Parohia Carvăn

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]. Parohia face parte din comuna Lipnița, jud.Constanța, este situată în sud-vestul județului la o distanță de 104 km de municipiul Constanța și la 40 de km de Călărași. Satul Carvan se află în sud-estul comunei, la 8 km de drumul național Ostrov-Constanța DN3, drumul spre el trecând prin satul Goruni. ,,Carvănul sau Garvănul, comună rurală, plașia Silistra Nouă, jud.Constanța, este așezată în partea apuseană a județului, spre S-V de Constanța, capitala districtului și în cea meridională a plașiei, spre S-E de orașul Ostrov, reședința plașiei. Comunele învecinate cu ea sant următoarele: Gârlița la 7 km spre N-V, Canlia la 10 km spre N, Lipnița la 6 km spre N-E, Ghiuvegeasi Para-Chioi la 9 km spre E. Relieful este accidentat, mărginit de dealuri în toate părțile, dealuri acoperite cu păduri frumoase și livezi întinse. Cătunele care compun comuna sunt patru și anume: Carvanul-Mare, reședința, în partea meridională a comunei, pe valea Carvan, Carvănul-Mic, sat, în partea meridională a comunei, la 1,5 km de reședință, Cuiugiuc, la 5 km spre N-V de reședință, pe valea Cuiugiuc-Ceair, Veli-Chioi, în partea răsăriteană a comunei, la 3 km spre N-V de reședință. Populația comunei era la 1986 de 176 familii, cu 740 de suflete, 362 bărbați, 327 femei, după sex. După stare civilă: 418 necăsătoriți, 248 căsătoriți, 23 de văduvi, 32 știutori de carte, 708 neștiutori, după instrucție, 728 de români și 12 supuși străini, după cetățenie, 562 ortodocși, 178 mahomedani, după religie, 400 agricultori și meseriași, 2 cârciumari, după ocupație. Suprafața comunei este de 5184 hectare sau 51 km2. Are două geamii, cu două hogi. Locuitorii creștini, care sunt numeroși, se duc la biserica prin satele vecine. În comună este o școală rurală mixtă cu un învățător, frecventată de 48 de elevi; școala are 10 hectare de pământ de la stat.” În zilele noastre parohia este una de tip misionar, cu aproximativ 80 de familii întregi, aproximativ 400 de suflete, cu tot cu musulmani. Școala mixtă este frecventată de 30 de elevi, băieți și fete, în clasele I-IV. Din toți locuitorii, 90% sunt ortodocși și 10% musulmani. (10 familii). Majoritatea locuitorilor sunt pensionari, 80% agricultori, șomeri 15% și 5% copii. Media de vârstă este de 60 ani. Ocupația de bază este agricultura, apoi creșterea animalelor, și, mai nou, dar în proporție foarte mică, albinăritul.

B.ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Conform Marelui Dicționar Geografic din 1899, satul Carvăn nu avea biserică, locuitorii mergând la biserică în satele învecinate. Pisania bisericii ne spune că piatra de temelie a bisericii parohiale, cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, a fost pusă în anul 1928, dar este posibil ca aceasta să fie ridicată cu câțiva ani înainte, cel puțin 15, deorece pe clopotul cel mic de la clopotniță avem următoarea inscripție: Ion S. Săndulescu Primar 1913, din care reiese că acest clopot este donat de acesta bisericii în 1913. Biserica satului, apărută în perioada interbelică (1928 – după pisanie), era ca o magazie mai lungă, dreptunghiulară, din chirpici de pământ, acoperită cu tablă, cu tavane și pereți căptușiți cu scândură și cu dușumea tot din scândură. Biserica avea Sfântă Masă, catapeteasma și pereții acoperiți cu icoane. Prin anii 1980, biserica ajunsese într-un oarecare stadiu de degradare și, sub pretextul refacerii ei (lucru greu de obținut pe timpul autorităților comuniste), pe timpul Protopopului Sauja (acesta asumându-și riscuri foarte mari), aceasta se dărâmă în 1984 și se construiește altă biserică, nouă, pe vechea fundație, din bolțari tip BCA, acoperită cu tablă nouă, păstrându-se Sfânta Masă, catapeteasma și icoanele de pe pereți. Iluminatul în biserică, până în anul 1984 era sigurat de candelabre cu lumânări, candele și sfeșnice cu lumânări. Din anul 1984 s-a introdus curentul electric de un fiu al satului pe nume Corban Constantin și soția lui Anica, acesta donând și candelabrul din Sfantul Altar.
[PISANIA] Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu desăvârșirea Duhului Sfânt s-a pus piatra de temelie a acestui Sfânt locaș în anul 1928. În anul 2003, Preot paroh fiind P.C.Mototol Gabriel au fost executate ample lucrări de reparații interioare și exterioare, după care, cu sprijinul întregii obști, a fost executată și pictura. Sfințirea Sfântului locaș s-a săvârșit de către I.P.S.Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, însoțit de un sobor de preoți în anul Domnului 2010, luna a-X-a, ziua a-V-a, preot paroh fiind P.C.Ilie Vasile.
[ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica este în formă de navă, fără turlă, cu lungimea de 15 m, lățimea de 7 m și înălțimea de 6 m. Este construită din BCA, pe vechea temelie de piatră, acoperită cu tablă galvanizată, cu o cruce din piatră în față, la acoperiș, de 70/50 cm, cu altarul în semicerc. Ușile bisericii sunt din aluminiu, cu geam termopan, strănile și scaunele sunt din lemn, simple.
[PICTURA] Pictura bisericii a fost realizată în tehnica uleiului, între anii 2003-2004 de către pictorul autorizat Decu Gheorghe și fiul său Silviu din Râmnicu Sărat.
[ANEXE] Clopotnița, detașată de biserică, este constuită din lemn, din 4 stâlpi, acoperită cu lemn și plăci din azbociment. Are 2 m lățime și 3 m înălțime. Are două clopote. Unul mic donat de primarul Ion S. Săndulescu în 1913 (inscripția de pe el) și unul mai mare refăcut în 1987 de Badea Dan împreună cu enoriașii. Parohia nu are casă parohiala.
[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare, manuscrise, cărți vechi, pomelnice, înscrieri sau inscripții.
[ȘIRUL PREOȚILOR] Primul preot cunoscut este Leonida Moisescu, mort în 1954, apoi pr.Coman (????-????), pr.Zamfirescu Ion (????-????), pr. Deacu Ștefan de la Lipnița (????-????), originar din Oltina. După Revoluția din 1989 avem pr. Lazarciuc Petru (????-????), plecat apoi la Canlia, pr. Mototol Gabriel (1997-2006), pr. Olar Gheorghiță (2006), pr.Crețu Daniel (2006-2009), pr.Ilie Vasile (2009-2010) și pr. actual Nancu Cristinel (2010-prezent). Cântăreț mai de seamă, fiu al satului, amintim pe Velicu Marin care activează din anii 1968-1969 până în anul 1993, când acesta trece la Domnul.

C. CIMITIRUL. Parohia are două cimitire ortodoxe, unul în Carvănul-Mare și unul în Carvănul-Mic, de câte 7000 mp fiecare, aflate pe domeniul public al comunei Lipnița la pozitia 90. Nu sunt înmormântate aici personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a. ] Ocazional, parohia organizează mici pelerinaje la mănăstirele dobrogene cu copii săraci. De Sf.Nicolae și de Nașterea Domnului se fac pungulițe cu cadouri la toți copii, se învață colinde și se cântă la biserică, după slujbe, în jurul bradului. Se strâng dovezi scrise și nescrise în vederea publicării unei monografii complete a satului, care să cuprindă și datini, obiceiuri uitate, tradiții locale și lansarea acesteia, solemn, în cadrul unei întâlniri ai fiilor satului care să fie precedată de o liturghie arhierească și care se dorește a se înfiripa și dăinui ca tradiție.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] Sfântul Mare Mucenic Gheorghe [ADRESA] Strada Principală nr.146, sat Carvăn, comuna Lipnița, judetul Constanța [OFICIU PAROHIAL] Nu are telefon și site oficial. [ADRESA DE E-MAIL] Parohia Carvan@yahoo.com

BIBLIOGRAFIE: Wikipedia, Comuna Lipnița, Constanța; Marele Dicționar Geografic din1899; Cercetări personale făcute de preotul paroh, Nancu Cristian, la bătrânii și fii satului: Zamfirescu Ion, Piciu Constantin, Velicu Constantin și Georgeta, Aramitu Dumitru și Niculina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *