Parohia Peștera

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIME, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V GEOGRAFIC, ISTORICO-GEOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL ECONOMIC] Parohia Peştera, cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”, se află în comuna Peştera, judeţul Constanţa. Comuna Peştera se află situată la 15 km. vest de Municipiul Medgidia, de care este legată printr-un drum judeţean. Această comună a luat fiinţă în anul 1893 prin împroprietărirea a cca. 150 de familii de români veniţi de prin părţile Brăilei şi Ialomiţei. Aceşti colonişti au fost împroprietăriţi cu câte 25 ha. teren arabil în punctul numit pe atunci „Bes-Dera” ceea ce se traduce în româneşte „Cinci Văi”, deoarece în acest loc se uneau cinci văi pe care se scurgea apa provenită din ploi. Acest sat nou înfiinţat şi-a luat numele de la acest cuvânt turcesc „Bes-Dera” şi fiindcă era greu de pronunţat de românii veniţi aici, ei i-au spus „Peştera”, nume ce îl poartă şi astăzi. Zona în care este situată comuna este colinară după aspect, și are o altitudine de maxim 155 de metri. Comuna are în componență 5 sate: Ivrinezu Mare, Ivrinezu Mic, Izvoru Mare, Peștera (reședința), Veteranu. În trecut locuitorii se ocupau cu agricultura şi creşterea oilor, îndeletnicire cu care se ocupă şi astăzi.
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] În anul 1897 locuitorii pun temelia actualei biserici. Planul după care s-a construit această biserică a fost întocmit de arhitectul Ştefănescu, iar construcţia s-a ridicat sub supravegherea ing. Bunescu şi a meşterului cioplitor în piatră Ianole de origine italiană. Nu se cunosc date oficiale despre meșterul cioplitor, iar din spusele bătrânilor se spune că ar fi fost de origine italiană.
[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII] Biserica este construită în centrul comunei pe o suprafaţă de 280 mp., în formă de cruce cu trei turle: una mare pe naos şi alte două aşezate pe pronaos. Remarcăm că turla mare are un diametru la bază de 9 m. Turlele sunt în formă octogonală şi construite din cărămidă. Temelia şi zidurile bisericii sunt din piatră fasonată, piatră scoasă din cariera aflată în apropierea comunei. Înălţimea bisericii este de 27 m. Biserica este acoperită cu tablă zincată.
[PICTURA] Între anii 1900 – 1903, biserica este pictată în interior de un pictor necunoscut, fiind sfinţită pe data de 8 Septembrie de Ĩ.P.S. Episcop Pimen al Dunării de Jos, iar după primul război mondial, în anul 1922, pictura este renovată de pictorul Oancea, fiind apoi resfinţită. Întreaga pictură a fost realizată în tehnica uleiului, în stil bizantin. În decursul anilor s-au efectuat diverse reparaţii, iar în anul 1970 s-a întreprins o reparaţie capitală, fiind introdus şi curentul electric. În urma cutremurului din anul 1977, turla mică din partea de vest s-a dărâmat și a fost reconstruită. Din anul 2002 s-au realizat lucrări de întreținere a locașului de cult, cum ar fi repararea acoperișului și vopsirea lui, înlocuirea clopotului cu unul nou ( în anul 2005), precum și reparații curente de mici dimensiuni. În prezent biserica se află într-un proces de reamenajare și urmează să fie finalizată construirea unei case mortuare, reconstrucția clopotniței, a gardului împrejmuitor, precum și refacerea întregii picturi a bisericii, schimbarea pardoseli și reamenajarea interiorului cu obiecte de mobilier și de cult noi. Biserica nu deține obiecte de valoare.
[ANEXE] Casa parohială a fost construită între anii 1994 – 1995 cu cheltuiala și ajutorul enoriașilor. Terenul pe care a fost construită casa este concesionat pe o perioadă de 49 de ani de către Primăria Peștera. Casa și terenul aferent curții are o suprafață de 800 mp.
[ŞIRUL PREOŢILOR] Preoţii slujitori la această parohie au fost: pr. ph. Rotaru Pavel: din anul 1897 până în anul 1943; pr. ph. Radu Datcu din anul 1932 până în anul 1943; pr. ph. Radu Popescu din anul 1943 până în anul 1968; pr. ph. Timotei Şargaroschi din anul 1968 până în anul 1989; pr. ph. Ciocănel Viorel Marian din anul 1992 pnă în anul1999, fiind și cel care s-a preocupat de construcția casei parohiale; pr. ph. Drăghici Bogdan din anul 1999 până în anul 2001 și pr. ph. Mihăilă Viorel din anul 2001 până în prezent.

C. CIMITIRUL. Cimitirul ortodox din comuna Peștera a fost înființat în anul 1855 pe o suprafață de 5800 mp pe un teren neproductiv și cu posibilitatea de extindere din anul 2010 cu încă 2000 mp. Acesta este împrejmuit cu zid din piatră și se află sub administrarea Primăriei Peștera încă de la darea lui în folosință. În acest cimitir nu avem înmormântate personalități bisericești sau laice.

D. ACTIVITAȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT. [ACTIVITATE CULTURALA, ACTIVITATE FILANTROPICA] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] În fiecare an pe data de 30 noiembrie, când este prăznuit Sfântul Apostol Andrei, parohia organizează pelerinaj la Peștera Sfântului Apostol Andrei din localitatea Ion Corvin, județul Constanța. De asemenea în cadrul parohiei au fost construite troițe care au fost sfințite de către Înalt Preasfințitul Părinte doctor Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, evenimente la care au participat atât enoriașii din parohie cât și oficialitățile locale și credincioși veniți din alte parohii.

F. DATE DE CONTACT. [HRAM] ”Nașterea Maicii Domnului”, [ADRESA] str. Florilor, nr. 41, comuna Peștera, județul Constanța. [OFICIU PAROHIAL] Parohia nu are telefon și site oficial.

BIBLIOGRAFIE
1. HCL nr. 46 din 28 august 2008, privind inventarierea bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei;
2. Listă de inventar a Parohiei Peștera, nr. 5 din 30 septembrie 1967;
3. Wikipedia, enciclopedia liberă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *