Parohia Eforie Sud II

A. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE.[PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂŢII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia ,,Eforie Sud II” este situată în localitatea Eforie Sud, Bulevardul Republicii nr. 3, ce are ca destinaţie de drum naţional ( DN 39) şi european (E 14) pe tronsonul cuprins de străzile Mircea cel Bătrân la SUD şi Inginerilor la NORD.
Sub aspect urbanistic, terenul în suprafaţă de 1820 mp concesionat cf. contractului de concesionare nr. 45/ 29 VIII 1997, permite amplasarea favorabilă, respectiv cu aacesul dinspre artera principală a localităţii – care este totodată drum naţional şi european (Constanţa – Vama Veche).
Conform planului de situaţie, Parohia ,,Eforie Sud II” are următoarele vecinătăţi:
E – satul 465 – Parcelarea Tuzla – Techirghiol
V – Bd. Republicii pe o lungime de 38 m
S – teren CL pe o lungime de 25 m
N – împrejmuire hotel Flamengo pe o lungime de 58 m.
Fac precizarea că cei care au întemeiat oraşul Eforie Sud au fost Ion şi Sever Marta, care au şi construit Biserica cu hramul ,,Sf. Ioan Botezătorul” – Parohia Eforie Sud.
Într-o hartă veche de la 1889 (în care se menţionează Legi din 7 aprilie 1889 şi3 mai 1918 – Aprobate Minister cu nr. 1585/1926)se arată că pe actuala Parohie Eforie Sud II, era prevăzut acest teren pentru construirea mai târziu a unei noi biserici.
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI]În anul 1997 când eram preot la Parohia Ţepeş-Vodă, Protoieria Hârşova am primit ÎMPUTERNICIREA NR. 705/ 26.05.1997 din partea ARHIEPISCOPIEI TOMISULUI de a mă ocupa de obţinerea unui teren în localitatea EFORIE SUD.
– De asemenea a primit ÎMPUTERNICIREA cu nr. 705/ 26.05.1997 pentru a continua demersurile pentru a construi o biserică în oraşul EFORIE SUD, deşi eram preot paroh în PAROHIA ŢEPEŞ – VODĂ , PROTOIERIA HÂRŞOVA
– în anul 1997, după ce am făcut toate demersurile către Primăria Eforie Sud în baza HCL nr. 109/07.08.1997, am obzinut contractul de concesiune nr. 45/29.08.1997 (PV de punere în posesie din 08.09.1997) pentru construirea unei biserici ortodoxe
– după obţinerea terenului, am continuat demersurile pentru a construi o biserică în oraşul EFORIE SUD, deşi eram preot paroh la PAROHIA ŢEPEŞ – VODĂ, PROTOIERIA HÂRŞOVA
– fac precizarea că pentru a primi transferul mi s-a pus condiţia ca biserica să fie adusă la cota I p, nu am avut voie să strâng bani de la enoriaşi din EFORIE SUD, am slujit într-un cort de armată, iar o dată la 3 săptămâni făceam slujbele la Ţepeş – Vodă
– la data de 01. 11.200 am primit transferulde la PAROHIA ŢEPEŞ – VODĂ, PROTOIERIA HÂRŞOVA, la PAROHIA SCHIMBAREA LA FAŢĂ (EFORIE SUD) prin DECIZIA NR. 103/ 2000 semnată de către PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE – MITROPOLITUL MUNTENIEI ŞI DOBROGEI – TEOCTIST
– Am slujit aproape 4 ani în cort de armată
– menţionez că atât fratele meu Virgil Mangu, soţia, familiiile COŢOFANĂ, RADU, ANTON şi CONSTANTIN HAŞOTTI, GETA ŞI PUIU, m-au susţinut financiar, alături de Scretariatul de Stat, Consiliul Judeţean, enoriaşi, Consiliul Local Eforie m-au ajutat financiar pentru a construi acest locaş.
Această sfântă biserică cu hramurile ,,Schimbarea la Faţă” şi ,, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, a fost târnosită de către ÎPS Teodosie la data de 05.09.2004.
La data de 23.08.2014 a fost sfinţită pictura din interior şi mozaicul exterior de către ÎPS Teodosie Arhiepiscopul Tomisului.
S-a construit Paraclisul, Casa Parohială, Capela şi Biserica se afla la cota o.
C. CIMITIRUL.Parohia nu are cimitir în administrare. Consiliul Local Eforie Sud are în administrare cimitirul de la marginea oraşului.
D. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT. S-au efectuat diverse slujbe la persoanele lipsite de venit, s-au organizat excursii la diferite mânăstiri (ex. în judeţul Tulcea).
E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. Periodic se fac cateheze cu tineretul în zilele de vineri, după Slujba Sfântului Maslu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *