Parohia 2 Mai I

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A
LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia este situată în localitatea 2 Mai, comuna Limanu, județul Constanța. Satul 2 Mai aparține comunei Limanu (fosta denumire Caraciula), județul Constanța și este așezat în Podișul Dobrogei de Sud. Se învecinează la est cu Marea Neagră, la vest cu localitatea Limanu, la sud cu Vama Veche și la nord cu Municipiul Mangalia. Denumirea sub care apare satul 2 Mai pentru prima oară în documente, este Două Mai. Din punct de vedere istoric, înființarea satului Două Mai se încadrează în perioada de după Războiul de Independență dintre anii 1877-1878, în urma căruia Dobrogea, ca fostă provincie otomană, a revenit României, prin Tratatul de Pace de la Berlin din 1878, după 461 de ani de domnie otomană. În noiembrie 1878, domnitorul Carol I însoțit de ministrul de externe Mihail Kogălniceanu, a făcut o vizită în Dobrogea și a implantat drapelul național pe această așezare, protestând cu demnitate împotriva trecerii trupelor străine pe pământ românesc și întărind astfel cuvintele sfinte ale lui Mircea cel Bătrân: ,,De la Muntele cel Mare până la Marea cea Mare, toți românii să fie stăpâni.” Satul Două Mai a fost înființat de Mihail Kogălniceanu în anul 1878, care i-a dat și acest nume în amintirea loviturii de stat de la 2 Mai 1864, prin care Parlamentul României a fost dizolvat de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, deoarece se împotrivea adoptării Proiectului Legii Rurale. La început, satul a fost populat cu 18 familii de scapeți aduși din București, Iași și Galați, reprezentanți ai unor secte religioase provenite din rândul rușilor ce se opuneau reformei religioase făcute de Patriarhul Nikon, în timpul domniei lui Petru cel Mare. O parte din acești ruși de rit vechi cunoscuți și sub numele de rascolnici au părăsit Rusia, iar unii dintre aceștia s-au așezat în România. Castrându-se și evitând căsătoria, cu timpul, ei au dispărut din această zonă. La inițiativa Guvernului I. C. Brătianu de a coloniza Dobrogea cu români din alte regiuni ale țării, aceștia au început să sosească în număr mare în această zonă după primul Război Mondial, prin anii 1920-1921, preponderent din județele Argeș și Vâlcea, precum și molocani din Transilvania care veneau cu turmele de oi din vară până toamna, cu mult înainte de a se stabili aici împreună cu familiile lor. În afară de români, în satul 2 Mai se mai întâlnesc încă două comunități etnice, respectiv lipovenii și tătării. În prezent, satul dispune de două biserici ortodoxe, una lipovenească, o geamie, o casă de adunare evanghelică și una baptistă.
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Biserica din localitatea 2 Mai, Protoieria Callatis, județul Constanța, construită pe șoseaua principală ce leagă Mangalia cu Vama Veche (Bulgaria), a fost filială a parohiei Mangalia până în anul 1976, când a fost declarată parohie de sine stătătoare, primul paroh fiind numit preotul Emil Măldăianu. Proveniența terenului a fost donația ,,Coloniei de vară a Liceului Aron Pumnul din Cernăuți”, care a donat în anul 1934 suprafața de 5000 mp. Piatra de ,,Fondațiune” a fost pusă de către preotul Căciulă Gheorghe, parohul parohiei Mangalia de atunci, în ziua Domnului 29 iulie 1934, sub glorioasa domnie a Înălțatului Rege MS Carol al II-lea și sub binecuvântarea Arhipăstorului PS Episcop Gherontie al Tomisului, purtând hramul ,,Marele Prooroc Ilie”. Din cauza evenimentelor, clădirea a rămas părăsită, la fel și terenul. Clădirea a avut mai multe destinații: grajd de oi, magazie a școlii. Lângă această clădire a fost amplasată o sondă care a distrus-o în totalitate. Ulterior, pe locul acesteia se depozitau gunoaiele. Preotul Nartea Vasile a făcut nenumărate demersuri pentru a intra în posesia terenului și a ridica un lăcaș de cult, însă eforturile au fost zadarnice. În 1974, preotul Emil Măldăianu a fost transferat de pe postul 2 Mangalia în localitatea 2 Mai, având ca misiune ridicarea unei biserici. În același an a început ridicarea bisericii. În anul 1976 s-au terminat lucrările, fiind sfințită de PS Episcop Epifanie, protopop fiind pr. Stănel Dumitru, dându-i-se hramul ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel”. Resfințirea s-a făcut de IPS Dr. Lucian al Tomisului. După Revoluția din 1989, biserica a fost extinsă cu 8 metri, făcându-se și o turlă. În 2003 s-a construit o clopotniță compusă jos dintr-un birou iar în partea de sus au fost fixate cele două clopote din bronz; s-a împrejmuit biserica cu gard și s-a pictat în anul 2005. Tot în acest an s-a sculptat catapeteasma bisericii prin contribuția tuturor credincioșilor. În anul 2006 tâmplăria de lemn a font înlocuită cu una din termopan. Pe data de 20 mai 2006 s-a resfințit biserica de către IPS Dr. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu protopopul de Mangalia, pr. Rotaru Ilie. Pentru activitatea pe care a depus-o, pr. Măldăianu Emil a primit distincția de iconom stavrofor. Din anul 2007, parohia este păstorită de pr. Măldăianu Laurențiu, fiul pr. Emil Măldăianu. De asemenea, o parte a istoriei bisericii se găsește în textul [PISANIEI], situată la intrarea în biserică şi al cărui conţinut îl reproducem în continuare: „Acest sfânt lăcaș a fost construit astfel: piatra de temelie- 29 iulie 1934, preot Căciulă Gheorghe, Episcop Gherontie al Tomisului. Până în 1974, părăsită, fiind filială a Bisericii din Mangalia. În 1976, îndrumați de către IPS Dr. Antim Nica – Galați preoții Nartea Vasile și Măldăianu Emil împreună cu credincioșii din Mangalia și 2 Mai au renovat construcția. În 1976 s-a sfințit, episcop Epifanie, hram „Sf. Apostoli Petru și Pavel”. Făcându-se parohie, pr. paroh Măldăianu Emil, împreună cu toți credincioșii din 2 Mai, au procurat două policandre, icoane, clopote. Pictura sfințită de IPS Lucian al Tomisului. În 1995 s-a început extinderea și în 20.05.2006 resfințită de IPS Dr. Teodosie al Tomisului. Din anul 2007- preot paroh Laurențiu Măldăianu – sub păstorirea căruia s-au făcut următoarele lucrări: confecționarea unei catapetesme sculptate, instalație de încălzire prin pardoseală, montarea parchetului în toată biserica, construirea unei case parohiale. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!” [ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUȚII] Biserica, în formă de corabie, cu o turlă pe pronaos, cu lungimea de 12 m, lăţimea de 8 m, este construită din piatră, acoperită cu tablă. Uşile de la intrare din termopan, stranele şi scaunele sunt din brad. [PICTURA] Pictura bisericii a fost realizată în ulei, în stil realist, fiind executată de domnul Ion Baltac, în anul 2005. [ANEXE] Clopotniţa, detaşată de biserică, este construită din BCA şi învelită cu tablă, în anul 2003. Este în construcție o casa parohială din anul 2011. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica nu deţine obiecte de valoare. [ŞIRUL PREOŢILOR] Preoții care au activat în această biserică au fost: Căciulă Gheorghe (1934-1974), Măldăianu Emil (1974- 2007) și Măldăianu Laurențiu (2007 până în prezent).
C. CIMITIRUL. Parohia deține două cimitire, unul fiind ocupat în întregime, în suprafață de 1909 mp. aflat pe Strada Ion Roată. Al doilea cimitir a fost înființat în anul 1964 și are o suprafată de 11.000 mp. În acest cimitir a fost înmormântat în anul 2013 preotul Măldăianu Emil.
D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ]. Pe lângă Biserica din localitatea 2 mai, între anii 1980-1989 a activat o grupare creștină, Oastea Domnului.
E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional, parohia organizează pelerinaje la mănăstirile din țară. Sunt organizate anual colecte pentru familiile sărace, precum și activități catehetice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *