Parohia Medgidia IV

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE. [TOPONIMIE, PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂȚII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]. Medgidia este așezată în partea centrală a Dobrogei, la o distanță aproape egală între Dunare și Marea Neagră, la 36 km de Constanța și 24 km de Cernavodă, și are o istorie de mii de ani. Locul unde se află orașul, împrejurimile acestuia au fost locuite încă din preistorie. Dovadă a locuirii sunt toate descoperirile arheologice făcute începând cu anii 50. Uneltele, armele, obiectele de podoabă, zidurile locuințelor s.a. dovedesc vechimea locuirii și în același timp, continuitatea acesteia. Descoperirile făcute ne vorbesc de o civilizație preistorică, apoi despre perioada stăpânirii romane, când Dobrogea a fost inclusă provinciei Moesia. În perioada stăpânirii romane au fost construite valurile de apărare, adevarate centuri de fortificații militare – între Axiopolis si Tomis. Valurile cunoscute de noi toți sub denumirea Valul lui Traian urmau Valea Carasu și treceau chiar prin locul unde este astăzi orașul. O importantă descoperire este tezaurul monetar dovadă a unei civilizații înfloritoare în zona Carasu. Cele 364 de monede din tezaur, varietatea acestora atestă întinderea legăturilor comerciale dintre teritoriile românești și alte regiuni ale Europei și Asiei. Importanța centrului comercial Carasu este dovedită de vestigiile arheologice, de informațiile primite de la călători străini sau de documentele emise de cancelariile medievale. Un important izvor despre Carasu este lucrarea lui Evlya Celebi, călător turc, care descrie cu lux de amănunte localitatea. Era o localitate cu un număr mare de case, mai mult decât Constanța, era un important centru comercial, al doilea după Mangalia și un important centru cultural, al doilea după Babadag. Cei mai mulți consideră că orașul a fost înființat de Abdul Medgid care i-a dat și numele. Un oraș pitoresc, diferit de altele prin compoziția etnică și așezarea geografică. Popularea vechii văi a Carasului de către sultanul Abdul Medgid a reprezentat începutul orașului modern din secolul XIX-lea și nu începutul locuirii în zonă. Sultanul Abdul Medgid, fiul lui Mahomed, a refacut orașul greu încercat în războiul din 1828-1829. La data de 2 septembrie 1856 a fost emis firmanul de întemeiere a orașului. În cinstea sultanului și pentru sprijinul acordat în reconstrucție, orașul a primit numele acestuia. Perioada în care Abdul Medgid s-a aflat la conducerea imperiului a fost cea mai bună pentru oraș. Între anii 1857-1860 s-a construit calea ferată Constanța-Cernavodă, în anul 1860 a fost inaugurată gara de la Medgidia (cladirea veche). Tot în anul 1860 a început să se construiască moscheea Abdul Medgid și au fost amenajate băile publice. Moscheea există și astăzi, un adevărat monument de arhitectură medieval. Conflictul militar din 1877-1878 a însemnat o perioadă de stagnare pentru oraș, pierderi de vieți omenești, refugiul populației, distrugeri materiale, dar în același timp un nou început. Revenirea Dobrogei la regat în 1878 a însemnat o noua etapă în istoria așezării de pe Valea Carasu. Revenirea Dobrogei la România a însemat o nouă perioadă în evoluția sa.Vin în provincie români din Transilvania,Oltenia, Moldova, Muntenia, atrași de pământurile de aici și mai ales de privilegiile pe care le primeau aici. Orașul s-a schimbat în același timp cu provincia. În 1880 s-a pus piatra de temelie a bisericii ,,Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, în 1901 s-a construit spitalul vechi. În 1906 s-a construit o școala de fete și una de baieți, în 1912 o școală mixtă și în anul 1913 Palatul Comunal. Dezvoltarea orașului a fost întreruptă de izbucnirea primului război mondial. Locuitorii au acordat ajutor armatei române, în 1916 au fost nevoiți să suporte regimul ocupației militare. La sfârșitul războiului, în cinstea eroilor s-au ridicat două monumente: Monumentul eroilor sârbi, croați și sloveni, ridicat în 1926 în formă de piramidă în semn de respect și cinstire pentru eroii din primul război mondial. Acesta adapostește osemintele a 224 de militar decedați în Primul Război Mondial pe pământul Dobrogei, și Monumentul eroilor patriei care și-au înscris cu cinste numele în paginile istoriei noastre, s-a ridicat în incinta cazărmii Răzoare din Medgidia, care are următoarea inscripție: ,,CUVÂNTATĂ FIE JERTFA CA POMENIRE A OSTAȘILOR REGIMENTULUI 63 INFANTERIE TUTUROR OSTAȘILOR DOBROGENI CAZUȚI PENTRU PROPĂȘIREA ȚĂRII ȘI A NEAMULUI ÎN RĂZBOIUL 1916-1919”. Perioada interbelică a fost și pentru Medgidia una de refacere și apoi de evoluție până în anii ’30. Evoluția a fost întreruptă de cel de al doilea război mondial. Bărbații din Medgidia și împrejurimi au luptat pe frontul de vest și pe frontul de est. Potrivit datelor din monografia soților Lapușan, în anii ‘90 existau 388 de veterani. Sfârșitul războiului a adus și pentru oraș aceleași schimbări ca pentru toată țara, un nou regim politic cu tot ceea ce a însemnat acesta. În această perioadă a fost construit Canalul Dunare-Marea Neagră care a rupt practic orașul în două. În perioada construirii acestuia, populația orașului a crescut datorită numărului mare de muncitori aduși din toate zonele țării. Construirea canalului a dus și la dezvoltarea orașului care trebuia să asigure celor veniți acces la serviciile sanitare, la educație, cultură. În anul 1965 a fost construit spitalul, în anul 1978 a fost inaugurat stadionul, care făcea parte dintr-un adevarat complex sportiv. Rețeua școlară cuprindea la sfârșitul anilor ‘70: 11 grădinițe, 7 școli generale, 3 licee și o școală profesională. Dezvoltarea orașului a presupus și industrializarea acestuia prin construirea unor obiective: IMUM Medgidia, Fabrica de ciment, Întreprinderea de Industrie Locală. După evenimentele din 1989 au aparut unele schimbari pentru urbea de pe Valea Carasu. Treptat au disparut obiectivele industriale amintite. Populația orașului a scăzut conform recensamântului din 2012 de la 47000 în 1990, la 39000. Autoritățile locale sunt interesate de înființarea unui parc industrial care să ofere o alternativă tinerilor și să contribuie la dezvoltarea economică a localității. Toate aceste inițiative nu au ca scop final prosperitatea localității și a locuitorilor ei.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Parohia 4 Medgidia cu hramul “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a luat ființă în anul 2000, slujba de sfințire a locului a avut loc pe data de 8 noiembrie 2000 fiind oficiată de către Înalt Prea Sfințitul Lucian, Arhiepiscopul Tomisului înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. [ARHITECTURA, PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCȚII] Preotul Ioan Râsnoveanu a fost cel însarcinat de a construi biserica parohială, proiect realizat de către Doamna Arhitect Inginer Clara Ionescu, biserica fiind construită pe un teren obținut prin concesionare de la Primaria Medgidia, din BCA având o dimensiune de 22m/15m pe cadru de susținere cu armatură de beton, prevazută prin proiect cu demisol, placă de beton turnată, susținută de stâlpi de beton armat, acoperișul este construit în mai multe ape, are trei turle acoperite în întregime cu tablă zincată, la interior este tencuită și pregatită pentru începerea picturii. În primava anului 2001 au demarat lucrările de construcție a demisolului bisericii, fiind finalizate la începutul anului 2003 iar în luna septembrie 2003 a fost săvârșită slujba de sfințire de către ÎnaltPreaSfințitul Dr. Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, la momentul sfințirii demisolului, Înaltpreasfinția Sa Teodosie anunțând că preotul Ioan Râșnovenu va primi o bursă în străinătate delegându-l pe preotul Coman Alexandru, postul doi din 2002, de a se ocupa de administrarea parohiei. La sfârșitul anului 2003 a fost numit paroh preotul Oprea Petre îndeplinind această funcție până la începutul anului 2007. În timpul acesta, mai exact pe data de 6 mai 2004, au demarat lucrările de construcție a parterului bisericii cu sprijinul Consiliului local Medgidia, lucrările de construcție la începutul anului 2007 fiind continuate de preotul Dragoș Radu care a fost numit în funcția de preot paroh al acestei parohii, iar în momentul de față, biserica fiind pregatită pentru pictură. În luna martie 2008, în paralel cu construcția bisericii, s-a început de către actualul preot paroh Dragoș Radu, cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale Dr. Teodosie Arhiepiscopul Tomisului, construirea în curtea bisericii a unui așezământ socio-medical cu hramul ”Sfântul Pantelimon”, pe o suprafață de 252 mp, format dintr-un cabinet medical social, medicină de familie, așezământul mai are în componența sa o bucătărie, o sală de mese de 60 de locuri unde se organizează de marile sărbători, agape pentru cei nevoiași, capelă mortuară, cancelarie parohială, biblioteca parohială și o sală de meditații pentru copiii din cadrul parohiei noastre. [PICTURA] Lucrările de pictură au fost demarate la 1 august 2012 și vor fi realizate de către pictorul bisericesc Zahiu Virgil din Galați, în tehnica frescă. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE SI CARȚI VECHI] Biserica nu detine obiecte de valoare. [ȘIRUL PREOȚILOR] Ioan Râșnoveanu (2000 – 2003), Nicu Mihăilă (2001), Alexandru Coman (din 2002), Petre Oprea (din 2003, paroh până în 2007), Radu Dragoș (2007, paroh din 2007).

C. CIMITIRUL. Parohia nu deține cimitir parohial.

D. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI FILANTROPICE ÎN TRECUT [ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Din anul 2008 în cadrul parohiei noastre funcționează Așezamantul socio-medical ,,Sfântul Pantelimon” iar programele așezământului fiind următoarele: Școala de copii si tineret incluzând educația religios morală, atelier de creație, biblioteca pentru copii, ore de meditații, de aceste programe beneficiază un număr de 40 de copii, cantina socială cu o capacitate de 60 de locuri, beneficiind persoane nevoiașe din cadrul parohiei noastre, datorită fondurilor insuficiente aceste mese au fost organizate doar ocazional, activitatea pentru sănătate constând într-un cabinet medical social, medicină generală pentru persoanele cu venituri foarte mici, acest cabinet este coordonat de către Dna Dr Dragos Iuliana cu un program de două ori pe săptămână miercurea si vinerea de la 16-18 constând și din acordarea de servicii medicale la domiciliu pentru persoanele în vârstă, dar și în informarea și indrumarea despre igiena personală, sănătatea alimentației, consumul și abuzul de substanțe toxice, programul de solidaritate umană prin sensibilizarea credincioșilor atât tineri cât și bătrâni să fie solidari cu cei aflați în suferință, concretizându-se prin organizarea unor colecte, parteneriat cu o parohie saracă.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI [ACTIVITĂȚI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ș.a.] Actualmente, parohia noastră continuă activitățile social – culturale, filantropice și medicale prin toate programele enumerate anterior: cantina socială, școala de copii și tineret, biblioteca parohială, cabinetul medical social.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE. [HRAM] ,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”; [ADRESA] Str. Poporului nr.2 Municipiul Medgidia, Județul Constanța, cod poștal 905600;
[OFICIU PAROHIAL] Tel.0769.681.391, email sfintiiarhanghelimedgidia@yahoo.ro

BIBLIOGRAFIE. Aurelia Lapusan, Stefan Lapusan, Medgidia-Carasu, Editura Muntenia,1996; Corneliu Marinescu, Medgidia, Studiu monografic, Editura Dobrogea,2006; Adrian Ilie,Valea Kara-su în perioada sec. XIV –XIX, Monografie istorică, Editura Succeed Publishing, Medgidia, 2008; Cristian Teodorescu, Medgidia, Orașul de apoi, Editura Românească, Bucuresti, 2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *