Mănăstirea Adâncata – Mircea Vodă

ISTORICUL COMUNITĂȚII.  Situată între Cernavodă și Medgidia, com Mircea Vodă este tranzitată de importante căi de comunicație rutiere și feroviare dobrogene cât și de Canalul Dunăre – Marea Neagră. Așezarea s-a format prin stabilirea pe aceste locuri a unor familii de turci și de tătari, originare din Crimeea. Vechea denumire – Cilibichioi a satului,amintește ca acesta s-ar fi întemeiat de un anume Cilibi(Cilibi= om distins;chioi= sat ).După revenirea Dobrogei la patriamama, acestor locuitori li s-au alăturat și alte familii de români.Pentru românii ortodocși, s-a ridicat Biserica cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. Odată cu trasarea liniei ferate Cernavodă-Constanța s-a construit gara numită Mircea Vodă, spre a aminti Domnitorul ale cărui stăpâniri se întindeau până la “marea cea mare”. Gările erau construcții din cărămidă trainică , fătuite, cu plăci alb-gălbui din calcar, în care meșterii pietrari au încrustat modele variate. Acestea aminteau cum cu mai bine de un secol în urmă se inaugura  podul care traversa  Dunărea și unea Dobrogea cu țara. Pe atunci la Mircea Vodă în zilele de sărbătoare  se organiza un mic târg de cerealeși vite. Deservit de barcazelecare, plutind pe valea Carasu, se îndreptau spre Medgidia, târgul a păstrat multă vreme o înfățișare orientală. Gara devenită reper în dezvoltarea întregii așezări, era tranzitată de trenuri care circulau fără oprire până la Constanța, doar cele regionale și de marfă mai oprind. Dezvoltată la început în lungul șoselei, așezarea s-a extins treptat și  spre gară. În 1931, după numele gării întreaga  așezare este denumită Mircea Vodă. S-a păstrat de-a lungul timpului în limbajul locuitorilor diferențierea între Mircea Vodă- Satul și Mircea Vodă-Gară.

ISTORICUL BISERICII. În anul 2001 cu binecuvântarea şi purtarea de grijă a Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Teodosie s-a hotărât ca în cadrul Aşezământul comemorativ de la Mircea Vodă să se întemeieze o mănăstire pentru pomenireaşi cinstireapermanentă a eroilor la Sf. Liturghie in biserica din incinta ,ctitorita in anul 1928, pentru cei peste 5000 de soldati, de diferite nationalitati, inhumati aici.

CIMITIRUL. Mănăstirea “Înălțarea Domnului” deține prin concesiune de la Asociaţia cultul Eroilor Cimitirul International al eroilor căzuţi în timpul primului război mondial.

ACTIVITAȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT Mănăstirea “Înălțarea Domnului” a înființat o Asociație umanitară, social-filantropică cu denumirea „Asociația maicilor ortodoxe Sfântul Veniamin”, pentru a aduce copii de la orfelinat și a le oferi o stare spirituală-materialăși educativă . Se urmărește sprijinirea și ajutorareape viitor a persoanelor bolnave de cancer,precum și dezvoltarea turismului în Cimitirul Internațional de onoare „Mircea cel Bătrân”.

PROFILUL ACTUAL AL MĂNĂSTIRII. Ocazional mănăstirea organizeazăîn cadrul festivităților de depunere a coroanelor la Monumentul eroilor din timpul Primului Război Mondial o masă festivă, iar copiilor li se dau pachete cu dulciuri. Persoanele sărace din sat primesc pachete ce conțin îmbrăcăminte și hrană. Copii sunt învățați să cânte colinde de Crăciun, iar în timpul anului școlar li se oferă cursuri particulare de after-school și dulciuri. Avem proiecte de viitor pentru copii orfani și persoane de vârsta a treia, pentru persoane sărace și lipsite de ajutor, mai ales cele suferinde de boli incurabile.    Se oficiaza  Sfanta Liturghie cu trei preoți, inclusiv  sfinte Masluri și Rugăciuni de dezlegare. Mănăstirea „Înălțarea Domnului” își propune să inițieze un Ciclu de activități „Pe urmele eroilor”, răspunzând dorinței de a se cunoaște Monumentul memorial de la Mircea Vodă.Asezământul monahal tinde să devină un punct de informare privind frontul din Dobrogea, desfășurarea Primului Război Mondial, să se doteze cu material care să ilustreze fapte de arme, eroii în artă:literatură (proză, poezie),plastic, muzică, să realizeze o colecție de cărți care povestesc despre vitejia eroilor, etc. Sub îndrumarea Înaltpreasfințitului Teodosie,Arhiepiscopul Tomisului,maica stareță Veniamina Badea și obștea Mănăstiriițin mereu  aprinsă candela rugăciunii pentru eroii căzuți pe câmpul de luptă, pentru reîntregirea neamuluiși păstrarea credinței strămoșești. Incluse pe un traseu cultural- religios, Mănăstirea Înălțarea Domnului și Cimitirul Eroilor sunt tot mai vizitate de credinciosi.

DATE DE CONTACT MĂNĂSTIRE. [HRAM]„Înălțarea Domnului”;[ADRESA]ComunaMircea Vodă,  județul Constanța.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *