Parohia Mereni

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Actuala comună Mereni este formată din satul Mereni – unde se află Primăria comunei și satele: Osmancea, Ciobănița și Miriștea. Comuna Mereni a luat ființă în jurul anului 1774. Prin anii 1929-1930, cu noua lege administrativ-teritorială, s-au schimbat numele satelor astfel: satului Enge-Mahale (mahalaua ascuțită) i s-a dat numele de Mereni.
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Când o seamă de familii din Râmnicu Sărat, Brăila şi din Ardeal, s-au aşezat în comuna Mereni autorităţile tătare nu au privit cu ospitalitate aşezarea coloniştilor români. S-au adunat 48 familii de români, care timp de 12 ani au mers la biserica din Bărăganul pentru serviciile religioase. Nevoia unui lăcaş de închinăciune era simţită şi astfel în frunte cu ardeleanul Ion Căciuloiu, Ene Vlad, Tudor Ivan, Mihai Vlad şi alţii, purced la zidirea bisericii. Locul de construcţie este repartizat în centrul satului faţă în faţă cu şcoala, din1894, prin legea împroprietăririlor.

[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este în formă de cruce cu turlă, temelia de piatră şi din cărămidă roşie adusă de la mare depărtare. Construcţia bisericii începe în 1905 şi cu mare trudă depusă de cele 48 de familii, şi se termină în 1907. După cele povestite de bătrânul Vasile Peicu, nisipul era adus de la mare, cu care trase de boi, apoi spălat pentru a fi bun la construcţia Sfintei Biserici. În anul 1916, în primul război mondial, biserica suferă stricăciuni: o bombă cade prin acoperiş, ploaia şi zăpada pătrund în sfântul lăcaş. În timp se zideşte casa parohială, clopotniţa, se fac împrejmuiri. În 1943 se repară de zugravul Predescu, dar lucrarea este slabă. În anul 1963 se introduce lumina electrică în biserică, „o podoabă de toată frumuseţea” (din înscrisurile Părintelui Alexandru Trandafirescu, de la 1 noiembrie 1967). Pe parcursul lungul anilor s-au făcut lucrări de reparaţii la biserică, clopotniţă, se renovează casa parohială. [PICTURA] În anul 1912, pictorul Vintilescu din Bucureşti, începe pictura în stil neobizantin. [ŞIRUL PREOŢILOR] Primul Preot Paroh care a slujit în Sfânta biserică a fost Belizarie Popescu. După părintele Belizarie, alţi preoţi care au slujit în Sfânta Biserică au fost: Pr. Constantin Dragomirescu 1926 – 1940, Pr. Alexandru Trandafirescu 1940 – , Pr. Vasile zis şi Popa Sile, Pr. Tiberiu Stelian 1997-2007, Pr. Ciprian Bucea din 2007 până în prezent.
C. CIMITIRUL. Comuna Mereni deține un cimitir pe care îl administrează.
D. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional parohia organizează pelerinaje la mănăstiri, se intreprind activități de ajutorare a celor nevoiași, periodic se fac cateheze cu tineretul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *