Parohia Parohia Poarta Albă I

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC] Parohia Poarta Albă I este situată în Comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa. Localitatea Poarta Albă este una dintre cele mai tipice aşezări dobrogene, purtând în vechime numele de Alakap, care în limba turcă înseamnă Poarta Lui Dumnezeu. Prima atestare documentară apare în 1838 şi constă într-o hartă rusească, în care satele Alakap şi Nazarcea sunt prezentate ca fiind devastate în urma războaielor roso-turce. Pe la 1850, cunoscutul agronom Ionescu de la Brad vizitează Dobrogea şi aminteşte şi el de localitatea Alakap, situându-o pe Valea Carasu şi menţionează aici o numeroasă populaţie de etnie turcă şi tătară. De asemenea, în mărturia sa se arăta că Valul lui Traian trecea prin aproprierea localităţii şi avea aparenţa unui drum aşternut cu piatră. Geograful Grigore Dănescu evidenţia localitatea Alakap în Dicţionarul Geografic şi Istoric al judeţului Constanţa, apărut în 1897, arătând că avea statutul de comună care cuprindea şi satele Kiostel (Castelu) şi Docuzol (Cuza Vodă). Populaţia număra 1851 de persoane, majoritatea fiind turci şi tătari.

În comuna Alakap se găseau trei şcoli: două musulmane, pe lângă geamiile din Alakap şi Kiostel şi una românească mixtă de băieţi şi fete, la Docuzol (Cuza Vodă). În 1901, în localitatea Alakap se aşază o comunitate formată din treizeci de familii de germani, care proveneau din Basarabia. Această comunitate a avut un rol însemnat în dezvoltarea ulterioară a comunei. O statistică etnografică germană din 1918, publicată în Arhiva Dobrogei nr. 1 din 1919, menţiona că în Alakap locuiesc 97 de germani, 14 bulgari, 165 de turci, 55 de români şi 3 cetăţeni de alte naţionalităţi. După 1924, în localitatea Alakap, au fost împroprietărite numeroase familii provenite din Oltenia şi Muntenia. Astfel, în anul 1930, majoritatea populaţiei ajunge să fie de etnie română, iar localitatea îşi schimbă numele în Poarta Albă – traducerea aproximativă a cuvântului Alakap. Până în 1940, lăcaş de cult ortodox nu a existat în cadrul comunei Poarta Albă, credincioşii de aici folosindu-se de cele existente în localităţile Murfatlar şi Nazarcea (Galeşu).

În 1940, în urma evenimentelor legate de izbucnirea celui de-al doilea Război Mondial, etnicii germani emigrează în masă spre Germania, iar credincioşii ortodocşi preiau lăcaşul de rugăciune al acestora şi-l transformă în prima biserică ortodoxă a localităţii, luând fiinţă Parohia Poarta Albă cu hramul „Sf. Arhangheli”. Această situaţie rămâne neschimbată până în anul 1996, când Parohia Poarta Albă se divide în parohiile Poarta Albă I cu Hramul Sf.Nicolae şi Poarta Albă II. Evenimentul este datorat sfinţirii noii biserici cu Hramul Sf.Nicolae. Parohia Poarta Albă I se formează în jurul acesteia din urmă, iar Poarta Albă II în jurul vechiului lăcaş.

B.ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Necesitatea construirii unei biserici ortodoxe, în localitatea Poarta Albă, s-a simţit încă de la înfiinţarea parohiei, deoarece lăcaşul de cult preluat de la etnicii germani avea specificul confesiunii protestante a acestora şi era de dimensiuni mici, fiind adaptat comunităţii lor, care nu a fost foarte numeroasă. Datorită războiului şi perioadei istorice ce a urmat, abia în 1990, în primele luni de la Revoluţie sunt începute demersurile pentru construirea unui lăcaş ortodox. Preotul Paroh Ioachim Vasile obţinea în acest an, în urma unei cereri către autorităţile locale, un teren cu o suprafaţă de 2000 de mp, aflat în centrul comunei. Pe acest teren s-a aflat înainte o veche fabrică de cărămidă, care fusese demolată între timp. Misiunea construirii bisericii îi va reveni însă noului paroh Mihăilă Nicolae, numit tot în 1990 în urma pensionării părintelui Ioachim. Lucrările încep în anul 1991 şi se finalizează in 1995. Banii necesari construirii bisericii au provenit în special din donaţiile localnicilor, iar unele materiale de construcţii au fost oferite de diverse societăţi economice, care activeau în Portul Constanţa, în urma solicitărilor venite din partea părintelui paroh. Sub coordonarea acestuia, Consiliul şi Comitetul Parohial au contribuit activ la lucrări. Unii dintre consilierii calificaţi în domeniul construcţiilor au participat în mod direct la acestea. Dintre ei cei mai implicaţi au fost următorii: Stan Constantin, Savu Nicolae, Oprea Nicolae. De asemenea, dintre memmbrii Comitetul Parohial au avut o implicare remarcabilă, în ceea ce priveşte colectarea de fonduri şi preparea hranei pentru muncitori, persoane precum: Pandele Elena, Teuşan Floarea, Croitoru Angela, Andrei Paraschiva şi alţii. Pisania bisericii menţionează următoarele:”Cu lucrarea Tatălui, cu ajutorul Fiului și împreună lucrarea Sfântului Duh, s-a ridicat acest lăcaș de închinăciune între anii 1990-1995, spre lauda Lui Dumnezeu și cinstirea Sfântului Ierarh Nicolae, pentru împlinirea trebuințelor religioase ale credincioșilor ortodocși din Parohia Poarta Albă Județul Constanța. Pentru aceste lucrări au purces întru osteneală cu timp și fără timp Preotul Paroh Mihăilă Nicu împreună cu cedincioșii din această parohie, sprijinit fiind de membrii consiliului parohial – Stan Constantin, Oprea Nicolae, Caramanciuc Vasile, Savu Nicolae, Bebea Emilia, Teușan Floarea, Sinica Elena, Caramanciuc Sanda, Iuscenco Victoria, Manea Ioana, Stan Maria, Gheorghe Elena, și sponsorii: Costea Mihail, Popescu Ion, Pilcă Teodor, Mocanu Nicușor, familia Chiceanu, familia Vizan, Popa Gică, Vișan Dorin, Croitoru Mihăiță, Dumbrava Elena, Călin Ion, Sântion Nicolae, Stan Petre, Boșoteanu Sebastian, Belcea Valerică, Bârdaș Marcel, Dumitru Ianoș Mariana, Delicoti Vasile Iordache Virgil, Gaiță Dumitru, Bebea Nicolae și Burlacu Ionică cu îndemnul și Binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Arhiepiscop Lucian Florea, Arhiepiscop al Tomisului. În anul 1999 s-a pictat biserica în tehnica fresco de către pictorul George Dăsaga cu echipa. Slujba sfințirii s-a oficiat în ziua de ……??????……. 1999 de către I.P.S. Arhiepiscop Lucian Florea al Arhiepiscopiei Tomisulu înconjurat de un sobor de preoți. Scrie Doamne în Cartea Vieții pe toți ostenitorii și binefăcătorii acestui sfânt locaș de închinăciune.”
[ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Biserica este construită din cărămizi BCA, cu structură din beton armat. Planul este în formă de cruce, cu turlă octogonală pe naos, cu lungimea de 20 m, iar lăţimea de 7 m. şi 12 m. la strane. Acoperişul este din tablă de aluminiu şi prezintă două turle aparente deasupra pronaosului, iar tencuiala exterioară este din ciment alb cu terasit. Începând din iulie 2000, în urma transferului părintelui Mihăilă Nicolae la o altă parohie, este desemnat paroh la Poarta Albă I preotul Bardu Rareş, care slujeşte şi în prezent. Sub parohiatul său au fost realizate diferite lucrări cu sprijinul enoriaşilor şi al autorităţilor locale. Dintre acestea se evidenţiează împrejmuirea cu gard monumental de zidărie şi fier forjat, încălzire centralizată, construirea unui grup sanitar modern, renovarea completă a faţadelor cu aplicarea de elemente decorative şi închiderea pridvorului cu tâmplărie PVC, cu aspect de lemn de nuc. [PICTURA] Pictura interioară este în stil neobizantin, pe un fond albastru ce încearcă o apropiere de celebrul Albastru de Voroneţ.
[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ȘI CĂRȚI VECHI] Biserica nu deţine obiecte de cult, manuscrise și cărţi vechi. [ȘIRUL PREOȚILOR] ……………..

C.CIMITIRUL. Parohia nu deţine cimitir.

D.ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Între activităţile culturale amintim organizarea cu ocazia sărbătorilor Crăciunului a unor concerte de colinde, diverse colaborări cu şcoala din localitate: participarea la orele de religie şi la diverse festivităţi desfăşurate în cadrul şcolii.

E.PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] În parohie se organizează frecvent diverse activităţi caritabile ce răspund atât solicitărilor ce vin pe cale ierarhică cât şi nevoilor unor membrii ai comunităţii.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] ,,Sf. Nicolae”; [ADRESA] Calea Bucureşti, satul Poarta Albă, comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa; [OFICIU PAROHIAL] Adresa email: parohiapoartaalba1@gmail.com. Nu are telefon și site oficial

BIBLIOGRAFIE: Mihail Şerbănescu, Octavian Şerbănescu, Poarta Albă – Monografia în imagini, a comunei, Editura Romart Design, Constanţa, 2006

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *