Parohia Tuzla I

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia este situată în comuna Tuzla, jud.Constanţa. Istoricii dobrogeni (Gh.Andronic, Andrei Rădulescu – ,,Litoralul românesc al Mării Negre”) arăta: ,,Pe malul românesc al Mării Negre, între Callatis şi Gurile Dunării, în afară de Histria şi Tomis, au mai existat şi alte colonii, printre care şi Stratonis”. Ei susţin că raţiunea prezenţei greceşti în acest cadru geografic deosebit de primitor o aflăm în ,,beneficiile pe care natura locului le oferă: schimbul intens de mărfuri cu populaţia locală şi exploatarea agricolă”. (Andrei Rădulescu – Istoria Dobrogei). Un alt susţinător al înfinţării de către greci a cetăţii Stratonis este Radu Vulpe, care, citând izvoare mai vechi vorbeşte despre aşezări greceşti. Între acestea este nominalizată şi Stratonis. Istoricul considera că aceste cetăţi aparţineau sciţilor plugari, fiind escale greceşti prin care localnicii îşi vindeau produsele agricole. În Constanţa, lângă vechea ,,poartă a măcelarilor” din vechiul Tomis, se află o hartă arheologică pe care sunt amplasate vechile cetăţi greceşti de pe malul Mării Negre. Printre acestea se află şi Stratonis, care este amplasată pe actualul teritoriu al localităţii Tuzla.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Prima biserică ortodoxă, cu hramul „Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina”, a fost ctitorită în anul 1884. În pisania din naosul bisericii este scris: ,,Această Sfântă biserică s-a ridicat în anul 1884 de către Mihail Kogălniceanu şi fratele său Vasile, spre cinstirea Sfintei Muceniţe Ecaterina”. [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este construită din piatră, cu ziduri masive, groase de peste 70 cm, zidită sub formă de cruce, acoperită cu tablă şi fără turle, cu o suprafaţă de 120 mp. [PICTURA] Din pictura originală n-a mai rămas nimic, dar în anul1964 s-au făcut lucrări de renovare iar între anii 1968-1969 biserica a fost repictată de către pictor preot Constantin Lembrău, preot fiind păun Moise. Între anii 1993-1995 s-a executat din nou pictura în ulei, iar în ziua de 20 octombrie anul 1996 s-a sfinţit de către Înaltpresfințitul Lucian, Arhiepiscopul Tomisului, preot fiind Alexandru Manole. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI] Originale sunt două sfeşnice masive din lemn negru şi un candelabru metalic cu un diametru de 1 metru, prevăzut cu 14 braţe. La baza lui este iscripţionat: ,,Pentru credincioşii de la Capul-Tusla – 1884”. [ANEXE] Clopotniţa, detaşată de biserică, este construită din zid şi învelită cu tablă. Cantina socială şi casa parohială s-au construit în anul 2010.

[ŞIRUL PREOŢILOR] În timp, au slujit mai mulţi preoţi. Între cele două războaie mondiale a fost preotul Rosescu, apoi preotul Păun Moise, peste 40 de ani până în anul 1990. Alexandru Manole (1990-1998), Nicolae Viorel (1998- ), Fârte Robert, Boloagă Emil Marian (2007-2014), Vlad Dumitru (2014 – ). A doua biserică din localitate este construită lângă şcoală, din cărămidă, în formă de cruce cu trei turle şi se află în lucrări de finisaje şi pictură. Hramul este Sfânta Treime iar preot paroh este Pr.Fârte Robert. A treia Biserică este în construcţie, cu hramul Sfântul Stelian iar preot paroh este Pr. Gheorghe Mihai.

C .CIMITIRUL. Cimitirul se află în administrarea Parohiei „Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina” datând din anul 1927, iar în anul 2013 s-a instituit un Consiliu de Administraţie şi un regulament de ordine interioară.

D . PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] În preajma marilor sărbători parohia a organizat colecte de alimente şi haine pentru familiile nevoiaşe din parohie, dar şi din Delta Dunării. (15 aprilie 2014; 17 decembrie 2014; 30 martie 2015).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *