IPS Teodosie Predici

Predică la Duminica Floriilor

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin! „Osana, Binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului!” Iubiţi credincioşi, Această  sfântă duminică care prevesteşte Sfintele Paşti este aşteptată cu evlavie de creştini. Mulţi se împărtăşesc în această duminică şi venind cu raze de lumină, cu nădejde, cu bucurie, purtând de…

Predica la Duminica Sfantului Grigorie Palama

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin! Iisus văzând credinţa lor a zis slăbănogului: „ Fiule, iertate sunt păcatele tale! ” Iubiţi credincioşi, Sfânta Evanghelie ne prezintă învăţături alese prin care să ne luminăm mintea şi să ne deschidem inima pentru a primi de la Dumnezeu cuvintele cele dătătoare de viaţă, dar ne…

Predică la Duminica Sfintei Cruci

În numele Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Amin! „Cruci Tale ne închinăm, Stăpâne şi Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o slăvim” Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, Iubiţi credincioşi, În această sfântă zi, duminica închinată Sfintei Cruci se înjumătăţeşte Postul, pentru că Postul are şase săptămâni, urmat de Săptămâna Patimilor. Sfânta…

Predica la Buna Vestire

„Iată roaba Domnului! Fie mie după cuvântul Tău!” Iubiţi credincioşi, Buna Vestire este o sărbătoare înnoitoare, o sărbătoare de lumină care aduce pace între cer şi pământ. Prăpastia dintre cer şi pământ, produsă după păcatul strămoşilor, astăzi se surpă, căci cerul se apropie de pământ şi pământul se ridică spre cer. Este o veste prea mare…

Predică la Duminica a V din post, a Sfintei Maria egipteanca

În numele Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Amin! Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, Preacuvioasă maică stareţă, Preacuvioase maici, Iubiţi credincioşi, Am poposit în acest loc, în această sfântă mănăstire, plină de jertfă şi de dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de toţi cei ce veniţi aici înainte de sărbătoarea Sfântului…