Parohia Saraiu

A. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE. [PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia Saraiu aparține de Protopopiatul Carsium și este situată în comuna Saraiu, judeţul Constanţa. Denumirea sub care apare comuna Saraiu pentru prima oară, în documente, este ENI SARAI (Saraiul Nou). Numele satului vine de la turcescul „saray”, adică serai, palat sau incintă fortificată. La început i s-a mai spus Saray sau Saraykio (satul Sarai). Referitor la aceasta,…,,pe teritoriul comunei, spre V. pe malul drept al pârâului Valea Viilor, la 5 km NV de cătunul Eni Sarai (Saraiu Nou) se află ruinele cătunului Eschi Sarai (Saraiul Vechi), distrus de incendiu şi prădători (1829) şi ai cărui lucuitori s-au mutat mai spre E, întemeind astfel actualul sat, pe la începutul secolului al XIX-lea… Eschi Sarai, situat la vărsarea râului Sarai în gârla Băroiul, la 5 km de cătunul de reşedinţă numit şi Eni Sarai. Prima menţiune documentară a satului Saraiu datează din anul 1664, cu referire la anul 1657. Satul a fost înfiinţat de tătarii colonizaţi între mijlocul sec. XV-lea… satul a fost locuit şi de o minoritate românească. În decurs de un secol, satul a dispărut şi a renăscut de trei ori, adică odată la o generaţie..˝ Comuna Saraiu este situată în partea de nord-vest a judeţului Constanţa, la o distanţă de 91 km de municipiul Constanţa şi la 17 km de Hârşova, oraşul cel mai apropiat. Pe raza satului Saraiu s-au găsit urme de aşezări romano-bizantine. În timpul stăpânirii otomane, satul Saraiu a fost populat cu tătari, populaţia fiind mixtă, tătărească şi turcă până la Războiul de Independenţă, când populaţia musulmană a fost înlocuită cu români. În anul 1920, mai existau un număr mic de locuitori turco-tătari, satul fiind populat de transilvăneni care erau agricultori şi crescători de animale (1860-1920).
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] În anul 1881, când colonizarea era în curs, proaspeţii locuitori au ridicat Casa de rugăciuni din gard de nuiele şi lipit cu pământ, fără turle, acoperită cu stuf şi cu o simplă cruce pe coamă. În anul 1884, au îngropat temelia de piatră şi au început construcţia bisericii din cărămidă (este cea pe care o vedem astăzi). Primul preot în Saraiu a fost Constantin Bostan, venit din Moldova, de lângă Bârlad. El a ridicat Biserica, împreuna cu cele 85 familii ortodoxe. L-a urmat preotul Constantin Cernescu, originar din ţinutul Botoşanilor, stabilit în Saraiu în 1898 unde a slujit până în anul 1948 şi după aceea împreună cu fiul său Vespasian Cernescu (1948-1983). Biserica parohiei Saraiu, cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, „a fost construită de locuitori prin 1888” (în perioada 1884-1888).
O parte a istoriei bisericii se găseşte în textul [PISANIEI], situate la intrarea în biserică şi al cărui conţinut îl reproducem în continuare: ,,Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul fiului şi cu desăvarşirea Sf. Duh s-a zidit această Sfântă Biserică cu hramul ,,Sf.M.Mc. Gheorghe” între anii 1855-1888. Lucrările de restaurare între anii 1970-1982 conduse cu osteneala preotului Vespasian Cernescu iar pictura în tehnica fresco executată de pictorul bisericesc Marian Goangea din Bucureşti 1980-1982…,,. .
[ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este situată în partea de apus a comunei. Temelia bisericii este din piatră iar zidurile din cărămidă, după un plan triconic, particularizat prin traseul exterior pentagonal al absidei altarului şi rectangular al absidelor laterale. Prezintă o singură turlă, pe naos, străpunsă de patru ferestre. Pridvorul este zidit pe latura nordică şi are două uşi de acces – pe latura vestică şi sudică. Arcadele semicirculare ale acesteia îşi descarcă sarcina pe coloanele secunde, cu baze masive, cubiforme. Faţadele tencuite sunt străpunse de ferestre arcuite în porţiunile superioare. Învelitoarea bisericii este din tablă. Între anii 1970-1982 s-au executat lucrări de consolidare a Bisericii și s-a refăcut pictura. Restaurarea din anul 2003 s-a făcut cu osteneala Pr. Pleșa Dan-Nicolae și a primarului Băjan Vasile. Slujba de resfinţire a Sfântului Lacaş a fost efectuată de către Înaltpreasfințitul Teodosie – Arhiepiscopul Tomisului, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în data de 9 noiembrie 2003.
[ANEXE] Biserica are două clopote. Casa parohiala a parohiei a fost construită în anul 1948. [PICTURA] Pictura bisericii aparţine pictorului bucureştean Marian Goagea, şi este o pictură murală în frescă realizată în anii 1981-1982, cu binecuvântareaÎnaltpreasfințitului Antim Nica, Arhiepiscopul Dunării de Jos.
[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deţine obiecte de valoare.
[ŞIRUL PREOŢILOR] Dintre preoţii care au slujit în biserică, amintim: Constantin Bostan (1888-1898), Constantin Cernescu (1898-1948) urmat de fiul său Vespasian Cernescu (1948-1983), Guran Ilie (1983-2001), Pleșa Dan-Nicolae (2001-2007) și din anul 2007- preot paroh Miu Mihai (2007 – în prezent).

C. CIMITIRUL.Se află în întreţinerea Primăriei comunei Saraiu.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] În prezent se desfăşoară activități de ajutorare a celor nevoiași.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfântul M. Mc. Gheorghe”; [ADRESA] Str. Principală nr.1, loc. Saraiu, jud. Constanţa; [OFICIU PAROHIAL] e-mail: parohiasaraiu@yahoo.ro.Nu are telefon și site oficial.

BIBLIOGRAFIE: Constantin Gh. Tudoran, Vasile Tudoran, Monografia Comunei Saraiu, Constanta, Ovidius University Press, 2013; Micro-monografia a Bisericii Saraiu, reg.inventar; Cpt. M. D. Ionescu, Dobrogea în pragul veacului al XX-lea, Bucuresti 190.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *