Parohia Cumpăna II

A. STORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE.[TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V.GEOGRAFIC, ISTORICO – DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]Teritoriul Comunei Cumpăna face parte din subunitatea tectonică Dobrogea de Sud,având axa longitudinală pe direcțiaNord-Est – Sud-Vest.Este așezată la circa 10 km Sud-Vest de orașul Constanța.Ca vecini, are la nord orașul Constanța,la Sud-Est localitatea Agigea,la Nord-Vest localitatea Valu lui Traian,la sud Canalul Dunăre-Marea Neagră,care o desparte de orașul Techirghiol la vest.Legăturile rutiere ale Comunei Cumpănacu localitățile învecinate se realizează astfel:cu Municipiul Constanța prin DN39E și DN 39.Datorită construcției Canalului Dunăre-Marea Neagră,localitatea Cumpăna a pierdut o importantă cale de comunicare cu partea de sud a județuluiConstanța,legătura rutieră cu aceastadeviindu-se prin localitatea Agigea.Vechea denumire a localității era Hasiduluc,un nume turcesc,provenit de pe timpul stăpânirii otomane în Dobrogea.Grigore Danescu în “Dicționarul geografic,statistic,economic și istoric al JudețuluiConstanța” din 1897 consemna: “Hasiduluc,sat din județul și plasa Constanța,cătunul comunei Techirghiol, estesituat în partea de sud-vest a plasei șicea centrală a comunei,la 5Km spre nord-vest de cătunul Techirghiol.Suprafața sa este de 3762ha,dintre care 96ha sunt ocupate de vatra satului și grădini.Populația sa este de 126 familii sau 395 suflete.”În lucrarea sa “Mocanii în Dobrogea”-D.Sandru (1946) scria:”..Satul Hasiduluc (Cumpăna de azi),după anexiune s-a populat cu elemente venite din diferite regiuni ale țării-elementul preponderant îl formeazăînsă mocanii.În 1924 au colonizat aici circa 200 de familii de olteni.Astăzi înrudirile între vechii coloni și cei noi se fac pe o scarăîntinsă,dând naștere la o populație omogenăși curat românească.” În 1924 satul Hasiduluc are un Deputat în Parlamentul României, în persoana lui Constantin Alimanisteanu,care avea moșie aici,ruda cu Ion Brătianu.Grație lui,satul își schimbă numele înCumpăna (1926),avându-se în vedere faptul că așezarea este la o înălțime de aproximativ 60m,relief ce formează o Cumpănaîntre două bazine hidrografice ce se scurg spre est și vest.
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI]Construcția bisericii cu hramul Sfânta Cuvioasa Parascheva s-a dovedit a fi o necesitate firească pentru comuna Cumpăna, datorită așezării acesteilocalități în imediata apropiere a municipiului Constanțași a faptului că tot mai multe familii de la orașs se retrăgeau în această suburbie unde își construiau sau cumpărau locuințe.Astfel,în anul 1995 un grup de credincioși în frunte cu Dumitru Rusu,au solicitat Centrului Eparhial al Tomisului înființarea celei de-a doua parohii.La data de 1 martie 1997 s-au început lucrările de construcție a bisericii sub îndrumarea tânărului pe atunci preot paroh Jan Mihai,fiu al satului,care în numai 3 ani, a reușit săînalțe Sfântul lăcaș.În această perioada sfintele slujbe s-au desfășurat într-o capelă micuță azeșatăîn stânga intrării în curtea bisericii,care după târnosirea bisericii celei mari a fost transformatăîn cantină socială,fiind folosităîn acest scop pânăîn anul 2013.[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII]Biserica,în formă de cruce,cu turla octogonalăcu lungimea de 27 m,lățimea de 8m,este construită din B.C.A. pe o fundație înaltă,acoperită cu tablă de aluminiu.Are 3 turle,una pe naos și 2 mai mici pe pronaos și un pridvor sprijinit pe 6 coloane.Ușile de la intrare precum și tot mobilierul din biserică sunt construite din stejar masiv,executate în comuna Pogoanele,jud.Buzău, de preotul Niculescu Gheorghe.[PICTURA] Începand cu anul 2002 paroh a fost numit P.C. Pr.Ion Soare, care împreună cu P.C. Pr. Cosmin Tudor Ciocan au început lucrările de înfrumusețare șiîmpodobire a bisericii cu pictură, mobilier,icoane,instalație de încălzire,de iluminat,pardoseală din marmură.Pictarea bisericii în suprafață de cca.800 metri pătrati a fost realizatăîn tehnica “all fresco”în stil neobizantin,începând cu anul 2002și finalizatăîn anul 2006, când a fost sfințită de către I.P.S. Teodosie,Arhiepiscopul Tomisului,la data de 14 oct.2006,cu prilejul sărbătorii hramului, înconjurat de un numeros sobor de preoți și diaconi și mulțime multă de popor drept credincios. Întreaga lucrare de pictare a bisericii a revenit domnului pictor Prandea Ovidiu Napoleon, care împreună cu soția sa și echipa au desăvârșit această operă pânăîn toamna anului 2006.[ANEXE]Lângă micuța capelă,la intrarea în curtea bisericii, s-a construit o clopotnițăîn zid în care a fost așezat pentru slujba de târnosire oficiată la 14 octombrie 2000, un clopot din bronz de 300kg,donat de domnul Adrian Năstase,pe atunci prim-ministru al României. Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Lucian,Arhiepiscopul Tomisului,însoțit de un sobor de preoți și diaconi.Între timp au mai fost contruite o cancelarie,o sală de activităi,un lumânărar,un aghiasmatar,inaugurate în anul 2006, precum și o nouă cantină socială inauguratăși sfințită de către I.P.S. Teodosie,Arhiepiscopul Tomisului, la data de 17 sep. 2013.Trebuie menționat că toate lucrările de construcție și dotare a acestor dependințe precum și a bisericii au fost executate cu sprijinul Consiliului Local și Primăriei Cumpăna,în toată această perioada primar fiind doamna Mariana Gâju,fiică a satului.[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI]Biserica nu deține obiecte de valoare, cărți sau icoane vechi. [ŞIRUL PREOŢILOR]Pr. Jan Mihai, Pr. Soare Ion, Pr. Ciocan Tudor Cosmin.
C. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] După 14.oct. 2000, la nivelul parohiei s-a înființat, cu aprobarea Centrului Eparhial Tomis și prin strădania P.C.Pr. Jan Mihai, o cantină socială,în cadrul unui parteneriat, având ca scop prevenirea abandonului școlar, parteneriat din care făceau parte Arhiepiscopia Tomisului,Consiliul Local și Primăria Cumpănași Organizatia World Vision,filiala Constanța.Acest parteneriat a durat pânăîn anul 2014, când Organizația World Vision și-a încheiat proiectul de dezvoltare în România și s-a retras.Cu toate acestea,proiectul continuă să funcționeze,locul Fundației World Vision fiind luat de Asociatia pentru Dezvoltare ComunitarăCumpăna.Ocazional parohia organizează pelerinaje la mănăstirile dințară, atât cu enoriași cât și cu copii asistați la cantina socială, al căror număr fluctueazăîntre 80 și 100.Deasemenea, a fost parte în proiectul implementat de Patriarhia Românăîn colaborare cu Organizatia World Vision intitulat “Hristos împărtășit copiilor”, precum și în cel intitulat “Icoana din sufletul copilului”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *