Mânăstirea – Capidava

ISTORICUL LOCALITĂȚII ADAMCLISI. Deasupra marelui fluviu, pe malul dobrogean al Dunării, în vestul județului Constanța, sunt situate ruinele vechii cetăți Capidava.Dacă răscolim paginile istoriei vedem că la Capidava încă din anii 518 – 520 exista o episcopie care împreună cu celelalte 13 episcopii din tot cuprinsul Dobrogei de astăzi, se aflau în componența Mitropoliei Tomisuluiși a Sciției Mici, care la rândul ei depindea de Patriarhia Constantinopolului. Este adevărat că, după distrugerea orașului Tomis și a celorlalte așezări din Dobrogea, de către marea invazie a avarilor și slavilor din anul 602, nu mai avem știri despre organizarea bisericească de pe teritoriul fostei provincii romane, Sciția Mică, Dobrogea de astăzi. Probabil însă că unele scaune episcopale au supraviețuit după anul 602 în alte localități, îndeosebi în nordul Dobrogei. Viața a continuat la Capidava după catastrofa din anul 602, și odată cu ea și viața bisericească. Avem în acet sens ca argument descoperireadin ruinele actualelor cetăți din anul 1970 în perimetrul așezării feudale timpurii de la Capidava, unde a fost scos la lumină un urcior, atribuit secolelor IX – X, pe umărul căruia a fost incizatăînainte de ardere o mare cruce, alfabetul grecesc și numele “Petre” scris deci, în forma în care noi o pronunțăm astăzi. Această inscripție este de o mare importanță istoricăși lingvistică, fiind considerată  cea mai veche dovadă scrisăîn limba română.Aceste ruinestrăjuiesc de peste 1500 de ani acest loc de istorie și spiritualitate creștină.

ISTORIA MÂNĂSTIRII Cunoscând că la Capidava a fost o episcopie care datează de la cel puțin începutul sec. al VI-lea și de asemenea cunoscând că, oricare centru episcopal avea și statut de mănăstire, având în cadrul lui și un număr de monahi cu misiuni și rosturi încredințate de mai marele lor, episcopul,Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Teodosieal Tomisului, a hotărât înființarea aici, la Capidava, a unei mănăstiri de maici cu viață de obște.Dorința Înaltpreasfințitului Arhiepiscop al Tomisului – Teodosie, a fost îmbrățișatăși de primarul comunei Topalu, domnul Murat Georghe, care donează 10000m2 de pământ în anul 2007. Odată cu venirea Maicii Starețe Mihaela Pantea la Capidava în anul 2009, se încep lucrările de construcții.La ridicarea acestui sfânt locaș o contribuție esențială a adus-o prin binecuvântarea I.P.S. Teodosie, Protos. Iustin Petre de la Mănăstirea Sf. Ioan Casian, care era atunci exarhul mănăstirilor din Dobrogea, Preotul Mihail Popa cu familia, și credincioșii locului prin diverse donații, în frunte cu Maica Stareță Monahia Mihaela Pantea,împreună cu cele 9 maiciși a părintelui duhovnic ieromonah Andrei Hlatcu.În prezent, sunt finalizate clădirile aferente mănăstirii, biserica paraclis în care se săvârșește zilnic Sfânta Liturghie și Cele 7 Laude, chiliile unde locuiesc maicile, trapeza și bucătăria,iar pe viitor,în proiect este ridicarea Bisericii mari în cinstea Sfinților Mucenici Epictet și Astion și a unei clădiri pentru pelerini.Paraclisul aşezământului cu hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” și corpul de chilii pentru maici a fost ridicat în anul 2009 şi sfinţit în 8 iulie 2013. Punerea pietrei de temelie a bisericii mari șiînceperea lucrărilor la construirea acesteia a fost posibilă cu ajutorul financiar dăruit din dragoste către casa Domnului de către Vonica Maniu și Maria cu familia.Ocrotitorii cerești ai mănăstirii Capidava sunt Sfinții Mucenici Epictet și Astion ale căror sfinte moaște, datând din ultimele decenii ale secolului al III-lea, au fost descoperite în ruinele cetății Halmiris din judetul Tulcea, în apropierea brațului dunărean Sfântul Gheroghe, unde cei doi mucenici au murit pentru Hristos și Evanghelia Sa. Biserica nu este pictată. Corpurile de chilii ale aşezământului, construite din zidărie, au stilul arhitectonic brâncovenesc, cu pridvor deschis la parter şi balcon la etaj.

DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] „Sfinții Epictet și Astion”;[ADRESA]Sat Capidava, comuna Topalu, județul Constanța.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *