Parohia Hârşova II

A. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia este situată în partea de est a oraşului Hârşova – o localitate cu o vechime de două milenii, aşezată pe malul drept al Dunării, pe vatra unei vechi cetăţi daco-romane , datând din sec I d. Hr., cu numele de Carsium (toponim de origine tracică, legat de aspectul stâncos al zonei, de la care derivă şi numele de astăzi, slavizat, al localităţii). În documentele din perioada stapânirii otomane, cetatea este trecută cu numele Harisova, iar pe hărțile germane din secolele XVII-XVIII o găsim cu numele de Chirschowa, Hirsowe, Kersova, iar în secolul al XIX-lea, Hirsowa. Cetatea este distrusă în epoca marilor invazii și refăcută tot de atâtea ori. Sunt atestate reconstrucții din timpul împăraților Constantin cel Mare și Justinian din secolele IV-VI d Hr. În secolul al XIV-lea, în timpul lui Mircea cel Bătrân, intră în componența Țării Românești. Între secolul al XV-lea și prima parte a secolului al XIX-lea este fortificație otomană. Orașul cunoaște o mare înflorire. În secolul al XIX-lea aici sosesc mocanii ardeleni care construiesc orașul modern. Centrul acestuia se afla pe malul Dunării. În jurul portului se construiesc prăvălii, depozite, bănci, iar pe dealul dinspre vest, o şcoală monumentală și o biserică pe măsură (biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena). Școala a adăpostit primul muzeu regional al Dobrogei. În timpul primului război mondial orașul a fost ars în întregime. Distrugeri mari s-au făcut și în al doilea război mondial. Epoca regimului comunist a marcat începutul decăderii orașului. Dintr-un centru al comerțului cu cereale, centru administrativ și judecătoresc, a fost reclădit cu o noua identitate. Au fost închise Judecătoria, Procuratura, Muzeul. Economia a căpătat un caracter meșteșugăresc. Lipsit de resurse, orașul a decăzut.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] A luat fiinţă în mai 1998 prin Hotărârea Consiliului Eparhial, iar preot paroh a fost numit prin transfer de la parohia Topalu, părintele Mândra Niculae, originar din localitatea Hârşova. Deşi înfiinţată recent, parohia nu dispunea de un locaş de cult şi astfel slujbele religioase au fost săvârşite în singura biserică din oraş. Lucrările de construcţie la noua biserică au început în primăvara anului 1999, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Lucian. Proiectul bisericii a fost realizat de inginer Dumitrel Ionescu şi arhitect Dumitru Calotă, iar execuţia construcţiei a aparţinut firmelor: S.C.„Diolina Construct”, (patron dl. Costică Olariu) şi S.C.„Tudor Construct” (patron dl. Tudor Nădrag). Istoria bisericii din parohia Hârşova II s-a scris odată cu construirea. Uniţi în jurul aceleiaşi idei, ctitorii s-au reliefat singuri. Începutul a fost greu, dar construirea sfântului locaş a necesitat curaj, consecvenţă, intransigenţă şi, în afară de orice, pricepere, muncă şi credinţă în Cel de Sus. La ridicarea acestei sfinte biserici cu hramul „Sf.Cuvios Dimitrie cel Nou” şi-au adus contribuţia enoriaşii parohiei, Guvernul României prin Secretariatul de Stat pentru Culte, Primăria şi Consiliul Local Hârşova precum şi sponsori şi credincioşi din alte localităţi. Târnosirea bisericii a avut loc duminică 30 octombrie 2005, de către un sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu Înaltpreasfinţitul Dr.Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.
[ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica aparține de Protopopiatul Carsium, Hârsova, jud. Constanța. Temelia bisericii este din beton, pereţii fiind ridicaţi din B.C.A. Pardosela este placată cu gresie. Stilul bisericii este bizantin, în formă de cruce. Acoperişul este din tablă galvanizată, iar deasupra lui se înalţă 3 turle, după cum urmează: turla centrală și două mici, care încadrează turla centrală, toate fiind străpunse de ferestre. Din punct de vedere arhitectural, biserica păstrează în plan şi elevaţie traseele arhitecturii originale şi aparţine tipului de plan în cruce greacă. Catapeteasma este din lemn de stejar, cu sculptură şi este montată în 2013.
[PICTURA] Pictura bisericii aparţine pictorului Botea Adrian, şi a fost executată în perioada 2005-2013, fiind executată în tehnica “fresca”, în stil realist, într-o gamă caldă de culori. Împrejmuirea bisericii este cu gard de beton şi fier. Toate aceste date reies din “Pisania” ce se află pe frontispiciul bisericii.
[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deţine obiecte de valoare.
[ŞIRUL PREOŢILOR] Pr. Mândra Nicolae (2002-2013), Pr. Avisalon Viorel (2013 – în prezent), Pr. Mănăilă Robert (…).

C. CIMITIRUL. Se află în întreţinerea Primăriei oraşului.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] De la început în sânul parohiei Hârşova II, s-a editat un periodic lunar cu numele „Epistolă duhovnicească” la care contribuie preoţii slujitori şi elevii Liceului Teoretic ”Ioan Cotovu” Hârşova.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Actualmente în parohie se întreprind activităţile de ajutorare a celor nevoiaşi, bătrâni şi copii, inclusiv cu fonduri proprii.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sf.Dimitrie cel Nou”; [ADRESA] Șos.Constanţei, nr.37B, Hârşova, jud. Constanţa; [OFICIU PAROHIAL] Telefon parohie: fix: 0241/870214; mobil 0737/527.545. Nu are e-mail și site oficial.

BIBLIOGRAFIE: Nicolae, Constantin; Banoiu, Daniela; Nicolae, Vlad, Aspecte noi privind topografia cetăţii de la Hârşova; Nicolae, Constantin, Descoperiri de epocă romană și bizantină la Carsium, Pontica, XXVIII-XXIX, 1995-1996; Chiriac, Costel; Nicolae, Constantin; Talmațchi, Gabriel, Noutăți epigrafice de epocă romană la Carsium, Pontica, XXXI, 1998; Hașotti, Puiu; Popovici, Dragomir, Cultura Cernavodă I în contextul descoperirilor de la Hârșova, Pontica, 25, 1992.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *