Parohia Mangalia II

Biserica Adormirea Maicii Domnului, Parohia Mangalia II, s-a înfiinţat în anul mântuirii 1992, prin voia Domnului, ca a doua parohie din punct de vedere cronologic a oraşului Mangalia.
Lucrarea de construcţie a bisericii mari a fost începută sub îndrumarea P. C. Pr. Paroh Controloru Nicolae, cu mult entuziasm, şi de la bun început a avut suportul unanim al credincioşilor din Mangalia, însa s-a desfăşurat anevoios şi prin urmare în prezent biserica este zidită doar până la nivelul ferestrelor. Aşadar biserica noastră parohială se încadrează în segmentul bisericilor în construcţie din ţara noastră.
Cu sprijinul credincioşilor, s-a început în paralel construcţia Paraclisului parohial, ce a primit hramul Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea. Paraclisul a fost sfinţit în anul mântuirii 1996, de catre I.P.S. Lucian Tomitanul.
Biserica parohială este concepută în stil bazilical, cu o singură turlă, având lungimea de 26,24 m şi lăţimea de 14,60 m, o biserică grandioasăprin dimensiunile ei generoase şi se impune ca unicat în zonă prin arhitectura ei.
După decesul Parintelui Nicolae Controloru (+februarie 2008), în aprilie 2008, a fost numit paroh, preotul Puiu Romeo Toma preluând prin urmare şi sarcina de a finaliza construcţia bisericii parohiale, fiind însoţit în această misiune de Parintele Rusu Viorel, ce a fost numit preot II
De la începerea misiunii noastre la această nouă parohie am efectuat vizite parohiale credincioşilor din parohie şi am discutat cu ei despre ce intenţii avem şi le-am cerut ajutorul pentru a ne atinge obiectivele propuse.
Trebuie să menţionăm că enoriaşii noştri ne-au primit cu bucurie şi au raspuns cu căldură sufletească acestei încercari de apropiere spirituală ce am iniţiat-o spre a ne aduna turma încredinţată spre păstorire, în jurul nostru, al Bisericii lui Hristos căruia vrem din toată inima să-i clădim un locaş nou şi luminos, spre slava lui Dumnezeu, Cel în Teime lăudat.
În timp ce ne preocupam cu ridicarea şi consolidarea zidurilor sufleteşti ale bisericii parohiale, ne-am îngrijit prin jertfă unor familii de creştini foarte darnici şi inimoşi de paraclisul parohial, ce se află într-o stare de degradare avansată, pe care l-am renovat atât la interior cât şi la exterior.
Aşadar, catapeteasma a fost redecorată, primind icoane noi, iconostasele s-au înnoit şi ele, primind prin grija unor creştini din Irlanda de Nord două icoane lucrate manual în argint, placate cu aur de 24 carate şi pictate – replici ale unor icoane bizantine din secolul al XIV-lea.
Enoriaşii noştri au marcat începutul slujirii noastre aici prin donarea unei Evanghelii noi cu copertă lucrată în email, de o frumuseţe rară. Tot prin bunăvoinţa lor s-au achiziţionat un set de sfinte vase, un crucifix şi o cadelniţă nouă şi un suport de carte pentru Sfânta Masă, candele noi pentru catapeteasmă şi sfeşnice.
S-a achiziţionat de către o familie foate apropiată bisericii noastre mobilier care lipsea paraclisului şi aceiaşi creştini generoşi din Irlanda de Nord ne-au dotat o instalaţie pentru aer condiţionat, care ne ajută şi să ne încălzim pe timp de iarnă.
Suntem în curs de construire a gardului bisericii, care se întinde pe o lungime considerabilă. Am cumpărat porţi din fier forjat în lungime de 16 metri liniari, pe care le-am şi sudat pe stâlpi, iar în prezent turnăm stâlpii după ce am reuşit să terminăm de turnat soclul gardului în panouri din fier. Am reuşit de asemenea să achiziţionăm o instalaţie de sonorizare performantă şi strani din lemn natural pe toata lungimea paraclisului care lipseau.
În acest răstimp ne-am ocupat şi de casa parohială la care am efectuat lucrări de izolaţie, zugrăveală la interior şi exterior, am îmbrăcat pardoselile cu parchet şi respectiv gresie, am reparat instalaţia electrică, am reparat acoperişul şi am înzestrat-o cu sistem de încălzire centrală. Am schimbat tâmplăria în dormitoare respectiv în sufragerie întrucat cea veche nu izola deloc şi era fără deschidere.
Pe 14 august 2008, a fost adusă prin grija P.C. Pr. Vicentiu Curelaru din Grecia, Tesalonic, o părticică din moaştele Sfantului Ioachim din Itaca, care, prin binecuvântarea IPS Teodosie al Tomisului, a fost pentru prima oară cinstite de catre credincioşii din Mangalia, pe 15 august 2008, de ziua hramului parohiei noastre, având ca delegat episcopal la acest eveniment pe Cuviosul Protosinghel Maxim.
Preoţii sljuitori ai parohiei au fost Nicolae Controloru, Budu Adrian, Stroie Nicuşor, Oprea Laurenti, Rusu Viorel Puiu Romeo Tom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *