Parohia Satu Nou 2

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A

LOCALITĂȚII D.P.D.V.GEOGRAFIC, ISTORICO – DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Despre istoricul satului Satu-Nou 2, Comuna Canlia, raionul Adamclisi, regiunea Dobrogea, s-au cules următoarele date de la mai mulți bătrâni, care la data actuală sunt trecuți de vârsta de 90 ani. Actualul sat, Satu-Nou 2, a luat ființă între anii 1825-1830. Mai înainte exista aici un conac turcesc, proprietatea unui bei cu numele Rasit. Primul locuitor venit aici a fost un om din Canlia veche, cu numele Marin Chirciu. Toți locuitorii de aici au venit în mod treptat din stânga Dunării, Muntenia, Moldova și Basarabia, în timpul „Regulamentului Organic” sub guvernarea generaluli Kiselef. Astfel se explică existența familiilor de azi care se trag din familii de munteni, moldoveni și basarabeni. Ocupația lor la început a fost păstoritul și pescuitul și mai apoi agricultura, când au și fost împroprietăriți în anul 1894. Aici întotdeauna populația a fost și este pur românească. În timpul primului război mondial toată populația a fost refugiată în stânga Dunării din care cauză și satul a fost distrus aproape în totalitate. La întoarcere, fiind oameni muncitori, și-au refăcut într-un timp relativ scurt gospodăriile. Încă din timpul stăpânirii otomane aici a fost comună administrativă având afiliat și satul Pârjoaia, actualul Izvoarele. În timpul raionării, comuna a fost desființată, și împreună cu vechiul sat Pârjoaia, au fost afiliate la comuna Canlia. Satul a avut o școală cu învățământ general de 8 ani, școala de stat fiind aici din anul 1878. Oamenii satului erau oameni destoinici, locuitorii lui constituind C.A.P.-ul, calificat ca o cooperativă foarte bună și productivă pe raion.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica cu hramul „Înălțarea Domnului” a fost construită în anul 1861, mai înainte vreme aici nu a existat niciun lăcaș de cult, deoarece și satul a fost întemeiat între anii 1825-1830 unde se găsea doar un conac turcesc și niște colibe. Nume de anumite persoane (ctitori) nu există. După informațiile căpătate de la bătrâni se întelege că această biserică a fost construită de obștea credincioșilor din acest sat. Se menționează că acel bei turcesc care stăpânea peste aceste meleaguri cu numele Rasit, a contribuit personal cu donația terenului pe care este construită biserica și a suportat personal costul materialelor și a acoperișului din olană care există și astazi.

[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Clădirea este construită în formă de corabie, din lemn, paianta, și acoperită cu olane.

Exterior este căptușită cu scânduri pentru a rezista intemperiilor vremii, fiind situată la înălțime și expusă vitregiilor timpului. În timpul păstoririi preotului Trandafir Dragoș s-a luat hotărârea să se înalțe un alt lăcaș de cult în satul Satu-Nou 2. Și astfel, la 31 august 2009, cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și săvârșirea Sfântului Duh s-a pus piatra de temelie pentru biserica cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, sub arhipăstorirea Înaltpreasfintiei Sale Înaltpreasfințitul Dr. Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului. Biserica ce se va înălța este rod al strădaniei strămoșilor acestei comunități spre veșnica pomenire a numelui lui Dumnezeu cel în Treime Slăvit și Închinat și al Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Biserica ce s-a înălțat este rodul recunoștinței față de moștenirea spirituală lăsată nouă de cei care odinioară buchiseau învățătura creștină. Avem datoria sfântă de a ne păstra și de a duce mai departe dragostea și evlavia înaintașilor nostri. În anul 2009, luna a 8 –a, ziua de 31, s-a pus piatra de temelie de catre I.P.S. Teodosie împreună cu un sobor de preoți, de față fiind Pc. Pr. Protoiereu al Protoieriei Altinum, primarul Chirciu Gheorghe, împreună cu membrii Consiliului Local Oltina și Pr. Paroh Trandafir Dragos, proiectul fiind realizat de o echipă de arhitecți coordonată de domnul arhitect Teodor Ion și inginerul Gheorghe Oprea. Hotărârea de a avea o biserică în mijlocul satului s-a datorat Pc. Pr. Paroh Trandafir Dragoș împreună cu Consiliul Parohial întrucât vechiul lăcaș parohial, monument istoric din 1860, a început să se degradeze, în plus se află într-un loc mai greu accesibil credincioșilor în vârstă. În zilele de pe urmă obștea parohiei Satu Nou 2 – Oltina, păstorită de Pc.Pr.Paroh Trandafir Dragoș, sub îndrumarea Pc. Pr. Protoiereu Cloșcă Marin al Protoieriei Altinum, a purces la construirea noului lăcaș de cult cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, în baza autorizației de construcție nr. 104 / 21.08.2009, pe locul donat de familia Ciobanu Valeria cu fiicele sale. Lucrarea s-a executat între anii 2009-2014 și a fost executată de meșteri locali cu sprijin financiar de la Consiliul Local Oltina precum și a unor credincioși din parohie: Ciobanu Angela, Gheorghe Dumitru Cristian, Manea Iordan, Burca Vasile, Cealera Nicusor, Chirciu Gheorghe și alti credincioși. Slujba de târnosire a fost oficiată de către I.P.S. Dr. Teodosie Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi în prezența credincioșilor din parohie și din parohiile învecinate la 13.09.2014. Clopotnița este detașată de biserică și este construită din patru bare de fier îngropate într-un postament de beton și învelită cu tablă. Parohia Satu Nou 2 nu are casa parohială.
[ȘIRUL PREOȚILOR] Menționăm preoții care au slujit la această biserică: la început au fost preoți nestabili, cel dintâi preot stabil în parohie a fost preotul Ioan Ștefănescu și a venit aici de la Ostrov după anul 1861, a păstorit până în anul 1925, când a ieșit la pensie și a murit în anul 1926. A urmat preotul Radu Popescu până în anul 1943, cand s-a transferat la comuna Peștera, urmându-i preotul Alexandru Doicescu, și el păstorind până în anul 1957. Urmează preotul Alexandru Suzeanu timp de un an iar până la 1 septembrie 1964, din lipsă de preot parohia a fost păstorită de preotul Vasile Palais de la Coșlugea. La 1 septembrie 1964 a fost numit preotul Constantin Pantaze venit de la parohia Băneasa. De la sfârșitul păstoririi preotului Constantin Pantaze și până la numirea preotului Mușat Constantin la 01.11.2000 parohia a fost filie la diferite parohii din zonă. Preotul Mușat Constantin a păstorit în perioada 01.11.2000 – 01.07.2003, urmat de preotul Popa Marian în perioada 01.02.2004-01.05.2006 și preotul Trandafir Dragoș din 01.07.2006 și până în prezent.

C. CIMITIRUL. Cimitirul satului se află în inventarul Primăriei Comunei Oltina cu o suprafață de 3000 mp. Aici nu sunt îngropate personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITATI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE S.A.] Parohia Satu Nou 2 este o parohie misionară dar fără activități pastoral – misionare, culturale, editorial, filantropice, catehetice, s.a.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] Biserica veche – „Înălțarea Domnului”; Biserica nouă – „Sf. Ap. Petru și Pavel” [ADRESA] Sat Satu Nou 2, Com. Oltina, jud. Constanta; E-mail [OFICIUL PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *