Parohia Agigea II

A. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE.
ParohiaAgigea II, estesituatăîncomunaAgigea, judeţulConstanţa; din punct de vedereadministrativ, aceastaaparţine de Protoieria II Constanţa.
ComunaAgigea se aflăînextremitateasud-estică a Romaniei, învecinandu-se la nord cu municipiulConstanţa, la sud cu oraşulEforie, iar la est cu MareaNeagră.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE
ParohiaAgigea II, cu hramul “SfinţiiÎmpăraţiConstantinşi Elena”, iafiinţăprinstrădaniile P. C. PreotDragusEnache, la data de 1 noiembrie 2008, prindesprindereaunuinumăr de aproximativcincisutedouăzeci de familii, din Parohia “Sfantul Mare MucenicDimitrie”- Agigea.
Doianimaitarziu, pe data de 29 august 2010, ÎnaltpreasfinţitulPărinteArhiepiscopTeodosie, oficiazăslujbapuneriipietrei de temeliepentrubisericaparohială, cevapurtahramul “SfinţiiÎmpăraţiConstantinşi Elena”, iarpe data de 1 februarie 2011, din încredinţareaşi cu binecuvântareaÎnaltpreasfinţiei Sale, estenumitînpostulde preotparoh, PreotulDumitraşcu Adrian.
În seara zilei de 31 iulie 2011, are locslujba de sfinţirea paraclisului, cu hramul “SfinţiiÎmpăraţiConstantinşi Elena”, oficiată de ÎnaltpreasfinţitulPărinteTeodosie, înprezenţaautorităţilor locale şi a numeroşicredincioşi.
Întrucâtproiectulbisericii nu corespundeanevoilorreale ale comunităţiiparohiale, înperioadaimediaturmatoare, cu sprijinuldomnuluiarhitect Ion Barladeanu, s-a realizatunnouproiectpentrubisericaparohială.
Înprezent se facdemersurilenecesare, pentruînceperealucrărilor de construirea acesteia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *