Parohia „Sf. Ilie” Constanţa

A. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia este situată în cartierul Viile Noi din Constanța. Fostul CAP Viile Noi, azi cartierul Viile Noi, așezat în partea de sud a orașului Constanța. În trecut se întindea de la vest la est, de-a lungul străzilor Medeea, azi cartierul Medeea, parte din Parohia „Sf. Nectarie”, respectiv bulevardul Aurel Vlaicu, până la hotarul străzii Câmpinei, azi Parohia „Sf. Împarati III”, pe o lungime de peste 2 km. Spre sud, hotarul atinge strada Democrației, respectiv str. Vârful cu Dor, unde se află cimitirul, serele și CET-ul, iar la nord, depozitul de medicamente, calea ferată, și recent Magazinul Kaufland. Biserica a fost construită în anul 1935 de către comunitatea etnică germană care a locuit în acest cartier până în anul 1940, când a plecat definitiv în Germania. Cartierul avea în jur de 600 familii dintre care 300 ortodocşi, iar restul, catolici, protestanţi, adventişti, etc. Cea mai mare parte din locuitorii cartierului se ocupa cu agricultura în cadrul C.A.P. Viile Noi. După plecarea etnicilor germani în Germania, biserica a fost preluată de Oficiul Naţional de Colonizare din cadrul Ministerului Agriculturii care a cedat-o Cultului Ortodox în anul 1939 şi definitiv, cu acte în regulă, în anul 1947, cu actul înregistrat la nr. 08087 din 19 iulie din acelaşi an. Biserica fiind construită în stil gotic nu s-a pretat la început cultului ortodox, fapt pentru care a fost nevoie de anumite transformări. A fost luată în primire neterminată la exterior, lucrare executată ulterior de administrația parohială ortodoxă cu tencuieli şi terasitată. Acoperişul fiind cu țiglă şi având înclinaţie mare, a fost nevoie de înlocuirea cu tablă, lucrare realizată în anul 1942. La interior, de asemenea s-au făcut modificări ca să se poată preta Cultului Ortodox. Iniţiativa a fost luată de preotul Nicolae Alexandrescu, care, venit din Cadrilater şi intrat în preoţie din învățământ, mai înainte fiind învătător, a fost numit paroh la nou înființata parohie. În anul 1940, la iniţiativa preotului paroh, împreună cu un grup de oameni destoinici din cartier, printre care d-na Maria Mureli, d-ra avocat Florescu, Ion Creţu, Ştefan Radu, Lazăr Muşat, Nicolae Prip şi alţi locuitori din cartierul Medeea, cum sunt, C. Petrescu, H.Badiţa, Vasile Răducanu, au intervenit la Primăria Municipiului Constanţa, care a înfiinţat un comitet de construcţie pentru colectarea de fonduri şi obiecte de cult. În cursul anului 1940 s-a făcut sfinţirea bisericii când i s-a pus hramul ,,Sf.Prooroc Ilie Tezviteanul”, acest sfânt fiind ales datorită numeroșilor credincioși care purtau numele Sfântului Ilie. De remarcat este faptul că Primăria Municipiului Constanţa a donat aproape toate obiectele necesare pentru desfăşurarea cultului. Catapeteasma a fost donată de Primarie, iar icoanele de credincioşi, fiind executate de pictorul Tarasov. În timpul celui de-al doilea război mondial, biserica a trecut prin încercări grele din cauză că fiind aşezată în zona industrială a oraşului a suferit în urma bombardamentelor aviatice, care au dus la fisurarea zidurilor a căror urmări s-au remediat foarte greu. Primul preot care a înfiinţat şi condus această parohie este P.C. Nicolae Alexandrescu, care a rămas în funcţie pâna în anul 1958, când, conducerea parohiei a fost preluată de preotul Vasile Enciu. Acesta a funcţionat până în anul 1978, când conducerea a fost preluata de preotul Epaminonda.

Biserica avea formă dreptunghiulară, iar stilul constructiei, gotic, cu patru încăperi şi anume: o sală la intrare, o cancelarie în stânga sălii, clopotniţa în dreapta sălii şi o încăpere pentru materiale. Toate aceste încăperi făceau parte din corpul bisericii, dimensiunile lăcaşului fiind urmatoarele: lungimea propriu-zisă a bisericii de 10 m. lungime şi 7,50 m. lăţime. În anul 1967, biserica avea tot necesarul în inventarul ei pentru o bună funcţionare, populatia ortodoxă din cartierele Viile Noi şi Medeea ridicându-se la aproximativ 1.000 familii, restul de populaţie fiind formată din catolici, protestanţi şi adventişti. În schimbul de populaţie făcut de România cu Bulgaria, în anul 1940, cartierul Viile Noi a fost colonizat cu macedoneni veniţi din Cadrilater. În anul 1967, aceștia formau majoritatea locuitorilor, fiind foarte buni credincioşi. Trebuie menţionat și faptul că prima aşezare a acestui cartier a luat fiinţă după primul război mondial, când s-a instalat aici o colonie de etnici germani care a fost improprietărită de stat, lângă aceasta aşezându-se apoi o altă colonie de ofiţeri superiori români, decoraţi cu ordine superioare şi împroprietăriţi de statul român şi care mai târziu au vândut aceste terenuri pentru construcţii la diferiţi cetăţeni. Terenul se preta foarte bine la cultura viţei-de-vie, fapt pentru care a primit numele de cartierul ,,Viile Noi” spre deosebire de viile vechi ale oraşului care erau aşezate pe malul mării. O contribuție deosebit de importantă în activitatea Parohiei Sf. Ilie, din punct de vedere pastoral-misionar şi administrativ, a avut-o preotul Aurel Costache, care a fost numit paroh din anul 1980. Bun slujitor, predicator, administrator şi gospodar, preotul A.Costache, după o muncă asiduă, într-o perioada în care foarte greu se obținea acordul autorităților, a reuşit să facă din vechiul lăcaş o biserică parohială în adevăratul sens al cuvântului, împodobindu-o cu pictură, iar în anul 1995, realizând prima Sfinţire Mare a bisericii, fiind oficiată de Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Lucian Florea al Tomisului. Între anii 1998-2000, biserica a fost extinsă prin realizarea unui nou altar şi naos, în felul acesta construcţia transformându-se într-una cu specific ortodox – altar în semicerc cu acoperiş boltit şi naos cu turlă pe mijloc rotundă şi abside, în formă de treflă. Proiectul de extindere a fost realizat şi început la iniţiativa preotului paroh Anghel Dincu şi întocmit în mod gratuit de d-l arhitect S.Marchidan, structura de rezistenţă fiind realizată de d-l inginer Dumitrel Ionescu. Construcţia a fost executată în regie proprie prin implicarea directă a Consiliului Parohial, paroh fiind P.C. pr. Marcel Lupea. [PICTURA] În anul 2001, noul lăcaş (altar şi naos) a fost pictat de d-l G. Dăsagă, pronaosul fiind pictat de pe vremea Preotului A.Costache (vechiul altar, naos şi pronaos – 1992). La data de 12 noiembrie 2006 s-a săvârșit sfinţirea bisericii (sfinţire mare), paroh fiind preotul Andrei Ciornea, care s-a preocupat de pregătirea bisericii, înlocuind ferestrele vechi cu ferestre din termopan cu sticlă pictată, și de toate cele necesare slujbei de sfințire. Slujba de sfinţire a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Teodosie al Tomisului. [ANEXE] Între anii 2009-2010, s-a demarat un proiect de construcție a unei noi clopotnițe la initiativa Pr. Paroh Ciornea Andrei, care a coordonat toate lucrările până la finalizarea lor. O contribuție deosebită la realizarea acestui proiect a avut-o domnul Leca Nicolae Laurenţiu, enoriaș și consilier parohial, care a donat o mare parte din materialele necesare construirii noii clopotnițe (fier beton, bca, uși și ferestre termopan, tablă pentru acoperiș, ciment, var ş.a.), alături de ceilalți enoriași ai parohiei care au făcut donații în bani. Noul proiect presupus și constructia altor anexe, adică o bucătărie, un grup sanitar, un lumânărar și o magazie. În cursul anului 2010 s-au realizat mai multe lucrări la noua clopotnită cum ar fi: împodobirea cu pictură în sala de la parter, aceasta fiind executată de Diaconul Voicu Aureliu, finisaje de calitate superioară la toate anexele și achiziţionarea de obiecte sanitare, electrocasnice și mobilier. Odată cu finalizarea acestor lucrări s-a putut organiza arhiva, biblioteca şi oficiul parohial, sala de mese şi bucătăria. Tot din acest proiect a făcut parte și construirea unui nou pridvor cu o turlă la intrare în biserică, care s-a ridicat în anul 2011, în următorul an realizându-se finisaje de o calitate superioară. În cursul anului 2013 s-au executat lucrări de pregătire pentru pictură la interiorul pridvorului (montaj capiteluri, coloane, arcade ş.a.), lucrări de reamenajare la curtea bisericii şi gardul de la intrarea principală. Pictura la noul pridvor a fost realizata de P.C. Pr. Voicu Aurel între anii 2014-2015. [OBIECTE VECHI DE CULT, CĂRŢI VECHI] Biserica nu deține obiecte de valoare. [ŞIRUL PREOŢILOR] Alexandrescu Nicolae, Enciu Vasile, Epaminonda, Costache Aurel, Dincu Anghel, Lupu Marcel, Ciornea Andrei.
C. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE S.A.] Actualmente se întreprind activități sociale, parohia având noua sală trapeza de la clopotniță care este pusă la dispoziția credincioșilor. Săptamânal se fac ședințe închise cu alcoolicii anonimi, iar sâmbăta și duminica se organizează cateheze privind proiecte BOR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *