Mănăstirea Dumbrăveni

ISTORICUL COMUNITĂȚII. Mănăstirea Dumbrăveni, se aflăsituată pe raza Comunei Dumbrăveni. Această comună este cea mai mică din Romania iarînainte se numea Aranchioi, având la recensământul din 2013 doar 552 de locuitori, în scădere de la an la an. ISTORICUL BISERICII. În zona Comunei Dumbrăveni, pe firul văii, se află o așezare rupestră, iarîn urma studiilor arheologice realizate în perioada anilor 1988-1989, s-a constatat că este vorba despre o mănăstire, populatăîn două etape -sec. 4 pânăînsec. 7, și din sec. 9 pânăînsec. 11, fiind abandonată fără a se ști motivul. În fundația bisericii rupestreau fost descoperite două morminte cu oseminte, acestea fiind duse la muzeul de Antropologie din Iași. În urma studiului Antropologic, s-a dovedit că este vorba de doi bărbați vegetarieni care au murit din cauze naturale. Mănăstirea a fost repopulată din sec. 9 pânăînsec. 11, având o Biserică rupestrăîn totalitate, o contra absidă, trei morminte profanate și o galerie cu o lungime de 35m. Bisericile Rupestre se află sub protecția Muzeului de Arheologie și Istorie din Constanța, motiv pentru care nu se poate restaura sau conserva decât de aceștia, lucru lăsat în voia sorții.În cronica înființării Mănăstirii Dervent, se specifică faptul că Monahii de la Dumbrăveni (Aranchioi) și cei de la Basarabi Murfatlar, s-au refugiat din fața turcilor și au înființat Mănăstirea Dervent.Însăținând cont de faptul că turcii au ajuns în Dobrogea abia prin sec. 13, presupunem că este vorba mai degrabă de triburile de mercenari turci, Selgiucizii și Osmalaii.Mănăstirea Dumbrăveni se reînființeazăîn anul 2002 la inițiativa familiei Dănilă.Se înființează inițial ca Mănăstire de maici, însă din lipsă de efectiv monahal, se transformăîn Mănăstire de călugări, sfințindu-se locul la data de 01.05.2004, de către Înaltpreasfintitul Părinte Teodosie,Arhiepiscop al Tomisului, stareț fiind numit Protosinghelul Antim Gorschi. Mănăstirea are hramul „Acoperământul Maicii Domnului”iarhramul paraclisului este„Sfântul Emilian de la Durostorum”, Silistra de azi, Sfânt român.Mănăstirea dispune de un paraclis de 16m lungime, 6,5m lățime și 16m înălțime, în stil ștefanian,o replică a mănăstirii Voroneț. S-a turnat fundația în anul 2006 și a fost Sfințită la data de 13 septembrie 2009, de către Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Biserica are ca ctitor principal familia Balanescu și a fost construită pe vremea Părintelui Stareț Protosinghelul Antim Gorschi, care este în această funcție de la înființarea Mănăstirii în anul 2004 și pânăîn prezent. Biserica este construită din BCA, având acoperișul din lemn, la fel și romanatele. Biserica este parțial pictată, în prezent doar Sfântul Altar și Turla Bisericii. Mănăstirea dispune de un corp de chilii parțial finalizat, P+1, cu dimensiunile de 33m lungime și 11m lățime, cu încălzire centrală, apă curentășienergie electrică. Corpul de chilii este realizat din zidărie de piatră până la nivelul geamurilor, continuat cu BCA și etajul din construcție ușoară.Mănăstirea mai dispune de un Puț propiu pentru apă potabilă cu o adâncime de 180m,o Troița la intrare, hazna și o Clopotniță improvizată din țeavă, cu un singur clopot de 130Kg.

DATE DE CONTACT MĂNĂSTIRE. [HRAM]„Acoperământul Maicii Domnului”;[ADRESA]Com. Dumbrăveni, jud. Constanța, Cod Poștal 907125; Mailsfantamanastiredumbraveni@yahoo.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *