Parohia Nicolae Bălcescu I

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia Nicolae Bălcescu I, aparținând Protopopiatului Carsium, a luat fiinţă odată cu formarea comunităţii creştin-ortodoxe, îndată după Războiul de Independenţă (1877), şi revenirea Dobrogei în componenţa României. Până la 1 decembrie 2003, când a fost înfiinţată Parohia Nicolae Bălcescu II, comunitatea ortodoxă era organizată într-o singură parohie – Parohia Nicolae Bălcescu. [TOPONIMIE]. În perioada stăpânirii otomane, satul se numea Danachioi (Valea Viţeilor), după denumirea pârâului Danac, care curgea pe la marginea satului. [ISTORIC]. Îndată după Războiul de Independenţă, satul a fost populat cu familii de români din Brăila și Buzău împroprietăriţi aici de primarul Bechir Aga, ce administra satul compus din 50-60 familii de tătari. În anul 1927 denumirea satului a fost schimbată din Danachioi în Carol I. După venirea la putere a regimului comunist, în anul 1948 denumirea satului a fost schimbată în Nicolae Bălcescu, denumire păstrată şi astăzi. Parohia este situată în comuna Nicolae Bălcescu, judeţul Constanţa, pe șoseaua națională DN 2A, București- Constanța, la o disțanta de 33 km de orașul Constanța, în bazinul superior al Văii Ţibrinului. Până în anul 1989 ocupația de bază a locuitorilor satului a fost creșterea animalelor și cultivarea pământului
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] În anul 1882 s-a format un comitet al locuitorilor satului, care a adunat fonduri pentru construirea unei biserici. În anul 1886, sub conducerea unui meşter italian, Giovani, îndrumat de un arhitect Mayer, a fost zidită biserica. În anul 1888 a fost sfinţită şi dată cultului. Biserica iniţială avea formă de cruce cu două turle și era construită din piatră şi cărămidă, materiale aduse de la Medgidia. După Războiul din 1918, fiind avariată, biserica a fost refăcută, costruindu-se cu trei turle şi s-au ridicat zidurile întregii clădiri cu 1,5m înălţime. Cutremurul din anul 1940 a afectat grav structura bisericii, cele două turle de pe pronaos având tendinţa de prăbuşire. În anul 1941 cele două turle au fost reconstruite, iar în anul 1956 s-au făcut reparaţii capitale la exteriorul bisericii. În anul 1966 s-au făcut reparații exterioare și biserica a fost spoită cu lapte de ciment pe exterior. După Revoluţia din 1989, au fost demarate lucrări de finisaje la exterior şi lucrări de pictare în tehnica frescă, în interiorul bisericii, pictura fiind executată de pictorul Teodor Delcea. Aceste lucrări au fost finalizate în anul 1994. Clădirea bisericii fiind poziţionată sub nivelul şoselei DN 2A, vibraţiile traficului rutier greu slăbind rezistenţa construcţiei, pânza freatică la suprafaţă (90 cm în anii ploioşi), temelia construcţiei pusă la o adâncime superficială (120 cm), lipsa oricărei structuri de rezistenţă din oţel şi beton au favorizat slăbirea structurii de rezistenţă a întregii construcţii, aceasta actualmente necesitând lucrări de consolidare şi subzidire. Întrucât, din motive tehnice şi de siguranţă a credincioşilor, există riscul de a se opri accesul în biserica parohială, în anul 2008 s-a construit în incinta curţii bisericii parohiale, Paraclisul ,,Izvorul Tămăduirii,, – sfinţit de IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la 18 decembrie 2010. Biserica nu are în inventar obiecte de patrimoniu,dar are în componența catapetesmei icoane pictate în anul 1900.
[ȘIRUL PREOȚILOR] După Primul Război Mondial, este amintit ca preot protosinghelul Veniamin Teișanu care slujește până la începutul anului 1928 când datorită unor probleme de sănatate grave (deși avea doar 38 de ani) este nevoit să se retragă. Acesta prin testament donează bisericii casa sa cu parter și etaj spre a fi vândută, iar suma rezultată să fie folosită la construirea bisericii. Începând cu 15 iunie 1928 și până în anul 1933 este amintit ca preot, părintele Ioan Aionesei venit din Basarabia. Din anul 1933 părintele Ioan Aionesei pleacă în Cadrilater, în locul sfinției sale rămânând ginerele său, preotul Vasile Gheorghiță care activează în satul Carol I (Nicolae Bălcescu) de la hirotonire (19 dec. 1932) până la pensionare (1 iulie 1979). Din 1979 până în anul 1985 în satul Nicolae Bălcescu a activat preotul Vasile Curt, iar din anul 1985 până în anul 1998 preotul Lucian Begu. De la 1 septembrie 1998 până în prezent slujitor al altarului parohiei Nicolae Bălcescu I este preotul Ignat Nicolae Pantelimon.

C. CIMITIRE. Cimitirul vechi, încă în folosință, are o suprafață de 1,5 hectare și se află în str. Târgusorului nr.1. În anul 2003 prin HCL nr.14/2003-HCL nr.24/4.03.2011 se aprobă o extindere cu 2 hectare teren, situat peste drum de vechiul cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITĂȚI CULTURALE]. Până în prezent, în mod constant, în colaborare cu școala din sat, parohia a desfășurat activități cultural educative cu caracter religios. [ACTIVITĂȚI FILANTROPICE] Parohia se implică permanent în mod activ, în funcție de resurse, pentru sprijinirea cazurilor sociale ale satului.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE S.A.] În anul 2013 parohia Nicolae Bălcescu I a demarat lucrările de construire a unui centru multifuncțional. Pe o suprafață construită desfăsurată peste 500 mp, la momentul finalizării se vor desfășura următoarele activități: la parter se vor acorda servicii de asistență medicală specializată, servicii de asistență pedagogică pentru elevi și asistență funerară; la etaj va funcționa o cantină socială cu bucătărie proprie și sală de mese cu o capacitate de 100 persoane.

F. DATE DE CONTACT ALE PAROHIEI. [HRAM] „Sf.Arh. Mihail și Gavriil” [ADRESA] Str.Carol I nr.7, loc. Nicolae Bălcescu, jud. Constanța, cod 907210, [OFICIU PAROHIAL] telefon 0241257337, adresă e-mail: parohianicolaebalcescuunu@yahoo.com

BIBLIOGRAFIE: Arhiva Parohiei Nicolae Balcescu, Arhiva Arhiepiscopiei Tomisului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *