Mănăstirea Colilia

ISTORICUL COMUNITĂȚII. Mănăstirea Colilia se află situată în Centrul Dobrogei, pe raza comunei Cogealac, jud. Constanța, între localitățile Râmnicu de Jos și Grădina.Întemeiat cu secole în urmă de ciobani transhumanți și purtând numele unei plante de stepă, satul Colilia din Comuna Cogealac mai există astăzi doar în amintire. Alături de români, aici s-au așezat macedoneni, bulgari, germani.Oamenii au rămas după cum s-au rânduit vremurile, după cum au găsit condiții mai bune de trai, ori au fost alungați, după cum au dictat autoritățile.Stabiliți prin anii 1880, germanii au fost pentru localnici un model de gospodărire și prosperitate. Între anii 1910-1934 germanii au înălțat biserica evanghelică, o construcție impunătoare cu ziduri de piatră, devenită un simbol al așezării. În anul 1940, germanii au părăsit Dobrogea iar biserica a trecut în Patrimoniul Bisericii Ortodoxe, statul român despăgubindu-i pe nemți pentru acest locaș de cult.În anii comunismului, la sistematizarea rurală din 1968-1969, satul Colilia a fost propus pentru desființare și sub loviturile buldozerelor a dispărut. Pe locul vechilor construcții se mai văd doar movile de moloz, fiecare movilă o gospodărie, o familie aflată la răscruce.

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. Odată cu satul și biserica a fost condamnată la pieire. S-au adus utilaje și s-a ordonat dărâmarea Sfântului locaș. Dar piatra sfințită n-a cedat, nu s-a produs nicio fisură.Lăsată în părăsire, cu timpul, ce n-au reușit buldozerele, au săvârșit răufăcătorii, care au furat tot ce se putea, iar ciobanii au transformat biserica în adăpost pentru animale. Biserica a rămas fără acoperiș, geamuri, uși, doar cu zidurile laterale. Păsările cerului au luat în stăpânire pereții goi, așezându-și cuiburi prin unghere, ierburile și-au înfipt rădăcinile în pereții de piatră, iar oamenii fără frică de Dumnezeu au transformat-o într-un grad pentru animale.Imaginea tristă a bisericii singuratice, a impresionat pe fiecare credincios. Trebuia făcut ceva pentru biserică și numai prin jertfa aceasta se putea salva.În luna mai 2006, Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a hotărât înființarea unei mănăstiri de maici. La început au primit binecuvântare de a viețui în această pustie două maici, monahia Rafaela – stareța, și maica Dionisia, urmând ca până la sfârșitul anului 2006, obștea să numere patru măicuțe.Maicile și-au improvizat adăpost între încăperile laterale ale bisericii, pe care  le-au acoperit cu ce și cum au putut, iar într-un cort militar au amenajat un paraclis.Ca într-o gospodărie nouă, maicile s-au apucat de lucru: au curățat ierburile, au stivuit pietrele, au scos gunoiul adunat  (cca 15 camioane de gunoi) atât timp cât biserica a fost folosită ca grajd. S-a montat o centrală eoliană pentru alimentarea cu energie electrică, s-a rezolvat și alimentarea cu apă curentă de la un izvor. Refăcută după proiectele arhitectului Ion Teodor din Constanța, bisericii în stil gotic i s-au făcut acoperișul, în exterior două ape, în interior boltit, s-a îndepărtat tencuiala exterioară și s-a scos în evidență piatra zidurilor; s-au păstrat ancadramentele ferestrelor și brâurile de stucaturi în registrul superior. Treptele de la intrate și tot interioruli bisericii sunt placate cu marmură albă. S-au montat uși și strane din lemn de stejar, lucrate la Humulești – Neamț. Catapeteasma este sculptată tot în lemn de stejar, iar icoanele au fost realizate de pictorița Elena Cojocaru din Tulcea. Biserica a fost pictată în tehnica fresco în culori calde, luminoase,  de către pictorul Paraschiv Bejan împreună cu fiul său, Sorin Bejan.Târnosirea bisericii s-a oficiat la data de  21 nov. 2009, la Hramul Bisericii Mari, „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”, de către Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, însoțit de un mare sobor de preoți și diaconi. Totodată, la acea mare sărbătoare a fost prezent și ctitorul principal al mănăstirii, domnul Gheorghe Becali, singurul care a avut curajul și încrederea de a investi în acea perioadă în ruinele vechii biserici. „Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului  și cu împreună lucrarea Sfântului Duh, s-a zidit această ctitorie, Sfântă Mănăstirea Colilia, închinată „Intrării Maicii Somnului în Biserică”,  între anii 2006-2009, de către domnia sa, domnul George Becali, dimpreună cu domniile lor Teia Sponte și Gheorghe Goga, alături de numeroși credincioși, în timpul păstoririi Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Teodosie al Tomisului, stareță fiind monahia Rafaela Broască, iar duhovnic Ioanichie Bordea.Slujba de sfințire a fost săvârșită de către Înaltpreasfinția Sa Dr. Teodose Petrescu, Arhiepiscopul Tomisului, la praznicul „Intrării Maicii Domnului în Biserică”, ziua 21, luna noiembrie, anul 2009. Pictura în tehnica fresco a fost realizată în perioada 2 iunie 2007 – 10 august 2009 de către pictorul bisericesc Bejan Paraschiv, ajutat de fiul Bejan Sorin și pictorul Stan Ion.Pomenește Doamne întru Împărăția Ta, pe toți ctitorii și binefăcătorii acestui Sfânt locaș!”. Paraclisul –  piatra de temelie a lăcașului a fost sfințită la 13 septembrie 2007. Are hramul „Sf. M. Mc. Gheorghe”. Încă nu este pictat.La intrarea în mănăstire s-a construit turnul-clopotniță, înalt de 17 m, cu clopot mare de 1500 de kg, magazin de obiecte bisericești și foișor de observare a împrejurimilor.Casa maicilor (corpul de chilii) are etaj și adăpostește stăreția, trapeza, 10 chilii și dotările aferente.Agheasmatarulare aspect de pavilion deschis, în stilul fântânilor grecești, este amplasat la 300 de metri de mănăstire, lângă un izvor, și are hramul „Sf. Nectarie Taumaturgul”.În prezent, obștea mănăstirii numără 12 măicuțe șu surori, stareță fiind Stavrofora Rafaela, iar părintele duhovnic, ieromonah Nicodim Țigănescu.

CIMITIRUL. Satul Colilia a avut cimitir, dar la data întemeierii mănăstirii totul era o ruină – crucile erau căzute iar pe ele nu se mai cunoștea numele celor înhumați, fără gard împrejmuitor, morminte neîngrijite, lăsate în paragină, etc. Măicuțele s-au străduit să facă lumină în cimitir iar cu ajutorul lui Dumnezeu au reușit să-l împrejmuiască,lungimea gardului împrejmuitor fiind de 32 m iar lățimea de 21 de m. Într-o aripă laterală sunt înmormântate două măicuțe – monahia Xenia, născută la 16.09.1922, adormită la 14.12.2008 și sora Maria, născută la 14.02.1932 și adormită la 17.05.2012. urmează a se rezolva problema actelor cimitirului, respectând reglementările bisericești și civile în vigoare.

ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. Obștea mănăstirii își sporește activitatea și pe plan social-filantropic; s-au construit 20 de căsuțe pentru înființarea unui azil de bătrâni sau a unui centru de plasament pentru copii.

DATE DE CONTACT MĂNĂSTIRE. [HRAM]„Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”, ”Sf. M. Mc. Gheorghe”, „Duminica Tuturor Sfinților”[ADRESA]Mănăstirea Colilia, comuna Cogealac, județul Constanța, cod 907070; mail – manastireacolilia@yahoo.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *