Mănăstirea Stejaru

ISTORICUL COMUNITĂȚII. Satul Stejaru (Carapelit-bair) este așezat în podișul  Dobrogei, pe ramificația sudică a dealului Carapelit-bair, pe malurile pârâului Haidar (Topolog). Este amplasat în județul Constanța, plașa  Hârșova,la 5 km spre  est de reședința de comună Saraiu, pe șoseaua care leagă Hârșova de localitățile Saraiu și Dulgheru. Satul a luat numele de la dealul Carapelit-bair, la poalele căruia este asezat. ,,Carapelit-bair”, tradus din turcește în românește înseamnă ,,Stejarul negru sau Lemnul negru”. M.D Ionescu Dobrogeanu, referitor la satul Carapelit scria: Carapelit,situat mai sus de pârâul Saraiu (Topolog), la 2 km de satul Balgiu, a fost locuit de tătari, care l-au înființat prin anul 1842. La acea vreme satul Carapelit avea 346 de locuitori, din care 265 de români și 81 de tătari. Înainte de anul 1850, în acest sat au început să se stabilească familii de români oieri, venite din Transilvania, Muntenia, zonele Brăilei și Călmățui. Toți românii stabiliți în sat, erau de religie ortodoxă. Românii au locuit  în bordee până au dobândit teren pentru a-și construi case. Tot în acea perioadă au înființat cimitirul ortodox la o distanță de aproximativ 500 de m de sat, iar tătarii  aveau cimitirul în centrul satului. Înainte de anul 1850, Părintele Ion Verza, stabilit în Hârșova, era împuternicitul mocanilor față de oficialitățile locale. De la înființarea sa, satul Carapelit a aparținut de comuna Eni-Sarai. Tătarii din Carapelit au avut o geamie construită la anul 1850, iar din anul 1922 în documente nu se mai semnalează prezența tătarilor și nici a geamiei. În anul 1930 se schimbă denumirea satului din Carapelit în Stejaru, și aparține de comuna Saraiu. În anul 1909 se înființeazăîn satul Stejaru școala elementară cu 5 clase, iar cursurile se țineau în local închiriat. Din anul 1915 școlii i s-a repartizat 0,43 ha, pe care s-a construit școala nouă, iar mai târziu s-a construit o grădinițăși cămin cultural. Ocupația de bază a locuitorilor satului a fost și este cultivarea pământului și creșterea animalelor, iar unii locuitori practicau diverse meserii ca: fierari, constructori, tâmplari, fântânari, cojocari, hamurari, etc. Înanul 1950 se înființează C.A.P-ul iar satul a fost înîntregime colectivizat în anul 1956. C.A.P-ul a mers bine pânăîn anul 1964 când s-a unificat cu C.A.P-ul Dulgheru. Din acea perioadă a început depopularea satului Stejaru,sătenii rămânând fără locuri de muncă, iar copiii nemaiavând posibilitatea de a-și continua studiile, au fost nevoiti să plece din sat.

ISTORICUL BISERICII. Schitul Stejaru s-a înființat pe data de 1 martie 2004, la propunerea Părintelui Andrei Tudor, exarhul mănăstirilor dobrogene din acea vreme, cu încuviințarea primarului comunei Saraiu și cu binecuvântarea IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Această decizie a fost luată  datorită faptului că biserica a fost părăsită timp de 35 de ani, iar satul depopulat. Astfel, pentru realizarea acestui deziderat, au fost trimise Monahia Ambrozia Gheorghe împreună cu 3 surori de la mănăstirea Sf. Elena de la Mare din județul Constanța. La început maicile au primit cazare la familia Sampetru Nicolae și Ioana din sat, locuind în casa lor timp de 3 ani, până la terminarea lucrărilor viitoarelor chilii. În anul 2006 s-a început construcția unui complex de chilii, sponsor fiind domnul Nădrag Tudor din Hârșova, iar arhitect domnul Teodor Ion din Constanța. Acest proiect s-a terminat de ridicat în anul 2009. Printre donatorii mănăstirii sunt și familiile Grosu Iulica și Vasilica, Gae Ionel și Corina. S-a început renovarea bisericii în anul 2008 și a fost finalizatăîn anul 2010, când de hramul bisericii ,,Înălțarea Domnului” s-a oficiat slujba de sfințire mică a bisericii, cu IPS Teodosie și un sobor de preoți. Cei mai importați donatori care au ajutat la renovarea bisericii au fost: Condorateanu Cosmin și Monica, Brebenel Ion și Mariana, Nicolae Ion și Mirela-Steluța. Tot în anul 2010 a fost donat un clopot de domnul Zamfir Constantin din București.  Cu ocazia hramului mănăstirii din anul 2011 credincioșii veniți au primit binecuvântarea prin închinarea la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la mănăstirea Dervent și la părticele din moaștele Sfântului Ap. Andrei. În anul 2011 pe 15 iulie, pe baza raportului centrului eparhial Tomis, ar. 2165/11, s-a aprobat transformarea schitului în mănăstire. Între anii 2012-2015 s-a pictat biserica în tehnica fresco.

DATE DE CONTACT MĂNĂSTIRE. [HRAM]„Înălțarea Domnului”;[ADRESA]Sat Stejaru, comuna Saraiu, județul Constanța

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *