CLERICI SANCȚIONAȚI ÎN ARHIEPISCOPIA TOMISULUI

Arhiepiscopia Tomisului informează publicul cu privire la clericii care au fost caterisiți și depuși din treaptă. Deși nu mai au calitatea de preoți slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române, unii dintre aceștia continuă să oficieze slujbe religioase, înșelând astfel conștiința religioasă a credincioșilor, care apelează la ei necunoscând adevărata lor situație canonică. Astfel, există riscul apariției unor secte sau schisme, ce pot genera tensiuni religioase în comunitățile de credincioși.
Alții, în spirit responsabil față de propriile fapte,  au primit cu smerenie deciziile Consistoriului Eparhial și s-au reintegrat cu succes în sânul comunității de credincioși, unii rămânând în rândul angajaților bisericești, pe posturi laice.

Preoți caterisiți (în ordine alfabetică):

ANTOCHE COSTICĂ

Fost preot la Parohia “Sf. Ștefan-Gară”, Constanța

Prima judecare în Consistoriul Eparhial a fost în anul 2006 pentru urmăroarele capete de acuzare:
 1. Căderea și persistența în păcatul desfrâului.
 2. Hotărârea definitivă de a divorța.
 3. Faptul de a se cununa a doua oară, cu o altă femeie în anul 2000, în timp ce asupra căsniciei sale nici măcar nu s-a intentat divorțul.
 4. Tăinuirea propriei situații și a demnității preoției sale în fața ierarhului, deoarece, în timp ce se afla în situație de desfrâu, concomitent cununat de două ori, Centrul Eparhial l-a promovat în funcția de Inspector de Specialitate, încredințându-i cinstea de a conduce activitatea de pelerinaj în Eparhie, concomitent cu acordarea distincției bisericești de iconom stavrofor.
 5. Săvârșirea Ierurgiilor și chiar a Sf. Taine a Cununiei în timp ce era deja oprit în totalitate de la oficierea celor sfinte.
 6. Neascultarea de autorități, prin faptul că timp îndelungat a fost sfătuit să-și reconsidere situația propriei familii pentru a nu se ajunge la divorț. A fost sfătuit de către mai mulți colegi preoți și chiar de însuși IPS Arhiepiscop Teodosie să opteze pentru alte modalități de a proceda încât să-și mențină demnitatea de preot cu deplinătatea slujirii preoțești.
A doua judecare în Consistoriu a fost în anul 2014 pentru urmăroarele capete de acuzare:
 1. Nesupunere și neascultare de autoritatea bisericească-Arhiepiscopia Tomisului, prin faptul că, fiind oprit de la săvârșirea celor sfinte (Sf. Taine și Ierurgii), a slujit Sf. Liturghie cu preoți caterisiți.
 2. Schisma.
 3. Apostazia, prin slujire cu caterisiți.
În prezent este afiliat la „Mitropolia Autonomă după Vechiul calendar – Episcop Gherasim”,  structură religioasă nerecunoscută de BOR și de Statul român.

BOTEZAN GABRIEL

Fost preot la Sectorul de Asistență Socială al Arhiepiscopiei Tomisului.
Judecat la data de 29.03.2007 pentru imoralitate și desfrâu.

BUCICĂ GABRIEL

Fost preot misionar

Judecat la Consistoriu în data de 27.03.2014, pentru îndeletnicirea cu afaceri  potrivnice chemării preoțești (dealer de etnobotanice).

CHIRCU TRAIAN

Fost slujitor la Capela Militară, Mangalia.

Judecat la Consistoriu la data de 11 iunie 2009 pentru următoarele capete de acuzare:
 1. Gestionarea incorectă, în interes propriu, a unității bisericești în care a slujit, producând daune financiare în sumă de 272.440,06 Lei,
 2. Calomnierea și acuze neîntemeiate la adresa clerului și a organelor superioare bisericești.
 3. Îndeplinirea cu rea credință a îndatoririlor impuse de legiuirile bisericești.
 4. Îndeletnicirea cu afaceri potrivnice chemării preoțești.
 5. Neascultarea de autoritățile bisericești.

GAVRILUȚĂ IULIAN

Fost preot la Parohia Viile

Judecat în 8.06.2016, pentru următoarele capete de acuzare:
 1. Nerespectarea Mărturisirii (de fidelitate eclesială sau a jurământului) depuse la absolvire sau hirotonie.
 2. Neascultare de autoritățile bisericești.
 3. Neexercitarea slujirii preoțești, prin neoficierea Sfintei Liturghii în Duminici și sărbători.

GURIȚĂ VASILE

Fost preot la Parohia Eforie Nord II

Judecat la data de 19 februarie 2009, pentru următoarele fapte:
 1. Neglijență totală și rea voință în îndeplinirea îndatoririlor preoțești, atât ca administrator, cât și ca preot.
 2. Provocare de tulburare și dezbinare în parohie.
 3. Dezinformarea credincioșilor cu privire la situația bisericii parohiale.
 4. Acuzații calomnioase la adresa organelor ierarhic superioare, inclusiv Înaltpreasfințitul Teodosie.
 5. Totală neascultare față de autotitatea bisericească – nu a predat Sf. Antimis, inventarul și gestiunea parohiei, ștampila.
 6. Sfidarea autorităților bisericești și a bunei rânduieli în Biserică (nu s-a prezentat la termenele citate de judecată).
 7. Recidivă în ceea ce privește încălcarea disciplinei preoțești.
 8. Demisia din Arhiepiscopia Tomisului și ieșirea de sub ascultarea Chiriarhului locului.
 9. Separarea de Biserică prin înființare de parohie-biserică particulară.
În prezent este afiliat  la „Mitropolia Autonomă după Vechiul calendar – Episcop Gherasim”,  structură religioasă nerecunoscută de BOR și de Statul român.

GUZU CLAUDIU

Fost preot la Parohia Ciocârlia de Sus

Judecat la Consistoriu pentru :
 1. Neglijarea familiei și a datoriilor față de aceasta. Comportament deosebit de violent față de soția sa.
 2. Părăsirea familiei și a parohiei, mutarea sa la domiciliul altei femei, cu care trăiește în păcatul preadesfrânării.

MASCAS ALEXANDRU GABRIEL

Fost preot paroh la Parohia “Sf. Împărați”, Cernavodă.

Prima judecare în Consistoriu a fost în anul 2001 pentru următoarele capete de acuzare:
 • Neascultare de autoritățile bisericești, prin:
1.      Neglijență în îndeplinirea datoriilor bisericești.
2.      Căutarea de certuri și provocarea de neînțelegeri în sânul Bisericii.
3.      Impunerea cu sila a plății serviciilor religioase.
4.      Incorectitudini săvârșite în afaceri oficiale.
5.      Fapte contra ordinei și bunei cuviințe.
 • Delicte, prin:
1.        Neglijarea ritualului prescris la săvârșirea lucrărilor sfinte.
2.        Îndeltnicirea cu afaceri potrivnice chemării preoțești.
3.        Calomniere și acuze neîntemeiate față de clerici.
4.        Adulter.
5.        Curvie.
6.        Neglijarea și îndeplinirea cu rea-credință a îndatoririlor impuse de Statutul Bisericii Ortodoxe Române.
A doua judecare în Consistoriu a fost în anul 2013 pentru urmăroarele capete de acuzare:
 1. Defăimarea ierarhului său, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, precum șichemarea acestuia şi a Arhiepiscopiei în instanţele de judecată ale Statului.
 2. Nu a respectat prevederile art. 3 (“inculpatul se poate împărtăși numai cu epitrahilul pe grumaz”) din sentința Consistoriului Eparhial Tomis dată la 21.06.2001.
 3. A intrat în politică, fără binecuvântarea ierarhului, devenind vice-președinte al partidului PPDD, filiala Constanța.
 4. 4. Deține armă, contrar demnității preoțești, chiar dacă ar fi avut autorizație civilă.

MUSTAȚĂ MARIUS

Fost protoiereu la Protoieria Băneasa și preot paroh la Parohia Băneasa 1.

Judecat în data de 22.11.2007 pentru următoarele capete de acuzare:
 1. Tulburarea liniştii şi a rânduielilor bisericești.
 2. Denigrarea şi defăimarea ierarhului prin cuvinte şi expresii proferateîn public.
 3. Administrarea incorectă a averii bisericeşti la Protoieria Băneasa, ca protopop, şi Parohia Băneasa, ca paroh.
 4. Săvârşirea Sfintei Liturghii şi Împărtăşirea după ce a consumat medicamente (conform propriei declaraţii).

OPRIȘAN FLORIN

Fost preot la Parohia Vama Veche
Judecat la data de 30.10.2007 pentru:
 1. Divorț din culpă comună.
 2. Intenția proprie de recăsătorire și oficiere a cununiei religioase.

PASCU LIVIU

Fost slujitor la Parohia Nazarcea.

Judecat în Consistoriu la data de 11 octombrie 2011 pentru urmăroarele capede de acuzare:
 1. Neascultare faţă de autoritatea bisericească.
 2. Divorţul de soţie.
 3. Recăsătorire şi oficierea cununiei religioase.

POPA ȘTEFAN

Fost preot paroh la Parohia Topraisar

Judecat în Consistoriu la data de 04.09.2013 pentru următoarele capete de acuzare:
 1. A contractat două căsătorii la starea civilă, iar a treia femeie, cu care trăiește în concubinaj, i-a născut un copil.
 2. Schisma, prin ieșirea de sub ascultarea canonică și administrativă a Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Teodosie al Tomisului și a Bisericii Ortodoxe Române.
În prezent este afiliat  la „Mitropolia Autonomă după Vechiul calendar – Episcop Gherasim”,  structură religioasă nerecunoscută de BOR și de Statul român.

NEDELCU EDUARD FLORIN

Fost preot misionar

Judecat în Consistoriu la data de 15.09.2014, pentru următoarele capete de acuzare:
 1. Chemarea în instanțele de judecată a Arhiepiscopiei Tomisului și a ierarhului său.
 2. Comportament incompatibil cu chemarea preoțească și reaua administrare a parohiei.
 3. Nu și-a exercitat funcția de preot îmbisericit pe seama Catedralei Arhiepiscopale, neslujind Sfânta Liturghie în fiecare duminică și în sărbători.

PICU NICOLAE

Fost preot la Parohia “Sf. Mina” – Constanța

Judecat în Consistoriu la data de 01.03.2013, pentru următoarele capete de acuzare:

 1. Înstrăinarea în mod ilicit a bisericii (locaşului de cult) şi a oficiului parohial din patrimoniul Bisericii Ortodoxe Române în patrimoniul Asociaţiei „Aşezămintele Sf. Mare Mucenic Mina”, asociaţie laică de drept privat prin săvârşirea infractiunilor de fals, fals intelectual, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi abuz de încredere.
 2. Administrarea incorectă a averii bisericeştiîn ceea ce priveşte Parohia “Sfântul Mare Mucenic Mina” din Protoieria II Constanţa și nejustificarea din punct de vedere legal a sumei de 1.346.549,03 Lei.

SIMA NICOLAE MACARIE

Fost stareț al Mânăstirii 23 August

Judecat în Consistoriul Monahal la data de 10 noiembrie 2008, pentru următoarele capete de acuzare:
 1. Neascultare față de autoritățile bisericești
 2. Administrarea cu rea voință și în mod fraudulos a bunurilor mânăstirii, rezultând un prejudiciu de 400.000 Lei.
 3. Fals și uz de fals în scopul excrocării bunei-credințe și sentimentelor religioase ale credincioșilor.

Preoți depuși din treapta preoției:

 

BĂTRÂNCA MIHAI

Fost preot la Parohia “Sf. Antonie cel Mare și Sf. Iosif Mărturisitorulˮ, Constanța

Judecat în Consistoriu la data de 05.05.2015, pentru:
1. Fapte săvârșite contra moralei creștine, ordinii publice și bunei-cuviințe.
2. Adulter (soția l-a părăsit, iar el a intrat în relație cu o altă femeie pe care a lăsat-o însărcinată și ulterior a determinat-o să avorteze).

CIULEI GEORGE

Fost preot la parohia Cernavodă III

Judecat la data de 13.05.2016, pentru următoarele capete de acuzare:
 1. Nerespectarea Mărturisirii (de fidelitate eclesială sau a jurământului) depuse la absolvire sau hirotonie.
 2. Neascultare de autoritățile bisericești.
 3. Fapte săvârșite contra moralei creștine, ordinii publice și bunei-cuviințe.

IANCULESCU PAUL

Fost preot la Parohia Bărăganu

Judecat la data de 09.12.2013, pentru următoarele capete de acuzare:
 1. Divorţ.
 2. Recăsătorire şi oficierea cununiei religioase.
Reintegrat ca și cântăreț bisericesc.

NĂSTASE DANIEL

Fost preot la Parohia Mircea Vodă

Judecat pentru următoarele capete de acuzare:
 1. Divorţ.
 2. Recăsătorire şi oficierea cununiei religioase.
 3. Neascultare față de autoritățile bisericești.
Reintegrat ca și cântăreț bisericesc.

STOIAN ADRIAN

Fost preot la Parohia Cochirleni

Judecat pentru următoarele capete de acuzare:
 1. Despărțirea de soție.
 2. Desfrâu.
 3. Neascultare față de autoritățile bisericești.

ZLATE CLAUDIU

Fost preot la Parohia Ion Corvin

Judecat pentru următoarele capete de acuzare:
 1. Refuzul împăcării cu soția.
 2. Părăsirea parohiei.
 3. Neascultare față de autoritățile bisericești.

 

Conform Regulamentului Autorităților Canonice Disciplinare și al Instanțelor de Judecată ale BOR, sancțiunile de caterisire și depunere din treaptă reprezintă următoarele:
 1. Caterisirea – pierderea definitivă a preoției, odată cu posibilitatea ocupării unui post neclerical în activitățile bisericești.
 2. Depunerea din treapta preoției – pierderea dreptului de a săvârși slujbe, de a purta ținuta clericală și de a se împărtăși în Sf. Altar, cu posibilitatea de a ocupa un post neclerical pentru activitățile social-filantropice, culturale educaționale sau de a fi cântăreț bisericesc.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept