Mănăstirea Crucea

ISTORICUL COMUNITĂȚII. Comuna Crucea este situată la cincizeci și cinci de kilometri de municipiul Constanța, pe drumul național 2 A, în partea nordică a Podișului Tortoman. Se compune din șase localități: Crucea, sat de reședință a comunei, Gălbiori, Băltăgești, Stupina, Crișan și Siriu. Comuna se aflăîntr-o zonă de climă de stepă, cu temperaturi anuale ridicate și precipitații reduse cantitativ. Relieful are, în general, un caracter de terasă de  abraziune, peste care se află un strat jos de leos. Terasa de abraziune coboarăîn trepte spre sud-vest. Se formează astfel o serie de interfluvii fragmentate de cursuri de  apă intermitente ce au versanți asimetrici. Dealul Allah Bair (Dealul lui Dumnezeu,în limbă turcă), cu 205 metri altitudine, aliniat într-un șir de dealuri numite Munții Băltăgești, a fost declarat rezervație naturală prin Legea nr 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de Amenajare  a Teritoriului Național. Cel mai des întâlnit tip de sol este cernoziomul,cu o structură luto-nisipoasă. În general, zona este dominată de de flora spontană a stepei. Există peste 250 de specii vegetale, preponderente fiind cele pontice și pontic-balcanice, între care și unele  rare. Ca faună, se întâlnesc: fazani, căprioare, mistreți, iepuri, vulpi, broaște țestoase. În Marele Dictionar Geogafic al Romaniei, alcătuit după dicționarele parțiale de județe de: George Ioan Lahovari, I.C. Bratianuși Grigore C. Tocilescuși apărut între anii 1898-1902, localitatea Satischioi – Crucea de astăzi, este menționată ca având o suprafață de 4265 de ha, din care 159 ha vatra satului și grădinile. Populația formată din români și turci numără 116 familii, cuprinzând 670 de suflete. Ocupația principală a locuitorilor era cultivarea cerealelor și legumelor și creșterea animalelor. Etimologia denumirii satului trimite la turcescul sat-targ, deoarece în timpul dominației otomane în zonă seorganizau târguri periodice.În Expunerea situației județului Constanța, pe anul 1916, realizată de N.T. Negulescu, prefectul județului, suprafața comunei Satischioi era de 6584 ha, iar populația de 1779 de suflete. În 1970 satul Crucea  avea 852 de locuitori. În prezent numărul de locuitori este de 1204, formând 364 de gospodării. Comuna în ansamblul ei numără 3482 de locuitori. Suprafața totală a comunei este de 24944 ha.  În comună funcționează o școală de arte și meserii iar în afară de aceasta, fiecare din  localitățile componente are școală cu clasele I-IV și grădiniță.  Pe raza comunei își desfășoară activitatea mai multe societăți comerciale având ca obiect de activitate cultivarea cerealelor, comerțul cu animale, prelucrarea materiilor prime agricole vegetale și animale.

ISTORICUL MĂNĂSTIRII În perioda interbelică, izvorul care se găsește în imediata apropiere a mănăstirii, a devenit locul de pelerinaj al locuitorilor din zonele limitrofe. La sărbătoarea „Izvorul Tămăduirii” din vinerea săptămânii luminate, credincioșii participau pe platoul de lângă izvor, la slujbele săvârșite de preoți. Aceste pelerinaje au continuat și după căderea regimului comunist, astfel că hotărârea Arhiepiscopiei Tomisului de a înființa o mănăstireîn apropierea izvorului a venit de la sine. În luna mai a anului 2005, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, însoțit de un sobor de preoți, a savârșit slujba de sfintire a locului pe care se punea piatra de temelie a Mănăstirii cu hramul Izvorul tămăduirii. Misiunea de a organiza și administra mănăstirea a fost încredințată monahiei Teodora Tabaranu, actuala stareță. Clădirea stăreției avea să fie terminatăîn anul 2007 iarîn anii următori ansamblul mănăstiresc a fost completat cu alte clădiri care adăpostesc chiliile, trapeza, magazinul bisericesc și alte spații necesare activităților specifice. Paraclisul mănăstirii, cu hramurile Sfânta Cuvioasă Teodora de la SihlașiÎnălțarea Sfintei Cruci, este din lemn, în stil maramureșan ușor modificat. A fost sfințit  în anul 2009. Planul acestuia este triconc, cu un turn-clopotniță cu foișor deasupra pronaosului. Pridvorul, împodobit cu sculpturi din  lemn de stejar, estedezvoltat pe trei laturi în jurul pronaosului. Biserica mare, din zidărie plină, se aflăîn faza de finalizare la roșu. Construcția este în plan de cruce grecească cu pridvor deschis, cu o turlă centrala pe naos. Dimensiunile acesteia sunt de 25 de metri lungime, 15 metri lățime la abside și 21 de metri înălțime.[PICTURA]Biserica nu este pictată. .

DATE DE CONTACT MĂNĂSTIRE. [HRAM]„Izvorul Tămăduirii”, [ADRESA] comuna Crucea, județul Constanța, cod 907095.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *