Parohia Negru Vodă II

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia Negru Vodă II este situată în partea de est a orașului Negru Vodă, zona Gării, în imediata apropiere de Școala Nr.2. Localitatea Negru Vodă este situată în partea de sud a județului Constanța, la 6 Km de frontiera cu Bulgaria, la 31 Km de Mangalia și la 58 de Km de Constanța. A fost întemeiată „ca așezare rurală cu numele de Cara Omer, în timpul dominației otomane asupra Dobrogei”1. Începând cu anul 1929, în urma Decretului Regal nr.4036, își va schimba numele în Negru Vodă. A purtat acest nume turcesc, deoarece până în anul 1894, când au venit primii coloniști români de dincolo de Dunăre, a fost locuită numai de turci și tătari. Numele a fost luat de la comandantul Omer cel Negru ce a purtat o bătălie cu Mihai Viteazul în apropierea actualei localități2. Situată între dealuri, această localitate are o climă excesivă din pricina lipsei de păduri și adăposturi, vara este arzătoare și rareori puțin temperată de vânturile ce suflă dinspre mare, iarna e aspră, dominând vântul rece și gerosul crivăț3, ploaia cade puțin, iar fântânile rare sunt săpate la mari adâncimi. Din punct de vedere social, populația era alcătuită în trecut din turci și tătari, iar după Războiul de Independență din 1877, au venit numeroase familii de români din provinciile românești, marea majoritate agricultori și meșteșugari. În prezent mai sunt 10-15 familii de turci și tătari. În urma primului război mondial în localitate s-a ridicat un monument, o cruce de piatră, în cinstea eroilor, amplasat în mijlocul urbei, dar după anii 1950-1955, a fost mutat în curtea bisericii Sf. Gheorghe, iar mai apoi, după 1989, a revenit la locul inițial.
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Această parohie, foarte tânără, s-a înființat în anul 2006, ca o necesitate pentru credincioşii din zona Gării, majoritatea în vârstă, deoarece distanţa de parcurs până la vechea biserică era de 1,5 km. În urma solicitării unui teren pentru construirea bisericii, cu dimensiuni tip capelă, Consiliul Local a concesionat un teren situat în strada Teilor nr 10, având o suprafaţă de 1357 m. Ridicarea sfântului lăcaș cu hramul ,,Nașterea Maicii Domnului” a fost destul de anevoioasă deoarece populația îmbătrânită, lipsa fondurilor comunității, a făcut ca cel ce și-a asumat această responsabilitate, preotul Butnaru Daniel, să caute surse de venituri pentru acest proiect în multe locuri. Cu pași mărunți, dar siguri, după sfințirea locului, s-a pus mai întâi piatra de temelie de către Înaltpreasfinția Sa Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului, în ziua de 2 octombrie 2008. După aceasta, a urmat o perioadă deosebit de înfloritoare, s-a construit un paraclis cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, tip navă, având dimensiunile: lungimea de 15 m, lățimea de 5 m, iar înălțimea de 3 m. Apoi, s-a înălțat o clopotniță, în stil maramureșean, ce folosește și ca altar la slujbele oficiate în afara bisericii. Clopotul, adus din Grecia, a fost sfințit în aceeași zi cu paraclisul, în ziua de 20 august 2010. În tot timpul acesta, s-a lucrat și la înălțarea sfintei biserici alături de echipa de costructori: George Pelea, Dănilă Costea, Stan Vătafu, Ion Secu, Stoian Leca, Vasile Spoială, Constantin Butnaru, Ion Cotelea, Constantin Vlaicu și mulți alții. În toamna anului 2013, în ziua de 22 septembrie, s-a oficiat slujba de sfințire a bisericii de către Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Dr.Teodosie Petrescu, înconjurat de un ales sobor de preoți si diaconi. La acest eveniment au participat un număr imprensionat de credincioși, atât din localitate, cât și din comunele și satele vecine. [PISANIE] Rugăciunile de mulțumire pentru realizarea acestui proiect au fost încununate în pisania sfintei biserici ce menționează: ,,Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh s-a ridicat această biserică în orașul Negru Vodă, cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale Dr. Teodosie Petrescu, Arhiepiscop al Tomisului, prin purtarea de grijă și cu osârdia Pr. Butnaru Daniel și cu ajutorul altor sponsori și buni credincioși. Slujba de sfințire s-a săvârșit în ziua de 22 septembrie 2013 de către Înaltpreasfințitul Dr. Teodosie Arhiepiscop al Tomisului, în fruntea unui ales sobor de preoți și diaconi, a unor invitați de seamă și a credincioșilor acestei biserici ”. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica, în formă de cruce, cu turlă octogonală pe naos, cu lungimea de 26 m, lățimea de 6 m, înălțimea de 17 m, este construită din cărămidă, acoperită cu tablă zincată, exteriorul în praf de marmură, iar soclul din piatră naturală cu vine de marmură, de altfel toată pardoseala bisericii este pavată cu marmură de Efes. Turla bisericii este împodobită cu patru scene lucrate în mozaic cu aur, reprezentându-i pe cei patru evangheliști, iar deasupra pridvorului veghează două scene: Ochiul lui Dumnezeu și Maica Domnului, tot în mozaic. Ușile bisericii din lemn de stejar masiv, stranele, scaunele și catapeteasma sunt sculptate în Moldova, de meșterul popular Constantin Croitoriu. [PICTURA] În vara acestui an 2015, vor începe și lucrările de pictură în frescă, stil neobizantin împletit cu stilul românesc. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Biserica fiind construită recent, nu deține asemenea obiecte de valoare. [ŞIRUL PREOŢILOR] Primul preot al parohiei, Preot Butnaru Daniel, ctitorul sfintei biserici.
C. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Ocazional, parohia organizează pelerinaje la sfintele mănăstiri din Eparhie, dar și în țară. Înainte de sărbătorile mari, avem tradiția de a desfășura actvități de ajutorare pentru familiile nevoiașe, bătrâni și persoane cu dizabilități din Centrul spital din zona parohiei. Duminica după-amiază se oficiază Acatistul Maicii Domnului, urmat apoi de cateheză.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *