Parohia Săcele II

A. ISTORICUL COMUNITÃÞII PAROHIALE
[TOPONIMIE, PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/CARTIERULUI D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL, ECONOMIC]
Parohia este situatã în comună Sãcele, judeþul Constanþa. Aflatã la aproximativ 12 km sud de Cetatea Histria, nu se cunosc date istorice cu privire la anul înfiinþãrii, cert fiind doar faptul cã satul Sãcele dateazã încã din antichitate, lucru demonstrat de vestigiile romane ºi greceºţi descoperite de-a lungul timpului în zonã. Apeducte romane, amfore de capacitãþi diferite, monede romane ºi dacice, plãci de marmurã cu inscripþii romane şi greceşti stau mãrturie.

Dupã Rãzboiul de Indepedenþã din 1877-1878, când Dobrogea a revenit la patria-mamã, cãtunul Peletlia aparþinea de comuna Caruharman (azi, Vadu). Tot în aceastã perioadã, s-a format şi satul Traian (fost Iupar) ce aparþinea de comuna Sãcele. Numele acestui cãtun s-a dat în amintirea împãratului Traian.

În anul 1925, numele satului s-a schimbat în mod oficial din Peletlia în
Sãcele la intervenþia a doi boieri localnici proveniþi din localitatea Sãcele de Braşov.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE.
[ISTORIA ZIDIRII EI]. Construcþia bisericii cu hramul „Sfântul Cuvios Stelianocrotitorul copiilor“ a început în data de 1 iulie 2007. În anul 2006, luna iulie, ziua 25, cu binecuvântarea Înaltpreasfinþitului Pãrinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, la cererea credincio şilor din comuna Sãcele, s-a sfinþit locul şi s-a pus piatra de temelie a viitorului lãcaş de cult. În perioada imediat urmãtoare, s-a trecut la construcþia unui paraclis unde s-au þinut slujbele pânã la târnosirea bisericii în anul 2011, luna noiembrie, ziua 26.

Sumele necesare construirii au fost obþinute de la Secretariatul de Stat pentru Culte, prin sprijinul Dlui deputat Gheorghe Dragomir, precum şi de la enoriaşii parohiei noastre ajutaþi de Dnii Ionel Mãrunþoiu, Iacob Marin, Vâlcu Dragomir şi Dumitru Gaidargiu. În anul 2007, s-a turnat fundaþia, în anul 2008 s-a efectuat zidãria, turnându-se planşeele de beton dimpreunã cu turla bisericii. În anul 2009, s-a realizat şarpanta de lemn, care apoi a fost acoperitã cu tablã. În anul 2010, s-a trecut la tencuirea interiorului şi a exteriorului, efectuându-se, totodatã, şi lucrãri de picturã la exterior. În anul 2011, s-a montat catapeteasma şi mobilierul din lemn de stejar lucrate la atelierele „Mobirel Bacãu“. În anul 2012 a fost pusã în funcþiune centrala electricã.

[PICTURA] În anul 2013, s-a trecut la efectuarea lucrãrilor de picturã în tehnica fresco de cãtre pictorul autorizat Iulian Lembrãu din comuna Istria.

[ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢII]
Biserica în formã de cruce, cu turla octogonalã pe naos, cu lungimea de 20 m şi lãþimea de 7 m, este construitã din cãrãmidã, pe temelie de beton armat, acoperitã cu tablã de galvan. Uşa de la intrare şi geamurile sunt în profil PVC cu termopan.

[ANEXE] Clopotniþa şi spaþiile de depozitare sunt realizate din material OSB acoperite cu plãci bituminoase.

[OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ªI CĂRŢI VECHI]
Biserica nu deþine obiecte de valoare.

[ŞIRUL PREOŢILOR]
Buriu Alexandru, primul preot al parohiei, începând cu data de 1 august 2006.

C. CIMITIRUL
Parohia nu deþine cimitir.

D. ACTIVITĂŢI CULTURALE ªI FILANTROPICE ÎN TRECUT
[ACTIVITATE CULTURALĂ, ACTIVITATE FILANTROPICĂ] Nu este cazul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI.
[ACTIVITĂŢI PASTORAL-MISIONARE, CULTURALE, EDITORIALE, FILANTROPICE, CATEHETICE ş.a.] Ocazional, se intreprind acþiuni de ajutorare a celor nevoiaşi. Periodic, se fac cateheze cu tineretul.

F. DATE DE CONTACT PAROHIE
[HRAM] „Sfântul Cuvios Stelian – Ocrotitorul copiilor“;

[ADRESA] Str. Primãverii, nr. 8A, comuna Sãcele, judeþul Constanþa;

[OFICIU PAROHIAL] Nu deþine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *