Parohia Dunărea

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE [TOPONOMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL ECONOMIC] Parohia Dunărea face parte din Protopopiatul Carsium și este alcătuită din satul cu același nume, așezat pe malul Dunării, la 14 km nord de orașul Cernavodă. Despre trecutul acestei localități, mărturiile spun că a fost întemeiată de tătari încă din secolul XV și se numea Boazgic (boazgic=mica înfundătură mlăștinoasă), nume pe care îl va păstra până în 1927 . Boazgicul, ca multe sate din Dobrogea, a cunoscut din plin pustiirile războaielor, așa încât în 1861 satul este menționat pe hârtile vremii sub numele de “Ruinele Boazgicului”, stare în care a ajuns ca urmare a războiului Crimeei, 1853-1855. După 1877, satul se înfiripă din nou, cu coloniști veniți din satele Cegan și Burdușeni de pe malul stâng al Dunării, dezvoltându-se treptat până la alcătuirea lui actuală. Relieful său este accidentat de prelungirile vestice ale dealurilor Zavol-Bair, de 126 metri, și Pinar-Bair, de 116 metri, aflate pe hotarul de Est; de prelungirile nordice ale dealului La-Movila-Grecului, de 96 metri. De la hotarul de Sud, ele sunt acoperite cu semănături și fânețe.
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE [ISTORIA ZIDIRII EI] Din 1882, administrația românească începe să pună treburile în ordine, pe acest pământ românesc, procedând la împroprietărirea locuitorilor. Construirea bisericii începe în 1886 și se termină în 1891.
[ARHITECTURĂ, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica a fost construită prin contribuția în bani și muncă a credicioșilor, având de la început hramul „Înălțarea Domnului”. Este zidită din piatră și var, tencuită cu ciment. Are formă de treflă, cu o suprafață totală de 120 mp, tâmpla simplă este din lemn de brad pe care sunt prinse icoanele ca într-o ramă. Naosul era despărțit de pronaos prin două panouri laterale superficiale, având câte două icoane fiecare. Are pridvor deschis, prevăzut cu patru coloane pătrate. Deasupra pridvorului se află singura turlă a bisericii, fiind acoperită cu tablă zincată ca și biserica.
[PISANIE] O parte a istoriei parohiei se găsește în textul pisaniei, situată la intrarea în biserică, care menționează că biserica a fost sfințită pe 8 septembrie 1891, de către Episcopul Pimen al Dunării de Jos. [PICTURA] Biserica este pictată complet în interior, în tempera, icoane cu chenar în mărime naturală, în stil românesc. Lucrarea a fost executată în 1906 de pictorul G. Mihaescu din comuna Cuza-Vodă, Medgidia. Tâmpla bisericii are înrămate 39 de icoane pictate pe lemn, nu se cunoaște pictorul, și este anterioară picturilor murale din biserică. Icoanele sunt de pictură realistă, în stil greco-rusesc. Pe panourile ce despart naosul de pronaos sunt patru icoane în ulei, pe lemn, executate de pictorul D. Nicolescu din Brăila, datate 1893, pictură românească. Inscriptiile de pe icoane indică donatori care sunt localnici.
[ANEXE] În fața bisericii, s-a construit în 1908 clopotnița din piatră cioplită și căramidă, prevăzută cu două încăperi suprapuse, în cea de sus fiind toaca și clopotul. Casa parohială a fost construită în 1937 cu cheltuiala credincioșilor. În timpul primului război mondial, satul fiind complet distrus, biserica a suferit deasemenea mari stricăciuni. După război a fost din nou reparată și dotată cu cele necesare, fiind resfintiță în 1928 de către Episcopul Gherontie al Constanței. Cheltuielile reparațiilor au fost suportate de către credincioși sub îndrumarea preotului Alexandru Potancu. În anul 1940, biserica suferă stricăciuni din cauza cutremurului, iar în 1942 este consolidată, fiind încinsă cu centuri de fier. Tot acum turla este refăcută complet, lucrările fiind îndrumate de preotul Ene Manea. În 1959 se repară tencuiala exterioară, iar în 1960 a fost văruita în exterior. În 1961 pictura este spălată, în 1963 se repară soclul în interiorul bisericii și se vopseste împreună cu strănile și dușumeaua din altar. În anul 1966 s-a reparat turla, înlocuindu-se pereții din stuf cu pereți din lemn, acoperită cu tablă galvanizată. Tot acum s-a turnat trotuarul de la intrare până la poartă. Toate cheltuielile s-au suportat din fonduri proprii. În anul 1972 toate ferestrele din lemn au fost înlocuite cu confecții de metal. Tot în același an au fost electrificate ambele policandre, introducându-se totodată corpuri de iluminat la iconostasul mare, sub îndrumarea preotului paroh Savu Constantin. Între anii 1988-1989, biserica este repictată de către pictorul Vasile Nitescu, sub îndrumarea preotului Baciu Alexandru. În urma cutremurului din 1990, biserica a suferit avarii și este reparată în 1991 cu contribuția credincioșilor, sub îndrumarea preotului Popa Ștefan, iar în ziua de 10 noiembrie 1991 a avut loc sfințirea bisericii de către Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Lucian al Tomisului. Ușile diaconești au fost repictate în 1995, iar în 2002 s-a curățat pictura bisericii și s-a repictat pe alocuri sub îndrumarea preotului Despa Marian, fiind sfințită de către Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Teodosie al Tomisului. În 2004 s-a ridicat un gard de beton pentru a separa curtea bisericii de curtea școlii, iar gardul dinspre stradă a fost reparat și vopsit sub îndrumarea preotului Chirilă Cristian. În anul 2009, biserica a fost mochetată și înfrumusețată cu un set nou de acoperăminte de culoare alb-albastru, cu contribuția credincioșilor și a preotului paroh Lungu Alexandru. Deasemenea, o familie din Brăila a donat un Sfânt Chivot, iar două credincioase din Constanța un rând de Sfinte Vase din inox. Cele opt geamuri cu ramă din metal ale bisericii au fost înlocuite cu tâmplarie PVC și geam termopan, în anul 2010, pe cheltuiala lui Stoica Nicușor și Mirela, a doamnei Tarasescu Stela, a primăriei și a altor credincioși. Catapeteasma și icoanele din biserică au fost revopsite în anul 2011, cu ulei de in și bronz auriu. Ușilor de la intrare li s-a aplicat un strat de ulei de in. Tot în același an a fost reparat și văruit exteriorul bisericii și a clopotniței pe cheltuiala domnului C. Marian, iar tabla de pe biserică și clopotnița fiind revopsite pe cheltuiala preotului paroh și a cântărețului Pauc Ilie. Gardul dinspre est a fost refăcut de primărie, în același an. Biserica este reînnoită în anul 2012, cu un candelabru donat de preotul Vasile Adrian de la parohia Ștefan cel Mare, fiind electrificat de catre Bajan Mihai. În același, timp candelabrul vechi este revopsit și reelectrificat tot de același domn. În casa parohială s-au realizat ample lucrări de renovare, în anul 2009: racordarea la conducta de apă curentă, construcția fosei septice, amenajarea băii și a bucătăriei, vopsirea dușumelei din toate camerele, văruirea interioară a întregii case.
[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare.
[ȘIRUL PREOTILOR] Potancu Alexandru (1928), Ene Manea (1940), Onofrei Moise (1965-1975), Savu Constantin (1975-??), Baciu Alexandru (??-1991), Popa Ștefan (1991-1998), Despa Ionuț (1998-2001), David Marian (2001-2003), Chirilă Cristian (2003-2008), Scarlet Paul (2008-2009), Lungu Alexandru (2009- prezent).

C. CIMITIRUL. Parohia nu deține cimitir.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE, Ș.A.]. Din anul 2009 s-a lucrat și pe plan duhovnicesc. Astfel, la fiecare Crăciun cete de colindători sunt binecuvântate la biserică înainte de a pleca să binevestească Nașterea Mântuitorului în noaptea de Ajun. Cei mai mici nu se lasă mai prejos și sub îndrumarea preotului realizează serbări cu colinde și scene religioase, având ca temă marea sărbătoare a Crăciunului. Au fost organizate diferite alte tipuri de acțiuni caritabile: colecte de alimente și oferirea unei mese calde unui număr de 10-14 copii, cu situații dificile acasă, mâncarea caldă fiind asigurară de diferiți credincioși. Începând cu anul 2011, după Slujba Învierii, credicioșii alături de preot, cu candele și lumânări în maini, cântând “Hristos a Inviat”, merg la cei adormiți ducându-le Lumina Învierii. Parohia a participat la Proiectul Patriarhiei Române și a Organizației World Vision-Roamânia “Hristos împărtășit copiilor”, cu un număr de trei copii. În data de 1 august 2012, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Teodosie al Tomisului “pecetluiește” tradiția de sfințire a fiecarei case din sat la începutul fiecărei luni .

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] “Înălțarea Domnului”; [ADRESA] strada Bisericii, sat Dunărea, comuna Seimeni, județul Constanța; [OFICIU PAROHIAL] e-mail: parohiadunarea@yahoo.com. Nu are telefon și site oficial.

BIBLIOGRAFIE: Arhivele Naționale Constanța, fond Protoieria Harșova, Cartea de Aur a parohiei, www.arhiepiscopiatomisului.ro, w.w.w. wikimapia.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *