Parohia Stupina

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONOMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL ECONOMIC] Parohia este situată în satul Stupina, comuna Crucea, județul Constanța. Stupina este un sat din județul Constanța, situat în Podișul Casimcei și aparține administrativ de comuna Crucea. Din punct de vedere administrativ, comuna a luat ființă prin “Hotărârea de guvern, nr 2/1968”. Localitatea este situată la 55 de km de municipiul Constanța, în partea nordică a podișului Dorobanțu. Localitatea se leagă de restul județului prin DN 2 A, care traversează comuna Crucea și satul Gălbiori și face legătura la Nord cu orașul Hârșova, iar la Sud cu municipiul Constanța. Clima este de stepă, cu temperaturi anuale ridicate și precipitații reduse cantitativ. Relieful are, în general, un caracter de terasă de abraziune, peste care se află un strat gros de loess. La recensământul desfașurat în anul 2002, satul Stupina avea o populație de 772 de locuitori. Denumirea sub care apare satul Stupina pentru prima oară în documente este de “Erkesec – Erchesic”, al cărui nume înseamnă “pământ crăpat”. Întoarcerea privirii spre trecutul comunei arată că localitatea a avut o îndelungată istorie, așezări existând aici încă din Antichitate. În “Marele Dicționar Geografic al României” alcătuit după dicționarele parțiale de județe de Gheorghe Ioan Lahovari, C.I Brătianu și Grigore G. Tocilescu și apărut între anii 1898 – 1902, este descrisă localitatea Erchesec (azi Stupina).
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, potrivit datelor din Albumul Monografic al comunei Crucea, realizat de Mihail Șerbănescu și publicat în anul 2007 , “a fost construită în anul 1904 prin contribuția bănească a localnicilor”. În timpul primului război mondial, aproximativ în anul 1916, potrivit mărturiei domnului Leu S. Toader, veteran de război, născut la data de 15 octombrie 1922 și locuitor al satului Stupina, clopotnița și o parte însemnată din lăcașul de cult au fost distruse în urma bombardamentelor. Deasemenea, tot din mărturia domnului Leu S Toader, și satul a fost distrus în proporție de 98%. Între anii 1937 – 1938, Biserica este renovată de către Gheorghe C. Iordache, potrivit mărturiilor bătrânilor satului. Dovada că Biserica a fost renovată de “Gheorghe C. Iordache este inscripția de pe Policandrul din naosul Bisericii”.
[ARHITECTURĂ, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica, în formă de cruce, cu lungimea de 24 m, lățimea de 8 m, și 12 m la strane, este construită din cărămidă pe temelie de piatră, acoperită cu tablă zincată. Nu este prevăzută cu turle, având patru cruci montate în formă de cruce, una deasupra pridvorului, celelalte două pe strane, iar ultima pe altarul Bisericii. Ușile de la intrare au fost înlocuite în anul 2015, cele vechi fiind deteriorate. Tot mobilierul din Biserică este foarte vechi, fără să aibă nici o arhitectură deosebită.
[PICTURA] Biserica nu a fost pictată niciodată.
[ANEXE] Clopotnița detașată de Biserică este construită din lemn, fără acoperiș. Parohia la momentul actual nu deține casă parohială, deoarece Parohia Stupina a fost afiliată parohiei Crucea până în anul 2004.
[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare.
[ȘIRUL PREOTILOR] Gurita Alexandru (1945 – 1976), Oancea Serghie (1976 – 1996), Măldăianu Laurențiu (1996 – 2004), Georgescu Valeriu (2004 – 2007), Ghindaoanu Vasile (2007 – 2014), Ciornea Dumitru, începând cu 1 octombrie 2014. Potrivit mărturiei P.C Pr. Oancea Serghie, actualmente pensionar în varsta de 89 de ani și locuitor al comunei Crucea, “datele de dinainte de anul 1945 nu se cunosc, deoarece în acea perioadă Biserica satului Stupina era afiliată parohiei Capugi, (azi Crișan)”. Același lucru mărturisesc și bătrânii satului.

C. CIMITIRUL. Parohia nu deține cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE, Ș.A.]. Ocazional Parohia organizează pelerinaje la Mănăstirile din țară.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”; [ADRESA] Strada Șoseaua Constanței nr.10, Sat Stupina, Comuna Crucea, Județul Constanța; [OFICIU PAROHIAL] Nu deține telefon și site oficial.

BIBLIOGRAFIE: Șerbănescu, Mihail, Comuna Crucea – album monografic, Ed. Romart Design, 2007;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *