițe. Din anul 2010, după Sfințirea Bisericii, anual organizează câte un pelerinaj pe an, cu binecuvântarea Î.P.S. Teodosie: 2011 – Corfu – Sf. Apostoli; 2012 – Grecia; 2013 – Țara Sfântă; 2014 – Grecia; 2015 – Capadocia (Turcia). Pe plan filantropic se răspunde promt la toate solicitările Arhiepiscopiei, prin colectare de fonduri bănești și produse diverse pentru diferitele situații ivite.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Se desfășoară activități pastoral misionare, culturale, filantropice,
catehetice, sociale, etc.

F. DATE DE CONTACT. [HRAM] „Sfântul Spiridon”; [ADRESA] Al. Cutezătorilor Nr. 14, municipiul Constanţa județul Constanța; [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *