Mănăstirea Lipnița

ISTORICUL ZONEI UNDE ESTE AMPLASATĂ MĂNĂSTIREA (SCHITUL). Mănăstirea Lipnița este situatăîn sud-vestul Dobrogei, pe Drumul Național Constanța-Ostrov (DN3) la intrarea în satul Lipnița, comuna Lipnița, jud. Constanța, într-o zonă deluroasă, cu relief de podiș caracteristic platformei Dobrogei dunărene.Denumirea localitățiiLipnița vine de la cuvântul bulgăresc “lipa”care înseamna “tei”. Acest nume i-a fost dat pornind de la întinsele păduri din zonăîn care predominant era teiul, alături de stejar și mojdrean. Comuna Lipnița cuprinde 7 sate: Canlia și Izvoarele – de lângă Dunăre, cu vestigii romane și dacice, Coșlugea -cu formațiuni calcaroase, Garvăn, Cuiugiuc și Goruni, din vecinătatea graniței cu Bulgaria, cu comunități de turci și bulgari.Comuna Lipnița, având în prezent o populație de 3168 de locuitori, a fost cunoscută ca un important centru de exploatare a calcarului, activitate care însă a încetat după 1989.Pe teritoriul comunei, în satul Izvoarele, se află ruinele vechii cetăți Sucidava, construită la începutul secolului al IV-lea d.Hr. peste ruinele unei așezări geto-dacice.În incinta cetății s-au descoperit foarte multe cruciulițe și obiecte liturgice, precum și ruinele unei bazilici creștine datând din secolele V-VI d. Hr., având ziduri de piatră groase de 1,10 m. Toate aceste descoperiri sunt elemente importante în favoarea existențeiunui vechi centru episcopal la Sucidava.

ISTORICUL MĂNĂSTIRII Mănăstirea Sf. Ioan Botezătorul – Lipniţa a luat fiinţă în noiembrie 2004 şi are hramurile „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” şi „Sf. Mucenic Dasie”.Orice lucru făcut pentru Dumnezeu cere jertfă, astfel încât şi noua mănăstire a pornit de la un simplu grajd amenajat, donat de domnul Danciu Stelian, locuinţă care a folosit timp de mai mulţi ani atât ca paraclis, cât şi ca un corp de chilii pentru mica obşte de maici adunată aici. O mare bucurie a fost pentru noua mănăstire ziua de 6 iulie 2006, când Înaltpreasfinţitul Ilarion, Mitropolit de Silistra (Bulgaria), neuitându-se la sărăcia micului aşezământ monahal de curând înfiinţat, a dăruit acestuia o părticică din moaştele Sfântului Mucenic Dasie.De asemenea, cu ocazia sfințirii bisericii în data de 29 august 2014, mănăstirea a primit din Sf. Munte Athos o copie a icoanei Maicii Domnului Trihirusa.În biserica mănăstirii se mai află spre închinare şi o părticică din moaştele Sfântului Ioan Botezătorul şi din moaştele Sfântului Onufrie cel Mare, precum și părticele din moaștele Sfântului Ierarh Nicolae, Sfântului Ierarh Ciprian, Sfântului Andrei Criteanul, Sfintelor Mari Mucenițe Ecaterina și Varvara, Sfintelor Mucenițe Tatiana, Marina și Haritina, Sfântului Ioan Damaschin, Sfintelor Cuvioase Macrina și Singlitichia. De asemenea mănăstirea a fost binecuvântată de Dumnezeu și prin primirea unei părticele din lemnul Sfintei Cruci, precum şi prin aducerea din Rusia a unei copii a icoanei făcătoare de minuni „Maica Domnului – Potoleşte întristările noastre”.În cadrul așezământului funcționează un atelier de croitorie și broderie bisericească în care maicile confecționează veşminte preoţeşti, acoperaminte pentru biserică, epitafe şi multe alte obiecte menite să împodobească Casa lui Dumnezeu. Mănăstirea numără în prezent 12 viețuitoare, stareță fiind stavrofora Onufria Matei, iar preot slujitor protosinghelul Ioan Danci.

ISTORICUL BISERICII Piatra de temelie a bisericii mănăstirii a fost pusă la data de 29 august 2006 de către ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.În ziua de 29 august 2009 a fost sfinţit Paraclisul de la demisolul bisericii închinat Sfântului Mucenic Dasie. Biserica este zidită din cărămidă cu bolți din beton armat și are o lungime de 18 m și o lățime de 10 m în dreptul absidelor și 7 m în rest. Arhitectura bisericii este o îmbinare între stilul bizantin şi stilul tradiţional dobrogean, fiind construită sub formă de cruce şi acoperită cu olane. Paraclisul este placat cu piatră şi împodobit cu pictură bizantină repezentând sfinţi din Dobrogea şi scene din viaţa Sfântului Mucenic Dasie. Pictura a fost realizată în tehnica alsecco acrilico de către pictorul Adrian Botea.Biserica mănăstirii a fost construită între anii 2006 şi 2014 după planurile domnului arhitect Ion Bârlădeanu şi ale domnului inginer Gheorghe Oprea şi a fost pictată în tehnica frescă de către pictorii Adrian Botea, Elena Chertif si Florin Iacob. Biserica a fost sfințită la data de 29 august 2014 de către ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu PS Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, alături de un numeros sobor de preoți și diaconi. Casa monahală cu etaj, a cărei construcție a început în octombrie 2005 și a fost finalizată în anul 2010, cuprinde chiliile, trapeza și atelierele de croitorie și broderie bisericească.

PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI Mănăstirea desfășoară o bogată activitate pastoral-misionară, fiind activ angajată în lucrarea şi misiunea liturgică a Bisericii, pentru susţinerea şi consolidarea ordinii creştin-morale și pentru sfinţirea şi mântuirea credincioşilor. Astfel în mănăstire se săvârșesc zilnic cele Șapte Laude, iar în afara sfintelor slujbe sunt rânduite monahii care îi primesc și îi îndrumă pe toți pelerinii care trec pragul mănăstirii. De asemenea mănăstirea desfășoară activități filantropice, oferind ajutor material (alimente și îmbrăcăminte) persoanelor defavorizate din comuna Lipnița și din satele alăturate.

DATE DE CONTACT MĂNĂSTIRE.[HRAM]„Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” şi „Sf. Mucenic Dasie”[ADRESA] Str. Trandafirilor nr. 394, loc. Lipnița, jud. Constanța, cod poștal 907165, E-mail: mlipnita@yahoo.com, Website: www.manastirealipnita.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *